Ліцензійна Угода

на використання Програмного забезпечення Ajax Systems

Дата набрання чинності — 11.05.2021

Ця ліцензійна угода («Договір») є договором між Товариством з обмеженою відповідальністю «Аджакс Сістемс Дистриб’юшн», ідентифікаційний код юридичної особи: 42600365, зареєстрована за адресою: проспект Степана Бандери, 9, Київ, Україна, 04073 («Ajax», «Ліцензіар» або «ми», залежно від контексту) та комерційним користувачем Програмних продуктів Ajax Systems («Програмне забезпечення»), наприклад, Ajax Pro Desktop («Ліцензіат» або «ви», залежно від контексту).

Виконуючи будь-які дії, описані в розділі 1.4 цього Договору, ви заявляєте та гарантуєте, що у вас є належний обсяг правоздатності та повноваження укласти Договір та що Програмне забезпечення буде використовуватися лише відповідно до умов Договору та застосовного права.

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір охоплює використання комерційного програмного забезпечення Ajax і не поширюється на фізичних осіб, які є кінцевими користувачами продуктів Ajax, якщо інше не випливає з характеру використання Програмного забезпечення або кінцевий користувач бажає використовувати Програмне забезпечення разом з комерційними партнерами Ajax або для консолідації хабів. Цей Договір ні в якому разі не застосовується до використання:

 • Ajax Security System Application; та
 • будь-якого іншого програмного забезпечення Ajax, орієнтованого на кінцевих користувачів продуктів Ajax.

 

1.2. Договір може бути включеним шляхом посилання в інший документ (заявку, договір тощо), у такому випадку він є його невід’ємною частиною. У разі будь-яких розбіжностей між формулюванням Договору та відповідного документу, Договір має перевагу, якщо в документі не наголошено на іншому. Договір та відповідний документ становлять цілісну угоду між Ajax та вами щодо предмета Договору (документу), замінюючи будь-які попередні угоди, повідомлення та домовленості, письмові та усні, щодо такого предмета.

1.3. Ви повинні ознайомитися з Договором перед тим, як виконувати будь-які дії, зазначені в розділі 1.4 цього Договору. У разі незгоди з будь-яким із умов, ви не повинні завантажувати, встановлювати або використовувати Програмне забезпечення або виконувати будь-які інші дії, перелічені нижче, та припинити використання Програмного забезпечення та будь-яких пов’язаних з ним матеріалів/даних.

1.4. Дотримання Договору є обов’язковим протягом усього часу використання Програмного забезпечення. Вважатиметься, що ви погодились з Договором, а також прийняли його як обов’язковий для вас, якщо трапиться принаймні одна з таких обставин:

 • ви підписали будь-який документ, що посилається на Договір;
 • ви завантажили Програмне забезпечення, його інсталяційний файл або будь-який компонент Програмного забезпечення або будь-яким чином отримали Програмне забезпечення в інтернеті чи офлайн;
 • ви встановили, відкрили або будь-яким чином використали Програмне забезпечення самостійно або від імені будь-якої фізичної або юридичної особи;
 • ви створили обліковий запис у Програмному забезпеченні (якщо це дозволяє функціонал Програмного забезпечення);
 • ви зв’язалися з нами щодо Програмного забезпечення через наш веб-сайт, через контакти, розміщені на веб-сайті, або через Програмне забезпечення.

 

1.5. Ми можемо самостійно та без Вашої попередньої згоди час від часу змінювати, доповнювати чи іншим чином модифікувати Договір (та будь-яку його невід’ємну частину) та будь-який функціонал Програмного забезпечення, тому, будь ласка, періодично перевіряйте цю сторінку та тестуйте Програмне забезпечення, щоб переконатися, що ви згодні з усіма змінами. Якщо ви продовжуєте використовувати Програмне забезпечення або пов’язані з ним матеріали після внесення змін, ми будемо вважати, що ви прийняли зміни та Договір.

1.6. Ajax може також самостійно встановити/змінити плату за оновлення за використання Програмного забезпечення, повідомивши вас за 10 календарних днів електронною поштою.

