Країна:
Україна
Мова:

Partner Portal

Екологічна політика

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДЖАКС СІСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ», усвідомлюючи відповідальність за вплив діяльності Товариства на довкілля, з метою мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище та для підвищення екологічної безпечності послуг у своїй діяльності керується принципами:

  • Дотримуватись вимог чинного українського законодавства, норм чинних міжнародних договорів (міжнародних угод), стандартів, нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки.
  • Підвищувати екологічну безпеку виробництва, зменшувати викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та обсяги утворення відходів.
  • Знижувати ризики виникнення аварійних ситуацій з екологічними наслідками.
  • Постійно поліпшувати систему екологічного керування ТОВ «АС МАНЮФЕКЧУРІНГ» відповідно до вимог стандарту ISO 14001:2015.
  • Забезпечувати відкритість інформації про діяльність, пов’язану з впливом на довкілля.
  • Підвищувати екологічну культуру та свідомість працівників у сфері екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів та дбайливого відношення до навколишнього природного середовища.
  • Впроваджувати новітні рішення в галузі охорони довкілля з урахуванням основних засад та принципів, передбачених директивами та нормами Європейського Союзу.
  • Враховувати екологічні чинники при розробці політики закупівель під час придбання товарів, робіт та послуг.

Екологічна політика є пріоритетною і доводиться до відома кожного працівника Товариства. Екологічна політика підлягає перегляду, коригуванню і вдосконаленню при зміні пріоритетів розвитку і умов діяльності Товариства.