2. Ліцензія

2.1. Ліцензіар володіє всіма майновими правами на Програмне забезпечення. Програмне забезпечення включає всі відповідні компоненти Програмного забезпечення для ОС Windows, MacOS та будь-яких інших відповідних платформ, включаючи вихідний та об’єктний код на стороні сервера, код клієнтської сторони та інших програмних частин Програмного забезпечення, дизайн, графічні елементи, тексти, звуки та інші матеріали, пов’язані з обслуговуванням Програмного забезпечення, а також відповідні зміни, оновлення, доповнення тощо.

2.2. У випадку та протягом періоду, коли Ліцензіат належним чином виконує умови Договору, Ліцензіар надає Ліцензіату невиключну, обмежену та відкличну ліцензію (дозвіл), яка діє по всьому світу, на використання Програмного забезпечення для моніторингу систем безпеки та адміністрування баз даних об’єктів безпеки, пов’язаних із Ліцензіатом (“Мета”), у порядку та на умовах, зазначених нижче.

2.3. Ajax є єдиним дистриб’ютором файлу для встановлення Програмного забезпечення. Ліцензіат не має права використовувати інсталяційні файли, отримані від третіх осіб, якщо Ліцензіар прямо не передбачить інше.

2.4. Враховуючи цифрову природу Програмного забезпечення, Ліцензіар має право будь-коли вносити зміни або доповнення до Програмного забезпечення, в тому числі видавати оновлення Програмного забезпечення та проводити технічне обслуговування служб Програмного забезпечення, повідомляючи Ліцензіата через публікацію оголошення на офіційному веб-сайті Ліцензіара або електронною поштою.

2.5. Жодні права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення не передаються у власність (не відчужуються) Ліцензіату згідно з цим Договором або іншими документами.

2.6. Договір не містить прав, умов чи положень, які маються на увазі. Це означає, що, зокрема, жодні права, явно не надані Ліцензіату Ліцензіаром за цим Договором, не будуть вважатися наданими будь-яким чином за Договором, а також жодне положення, прямо не зазначене Договором, не буде сприйматися як передбачене за Договором.

2.7. Цим Ліцензіат надає Ліцензіару право використовувати дані бренду та логотип Ліцензіата як партнера Ліцензіара, публікуючи їх на офіційному веб-сайті Ліцензіара та у будь-яких маркетингових та рекламних матеріалах.

2.8. Оскільки репутація Ліцензіара є найбільшою цінністю, Ліцензіат не повинен вживати жодних дій, що негативно впливають на Ліцензіара або будь-якого з його материнських та дочірніх компаній та їх бренд, репутацію, товари та послуги, або поширювати будь-який матеріал, викладений у негативному або зневажливому світлі в межах або поза Договором без будь-яких обмежень за часом.

2.9. Якщо Ліцензіат порушує або уникає виконання будь-яких умов, передбачених Договором, Ліцензіар має право негайно скасувати або анулювати ліцензію.

3. Обсяг Ліцензії

3.1. Ліцензіат має право використовувати Програмне забезпечення з Метою та наступним чином:

 • отримувати файл для встановлення Програмного забезпечення від Ліцензіара та встановлювати Програмне забезпечення на пристрої;
 • мати доступ до та використовувати функціональні можливості Програмного забезпечення за допомогою засобів та способом, передбаченими Ліцензіаром, відповідно до інструкцій Ліцензіара та інструкції з експлуатації Програмного забезпечення;
 • створювати та використовувати обліковий запис Програмного забезпечення («Обліковий запис»), якщо це дозволяє функціонал Програмного забезпечення;
 • надавати працівникам Ліцензіата доступ до субакаунтів Облікового запису;
 • додавати до Облікового запису та керувати новими об’єктами (хабами), якщо це дозволяє функціонал Програмного забезпечення.

 

3.2. Якщо це передбачає функціонал конкретного Програмного забезпечення, Обліковий запис — це віртуальний простір Ліцензіата в Програмному забезпеченні. Ліцензіат може отримати доступ до Облікового запису лише після успішного проходження процедури перевірки. Застосовуються такі правила:

 • Ліцензіат зобов’язаний надавати лише надійні та точні дані та не повинен використовувати дані третьої особи без дозволу такої особи під час перевірки, створення Облікового запису або використання Програмного забезпечення;
 • Ліцензіат повинен оновлювати будь-які дані, надані Ліцензіатом протягом усього терміну дії Договору;
 • у разі зміни даних Ліцензіата, що надаються Ліцензіару, Ліцензіат повинен повідомити Ліцензіара та надіслати змінені дані та копії документів не пізніше 3 робочих днів після дати зміни;
 • Ліцензіат несе повну відповідальність за захист даних доступу до Облікового запису, їхнього збереження та недоступність для третіх осіб. Ліцензіар не несе жодної відповідальності за використання таких даних доступу будь-якими третіми особами;
 • усі дії, вчинені через обліковий запис Ліцензіата, вважатимуться такими, що виконуються Ліцензіатом;
 • Обліковий запис може включати субакаунти працівників Ліцензіата з різними рівнями доступу до Програмного забезпечення. Будь-які дії, вжиті працівником Ліцензіата в рамках Програмного забезпечення або команди, надані Ajax, сприймаються як здійснені/надані Ліцензіатом та мають юридичні наслідки для нього.

 

3.3. Ліцензіат не має права:

 • надавати субліцензії, передавати або розпоряджатися отриманими за Договором правами третім особам без попередньої письмової згоди Ліцензіара;
 • реєструвати будь-які права на Програмне забезпечення або будь-які його компоненти, а також інше програмне забезпечення, ідентичне або подібне Програмному забезпеченню на ім’я Ліцензіата або на ім’я будь-якої третьої особи, або сприяти/брати участь у такій діяльності;
 • використовувати Програмне забезпечення в рамках угоди про спільний доступ або будь-яким іншим несанкціонованим способом;
 • вносити зміни до Програмного забезпечення, застосовувати Програмне забезпечення будь-яким способом як машинописний чи доступний до читання людиною вихідний код, добувати програмний (об’єктний) код із Програмного забезпечення;
 • розбирати, декомпілювати, здійснювати реверсивний дизайн або створювати похідні роботи на основі цілого або будь-якої частини Програмного забезпечення, а також намагатися зробити щось подібне;
 • декомпілювати Програмне забезпечення або видобувати з Програмного забезпечення будь-які елементи/об’єкти;
 • копіювати Програмне забезпечення або будь-яку його частину або компонент;
 • використовувати механізми або будь-яке інше програмне забезпечення або сценарії, які прямо чи опосередковано взаємодіють із Програмним забезпеченням і до яких Ліцензіат не має доступу відповідно до Договору;
 • втручатися в електронну цілісність Програмного забезпечення, намагатися будь-яким чином подолати захист Програмного забезпечення або поширювати шкідливе програмне забезпечення, яке може завдати шкоди Ліцензіару, Програмному забезпеченню або іншим клієнтам/партнерам Ajax;
 • розкривати будь-яку інформацію, розміщену в межах Програмного забезпечення, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, створену в результаті використання Програмного забезпечення Ліцензіатом; та
 • використовувати Програмне забезпечення будь-яким іншим способом, що виходить за межі розділу 3.1 цього Договору.

 

3.4. Щоб уникнути будь-яких сумнівів, ви не можете відчужувати/передавати ліцензію.

4. Гарантії, застереження та обмеження

4.1. Програмне забезпечення розповсюджується за принципом «як є» (as is) та «як доступно» (as available). Це означає, що Ліцензіар не гарантує, що дія Програмного забезпечення буде своєчасною, а Програмне забезпечення працюватиме без помилок і буде регулярно доступним. Ліцензіар не гарантує, що Програмне забезпечення буде працювати належним чином на всіх пристроях та за будь-яких особливих умов. Ліцензіар не гарантує якихось конкретних результатів при використанні Програмного забезпечення.

4.2. У межах, дозволених законодавством, ні в якому разі ми та будь-які інші пов’язані з нами особи (працівники, підрядники, акціонери, агенти, представники, партнери, будь-які інші представники та юридичні радники) не несемо відповідальності за будь-які неточності або упущення в інформаційних матеріалах та будь-які спеціальні, непрямі або наслідкові втрати або збитки; втрату прибутку, обсягів продажу, бізнесу чи доходу; переривання бізнесу; втрату передбачуваної економії; втрату або пошкодження даних чи інформації; або втрату ділових можливостей чи репутації, спричинених використанням або якимось чином пов’язаних із використанням або неможливістю використовувати Програмне забезпечення або пов’язаних з ним матеріали, будь-яку шкоду, пошкодження, претензії та інші дії, які можуть відбутися на будь-якому етапі використання Програмного забезпечення.

4.3. Ліцензіат використовуватиме Програмне забезпечення на власний ризик. Ліцензіат несе повну відповідальність за будь-які збитки або шкоду, заподіяні Ліцензіату або будь-яким третім особам, що виникли в результаті використання Програмного забезпечення Ліцензіатом.

4.4. У повному обсязі, допустимому законодавством, наша максимальна сукупна відповідальність за цією Угодою або у зв’язку з цією Угодою, будь то за контрактом, деліктом (включаючи недбалість) чи іншим чином, буде обмежена до 1000 доларів США у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день виплати на підставі відповідного судового рішення.

5. Конфіденційність

5.1. Кожна Сторона визнає, що вся Конфіденційна інформація, отримана від іншої Сторони відповідно до Договору або у зв’язку з ним, буде використовуватися виключно для виконання своїх обов’язків за Договором. Кожна Сторона зберігає таку інформацію в таємниці. Крім того, жодна Сторона не має права розголошувати її будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

5.2. «Конфіденційна інформація» означає інформацію та документацію, передану однією Стороною іншій Стороні в будь-якій формі, яка належить Стороні, і яка використовується Сторонами або отримана Сторонами під час виконання своїх зобов’язань за Договором.

5.3. Окрім іншого, Конфіденційна інформація може містити, але не обмежується, ідеї, концепції, бізнес-плани, винаходи, відкриття, формули, виробничі процеси, дизайнерські рішення, технічні характеристики, прототипи, моделі, вдосконалення, додатки, технічні, технологічні дані, назви, незалежно від того, чи вони якимось чином запатентовані, зареєстровані чи іншим чином захищені публічно.

5.4. Кожна Сторона зобов’язується не розголошувати жодну Конфіденційну інформацію, отриману від іншої Сторони протягом терміну дії цієї Угоди та трьох (3) років після її припинення.

6. Дія Договору

6.1. Договір набирає чинності з Дати набрання чинності та діятиме аж до припинення її стороною, але у будь-якому разі до повного виконання всіх зобов’язань Сторін.

6.2. Окрім загальних причин розірвання, передбачених законодавством, Договір може бути розірваним у таких випадках:

 • з будь-якої причини Ліцензіатом з письмовим повідомленням за 10 днів;
 • Ліцензіаром шляхом негайного повідомлення у разі порушення Ліцензіатом будь-якого положення, передбаченого цим Договором;
 • Ліцензіаром у разі, якщо Ліцензіат не приймає змінені положення цього Договору/впроваджену плату за використання програмного забезпечення, зазначених у пунктах 1.5 та 1.6 цього Договору. Договір вважатиметься припиненим з дати набрання чинності змінами.

 

6.3. Розділ 5 Договору зберігатиме чинність після закінчення строку дії, припинення чи недійсності Договору.

6.4. Усі питання, пов’язані з Договором, регулюються виключно законами Англії та Уельсу.

7. Прикінцеві положення

7.1. Недійсність або невиконання будь-якого конкретного положення Договору не впливає на інші положення Договору. Вони будуть тлумачитися в усіх відношеннях так, ніби таке недійсне або невиконуване положення було пропущено. Виконання Договору демонструє повне розуміння Сторонами його предмета та умов.

7.2. Жодне з положень Договору не має на меті встановити будь-яку форму партнерства, найму чи спільної діяльності між вами та нами. Ми з вами не є агентами, ні ви, ні ми не можемо укладати контракти чи будь-які інші документи/здійснювати операції від імені один одного або як представники один одного.

7.3. Якщо у вас є запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами через [email protected].

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: