Ülke:
Türkiye
Dil:

Son Kullanıcı Sözleşmesi

Güncelleme 20.10.2023

Bu Son Kullanıcı Sözleşmesi, bir tarafta Yazılım ve Ürünlerin (aşağıda belirtildiği üzere) kullanıcısı (bundan böyle “siz” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta kayıt numarası: HE 389004 (bağlı kuruluşları ve iştirakleri dahil), bundan sonra “AJAX” ve “biz” olarak anılacak olan AJAX SYSTEMS CH arasındaki bir Sözleşmedir.

Bu Sözleşmeye bir şahıs olarak değil de bir şirket adına girerseniz, “siz” terimi, bu Sözleşmeye uymayı taahhüt eden şirketi ifade eder. Bizimle olan ilişkilerinizde bir şirket adına hareket ederseniz, o şirket adına hareket etmek için tüm yasal dayanaklara ve izinlere sahip olduğunuzu ve şirketin iç yönetmeliklerine veya yasal olarak bağlayıcı diğer belgelere bağlı olmadığınızı onaylarsınız.

https://ajax.systems/tr/products/ (“Products” or “Product”) adresinde listelenenler de dâhil olmak üzere, herhangi bir AJAX Ürününü açmadan veya kullanmadan önce lütfen bu Sözleşmenin şartlarını dikkatlice okuyun.

Ürünler, AJAX’ın müşterilerine yalnızca bu Sözleşmeye uygun olarak açma ve kullanma lisansı verdiği Ürünle (“Yazılım”) ilgili yazılım içerebilir.

Bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, adı ne olursa olsun, bu Sözleşmeyi okuyup kabul ettiğinizi onayladığınızı teyit edecek “Kabul Et” düğmesine veya başka bir düğmeye tıklamayın ve Ürünü kullanmayın—AJAX Ürününü yürürlükteki tüketici koruma yasalarına uygun olarak derhal satıcıya iade edebilirsiniz. “Kabul Et” e tıklayarak veya Ürünü açarak veya kullanarak, bu Sözleşmenin şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

“Ürün Sınırlamaları” bölümü (aşağıda), Güvenlik önlemleri ve kullanımlarıyla bağlantılı olarak, Ürünlerin kullanımı yoluyla sağlanabilecek Yazılım ve ilgili hizmetler üzerindeki sınırlamaları tanımlar. Lütfen bu bölümü dikkatlice okuyun, çünkü diğer hususların yanı sıra bu kısıtlamaları da kabul etmiş sayılırsınız.

1. Konu


Bu Sözleşme, bir tarafta Ürünlerin ve Yazılımın son kullanıcılarının diğer tarafta AJAX’ın yasal hak ve yükümlülüklerini düzenler. Bu Sözleşme, fikri mülkiyet haklarını, gizlilik politikasını, garantileri ve bu Sözleşmede belirtilen diğer hususları düzenler.

2. Son kullanıcının tanımı


Bir birey olarak AJAX Ürünlerini ve Yazılımlarını bağımsız olarak veya güvenlik, izleme, kurulum veya diğer hizmet sağlayıcıların aracılığıyla kullanıyorsanız, AJAX sizinle etkileşime girebilir ve sizi bir son kullanıcı olarak tanıyabilir.

Ajax PRO uygulamalarını kullanmak da dahil olmak üzere Ajax Ürünlerini ve Yazılımlarını kullanarak güvenlik, izleme, kurulum veya diğer güvenlik hizmetleri sağlayan bir şirketin yetkili temsilcisiyseniz, AJAX sizinle bir PRO kullanıcısı olarak etkileşime girecektir. AJAX ve PRO kullanıcı arasındaki yasal ilişkide, PRO kullanıcı tarafından kullanılan Yazılımlar ve ürünlerin türüne bağlı olarak, PRO kullanıcı ile yapılan Sözleşme veya mobil uygulamanın PRO kullanıcısı ile yapılan Sözleşme esas alınacaktır.

3. Sözleşme İlişkileri


Yazılım ve Ürünle ilgili olarak bu Sözleşmeyi akdetme kabiliyetine sahip olduğunuzu ve kendi yetki alanınız veya ikamet yeriniz dâhilinde Yazılım ve Ürünü kullanmak ve erişmek için ehliyet ve salahiyete sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.

Ürünlerin kullanımı yoluyla sağlanabilecek hizmetlerin kullanımı ek kısıtlamalara tabidir ve bu kısıtlamalara göre, Ürünleri ve Yazılımı kullanmayı beyan, garanti ve kabul ediyorsunuz ve aşağıda ifade edilen şekillerde onlarla etkileşimde bulunacağınızı onaylıyorsunuz:

 • AJAX’ın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını veya diğer haklarını veya herhangi bir üçüncü tarafın diğer haklarını ihlal ETMEYECEK şekilde;
 • Herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal ETMEYECEK şekilde;
 • kötü niyetli, dolandırıcı, aldatıcı, tehdit edici, taciz edici, itibarsızlaştırıcı, müstehcen veya hiç bir şekilde kabul edilemez OLMAYAN bir şekilde;
 • erişim düzeyine bakılmaksızın, Ürünler ve/veya Yazılımlın kullanımı yoluyla erişebileceğiniz sizin veya bir başkasının hesabının güvenliğini tehlikeye ATMAYACAK şekilde;
 • herhangi bir kullanıcının şifresi, hesap bilgileri veya diğer güvenlik bilgilerinin elde edilmesine hiçbir suretle izin VERMEYECEK şekilde;
 • herhangi bir bilgisayar ağının güvenliğini tehlikeye ATMAYACAK ve/veya herhangi bir parolayı ve/veya güvenlik şifreleme kodunu KIRMAYACAK şekilde;
 • Yazılım ve Ürünleri kaynak koda dönüştürmeyecek, tersine mühendislikle dönüştürmeyecek veya başka şekillerde Yazılımın kaynak kodunu elde etmeye çalışmayacak ve/veya onu başka herhangi bir türev yazılımın, herhangi bir ayrı yazılım algoritmasının veya onun parçasının geliştirilmesinde KULLANMAYACAK şekilde.
 • Yazılımları ticari amaçlarla, özellikle de başka son kullanıcılara güvenlik, izleme ve diğer hizmetlerin sağlanması için KULLANMAMAK.

Bu Sözleşme size belirli yasal haklar tanımaktadır. Yetki alanınıza bağlı olarak başka ek haklarınız olabilir.

4. Lisans


Bu Sözleşmede belirtilen hüküm ve koşullar doğrultusunda AJAX size Yazılımı yalnızca sahip olduğunuz veya yasal olarak kontrol ettiğiniz AJAX Ürününe entegre edilmiş kaynak kodu olarak ve yalnızca Ürünleri kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için yüklemek ve kullanmak üzere sınırlı, münhasır olmayan, alt-lisanslanamayan ve devredilemez bir lisans verir. Yazılımı kiralamanıza, dağıtmanıza, aktarmanıza, değiştirmenize, ticari olarak faydalanmanıza veya alt lisansını vermenize veya Yazılımı bir paylaşım düzenlemesi kapsamında veya başka herhangi bir yetkisiz şekilde kullanmanıza izin verilmez (ve siz de başkalarına izin vermemelisiniz). Ayrıca lisans size Yazılımı hiçbir şekilde insan tarafından okunabilir bir kod (kaynak kodu) olarak kullanma hakkını vermez. AJAX Yazılımını ve Ürünlerini kullanırken oluşturulan bilgileri yedeklemek dışında, Yazılımın veya beraberindeki belgelerin herhangi bir kopyasını çıkarmanıza izin verilmeyecektir.

5. Kullanıcı Beyanı


AJAX Ürünlerini ve Yazılımlarını kullanarak aşağıdaki beyanları peşinen kabul etmiş olursunuz:

 1. Ürünleri ve Yazılımları etik ve yasal bir şekilde, kişisel verilerin korunması, fikri mülkiyet, uluslararası yaptırımlar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, uluslararası kanunlara ve ilgili ulusal mevzuata uygun olarak kullanacaksınız.
 2. AJAX’a doğru ve güncel bilgiler sağlarsınız ve gerektiğinde bunları güncellemeyi taahhüt edersiniz.
 3. Gerçek adınızı, konumunuzu vs. kullanırsınız.
 4. ABD, AB, Ukrayna, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve diğer ülkelerin yaptırımları altındaki alanlarda hizmet alma amacı da dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle başka birisinin veya hayali bir kimsenin kimliğini kullanarak Ürünleri ve Yazılımları kullanamazsınız.

6. Diğer Yazılımlar


Bu Sözleşme, Ürünlere dâhil olan herhangi bir açık kaynak kodlu yazılım veya çeşitli ayrı lisans sözleşmelerinin koşulları kapsamında ayrı olarak lisanslanan herhangi bir üçüncü taraf yazılımı (“Diğer Yazılımlar”) için geçerli değildir. Diğer Yazılımlar, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi değildir ancak size üçüncü taraflarla yapılan ilgili lisans sözleşmelerinin koşullarına (bundan böyle “Diğer Yazılımların Koşulları” olarak anılacaktır) uygun olarak sağlanır. Diğer Yazılımların telif hakları, Diğer Yazılımların Koşullarında belirtilen paydaşlara aittir. Bu Sözleşmenin Diğer Yazılımlara ilişkin lisans sözleşmelerinin koşullarıyla çelişen herhangi bir koşulu, Diğer Yazılımlar için geçerli olmayacaktır. Bu Sözleşmedeki hiçbir şey haklarınızı sınırlamaz veya size Diğer Yazılımlar için geçerli herhangi bir son kullanıcı lisansının koşullarının yerine geçen haklar vermez.

7. Yazılım Güncellemesi


AJAX zaman zaman Yazılımı ve ilgili hizmetleri (“Yamalar”) iyileştirmek için güncellemeler, iyileştirmeler, yamalar, hata düzeltmeleri ve diğer değişiklikleri sağlayabilir. Ürünlere ve Ürünlere ilişkin Yazılıma erişmeye ve bunları kullanmaya devam etmek için Yamaları yüklemeniz gerekebileceğini kabul edersiniz. Cihaz ayarlarına göre bir cihaz tarafından otomatik olarak veya bir kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenecek yamalar. Ayrıca Ürünlerimiz için periyodik güncellemeleri devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak AJAX, kritik hataları düzelten ve Ürünlerin güvenliğini artıran güncellemeler yayınlayabilir. Güvenlik seviyenizi artırmak için, Ürün güncellemelerinin otomatik olarak yüklenmesini, teknik açıdan uygunsa önceden bildirimde bulunmaksızın ve Ürünlerinizin doğru çalışmasını sağlamak ya da şifreleme veya kritik hata düzeltmeye izin vermek için mutlak gereklilik durumunda bu otomatik güncelleme işlevinin Ürününüz için etkinleştirilmiş ya da devre dışı bırakılmış olmasına bakılmaksızın kabul edersiniz.

8. Devir ve Tersine Mühendislik Yasağı


Yazılımda herhangi bir değişiklik, tersine mühendislik, tersine derleme veya sökme kesinlikle yasaktır. Bununla birlikte, Avrupa Birliğinde (“AB”) ikamet ediyorsanız AJAX, yazılı bir istek üzerine size, Yazılımın bilgisayar programlarının yasal olarak korunmasına ilişkin AB Direktifi kapsamında diğer programlarla etkileşime geçmesi için gerekli olan her türlü bilgiyi sağlayacaktır.

9. Tazminat


İşbu Sözleşmeyle, bu Sözleşmeyi ihlal etmenizden kaynaklanan herhangi bir iddia için AJAX’ı herhangi bir yükümlülükten korumayı ve her türlü kaybı, yükümlülüğü, zararı, para cezasını, cezayı, masrafı ve gideri (avukat ücretleri dâhil) tazmin etmeyi kabul edersiniz.

10. Mülkiyet Hakları, Ticari Sırlar


(a) Dünya çapındaki tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarının ve (b) form veya taşıyıcıdan bağımsız olarak Yazılım ve sonraki tüm kopyalarının mülkiyet haklarının AJAX ve (varsa) tedarikçilerinin münhasır mülkiyeti olduğunu tasdik ve kabul edersiniz. Yazılımın, Yazılım ve Ürünleri kullanmayan ortalama bir internet kullanıcısının erişemeyeceği ve Ajax ve tedarikçilerinin değerli ticari sırlarını ve diğer mülkiyet bilgilerini içerdiğini tasdik ve kabul edersiniz. Bu tür ticari ve mülkiyet bilgilerini gizli tutmayı kabul edersiniz ve bu yükümlülüğün herhangi bir fiili veya potansiyel ihlalinin, parasal yollarla yeterince telafi edilemeyecek olan acil, onarılamaz zararlara yol açacağını tasdik edersiniz. Bu hükmün ihlali durumunda AJAX, Yazılım ve Ürünler kopyanızın işlerliğini sürdürmeyi (hizmet sağlamayı durdurma) herhangi bir bildirimde bulunmadan ve ek tazminat ödemeden derhal durdurma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca Yazılımda yer alan bilgilerin veya kullandığınız Ürünlerle ilgili bilgilerin herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edilmesinin mülkünüze veya refahınıza zarar verebileceğini ve güvenliğinizi tehlikeye atabileceğini hatırlatmak isteriz. Sizin adınıza olumsuz sonuçlar doğurmaması için bu tür bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmayın. Ayrıca, AJAX’a yönelik talebinizi çözüme yönelik AJAX Destek Departmanından aldığınız ancak bunlarla sınırlı olmayan bilgilerin, herhangi bir şekilde kimseye aktarılmayacağını ve bu tür bilgilerin alıcısı olarak yalnızca sizin tarafınızdan bilineceğini onaylar ve garanti edersiniz.

11. Telif Hakları ve Ticari Markalar


AJAX web sitesindeki (https://ajax.systems/tr), AJAX mobil veya diğer uygulamalardaki ve Yazılımındaki tüm materyaller ve bilgi içeriği AJAX’a aittir ve onun tarafından kullanılır. Herhangi bir materyali veya bilgi içeriğini (logolar, resimler veya veriler dahil) kopyalamanıza, dağıtmanıza veya başka bir şekilde ifşa etmenize veya telif hakkı sahibinin veya ticari marka sahibinin münhasır haklarıyla bağdaşmayan herhangi bir şekilde kullanmanıza; bunu yapmak için yazılı iznimiz olmadıkça, izin verilmez. Yazılımda kullanılan görüntüler (hem statik hem de dinamik), metinler, işlevler, kullanıcı ara yüzü, ses parçaları ve sesler ve renk kombinasyonları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanılan öğeler ve nesneler AJAX’ın fikri mülkiyetindedir ve Sözleşmede açıklandığı üzere yazılımın kullanımına yönelik yalnızca Yazılımın bir parçası olarak tarafınızca kullanılabilir. Yazılımı ayrıştırmanıza veya Yazılımdan herhangi bir öğe/nesne çıkarmanıza izin verilmez. Ayrıca, Yazılımdan kopyalamak suretiyle herhangi bir öğenin/nesnenin herhangi bir kopyasını oluşturma ve Yazılımı veya Ürünleri kullanırken meydana gelebilecek herhangi bir teknik sorunu AJAX Destek’e bildirmekten başka amaçlarla ekran görüntüsü alma hakkınız yoktur. Bu Sözleşme veya diğer geçerli sözleşmeler uyarınca lisans kapsamında size açıkça verilmeyen tüm haklar AJAX’a aittir.

12. Gizlilik Politikası


AJAX bu Sözleşmenin şartları kapsamında toplanan herhangi bir bilgiyle ilgili olarak gizliliğinizi korumayı taahhüt eder. AJAX Ürünlerini ve Yazılımını satın alarak ve kullanarak bu Sözleşmeyi kabul ettiğinizi ve web sitemizde (https://ajax.systems/privacy-policy/) belirtilen gizlilik politikasına rıza gösterdiğinizi tasdik edersiniz. Garanti hizmetimizi, teknik destek işlevlerimizi ve/veya donanım tamirini sağlamak amacıyla AJAX, support@ajax.systems adresindeki hesabımızı Yönetici veya PRO kullanıcı olarak cihazınıza eklemeyi talep etme hakkını saklı tutar. Bununla birlikte AJAX bu gibi durumlarda makul ve geçerli tüm garantileri ve gizlilik koşullarını üstlenecektir. Uygulama bakımını tamamladıktan ve talebinizi işleme koyduktan sonra hesabı cihazınızdan kaldırma talebinizi AJAX’a iletebilirsiniz. support@ajax.systems adresindeki hesabımız, siz talebinizi gönderene kadar cihazınızdan kaldırılmayacak ve sizden yeni bir teknik destek talebi alana kadar uyku modunda kalacaktır.

Ürünleri ve/veya Yazılımı kullanarak ve hesabınıza bağladığınız kullanıcıların benzersiz tanımlayıcılarını (kullanıcı adı, rol ve e-posta adresi gibi) ekleyerek (yukarıda listelenen sizinle ilgili bilgiler dâhil) bu şekilde topladığınız ve sağladığınız bu kullanıcılar hakkında bilgi ve verileri, bu verilerin sahiplerinin tam ve koşulsuz rızasıyla ve kullanım kapsamını ve amacını anlayarak aldığınızı ve sağladığınızı onaylarsınız.

AJAX Ürünleri ve Yazılımlarını ticari amaçlar için (örneğin bir servis teslim aracı olarak) satın alarak ve/veya kullanarak bu Anlaşmaya katıldığınızı, web sitemizde (https://ajax.systems/privacy-policy/) belirtilen Gizlilik İlkesine rıza gösterdiğinizi ve AJAX’ın Gizlilik Politikasına, AJAX’ın size erişim sağladığı bilgilere üçüncü taraflar ve/veya Ürünlerin tüm kullanıcıları ile ilgili olarak AJAX tarafından sağlananla aynı ölçüde saygı duyulduğunu tasdik edip garanti ettiğinizi teyit edersiniz. Ayrıca bu suretle yukarıdaki politikayı uygulamak için gerekli yetki ve uygun araçlara sahip olduğunuzu da garanti edersiniz.

13. Zımni Hakların Bulunmaması


AJAX tarafından size açıkça verilmeyen hiçbir hak, başka hiçbir suretle verilmeyecektir — bu Sözleşmede hiçbir zımni hak yoktur.

14. Süre ve Fesih


Bu Sözleşme, Yazılımı veya Ürünleri ilk kullandığınız andan itibaren yürürlüğe girecek ve feshedilene kadar geçerli olacaktır. AJAX’a support@ajax.systems adresinden yazılı bir bildirim göndererek Sözleşmeyi istediğiniz zaman feshedebilirsiniz; ancak, Ürünleri ve Yazılımı tamamen kullanmayı bırakmadığınız sürece Sözleşme feshedilmeyecektir. Ayrıca bu Sözleşmenin herhangi bir şartına uymamanız durumunda Sözleşme derhal feshedilecektir. Sözleşmenin feshi üzerine bu Sözleşmede belirtilen lisanslar derhal feshedilecektir, ve dolayısıyla Ürünler, Yazılım ve belgelerin kullanımına her türlü erişiminizi sonlandırmayı kabul edersiniz. Ayrıca Sözleşmenin feshi üzerine Yazılıma erişiminizin ve de Ürünlere yönelik her türlü desteğin sonlandırılacağını veya sınırlandırılacağını da onaylarsınız. Gizlilik, kişisel verilerin korunması, fikri mülkiyet, anlaşmazlık çözüm prosedürü ile ilgili her türlü hüküm ve yürürlükteki herhangi bir yasa ve doğası gereği yürürlükte kalan diğer hükümler, bu Sözleşmenin feshedilmesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

15. Kanunlar ve Yargı Yetkisi


Bu Sözleşme, İngiltere ve Galler yasalarına göre yorumlanacaktır. Yasama erki tercihi, ikamet ettiğiniz ülkenin tüketici koruma yönetmelikleri kapsamındaki bir tüketici olarak sahip olduğunuz hakları etkilemez. Tüketici olarak hareket ederseniz, Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine uymayı kabul edersiniz. Bu Sözleşme ile bağlantılı olarak bize karşı başlatabileceğiniz herhangi bir yasal dava, yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Lefkoşa’da bulunan bir mahkemede veya ikamet ettiğiniz yerdeki bir mahkemede gerçekleştirilecektir.

Bir tüzel kişilik olarak hareket ederseniz Kıbrıs Cumhuriyeti Uluslararası Ticaret ve Sanayi Odasının Uluslararası Tahkim Mahkemesinin münhasır yargı yetkisine (“Tahkim”) tabi olmayı kabul edersiniz. Hakem sayısı 1’dir. Davalar Tahkim Kuralları kapsamında gerçekleşecektir. Tahkim dili İngilizce olacaktır. Tahkim yeri Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Lefkoşa’dır.

16. Devir Reddi


Bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini devir veya temlik edemezsiniz. Bu maddeye aykırı herhangi bir temlik veya devir talebi geçersiz sayılacaktır.

17. Garanti


Ürün garantisi, AJAX web sitesindeki https://ajax.systems/warranty/ adresinde veya Ürünle birlikte verilen kılavuzun “Garanti” bölümünde bulunabilir.

18. Garanti Reddi


Herhangi bir hükme bakılmaksızın ve yürürlükteki yasalara uygun olarak, AJAX Yazılımı “olduğu gibi” sağlar ve belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet, kesintisiz kullanım, doğruluk ve üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi gibi zımni garantiler de dâhil olmak üzere, yasa tarafından sağlanmayan tüm garanti ve koşulları açıkça veya zımni olarak reddeder ve hariç tutar. AJAX, Yazılımın kullanımında belirli sonuçları garanti etmez. AJAX Ürünü yetkili üçüncü tarafların (kurulumcular) katılımı olmadan kurulmuş ise AJAX, Ürünlerin işlevselliğinin kalitesi ve eksiksizliği konusunda hiçbir garanti vermez veya sorumluluk üstlenmez. AJAX, (a) Ürünlerin işlevselliğinin kalitesi ve eksiksizliği, (b) Ürünlerinizle ilgili ürün kimliği ve/veya Ürünleri etkinleştirmek için kullandığınız e-posta adresi, ve/veya Ürünleri etkinleştirmek için kullandığınız cep telefonu numarası gibi tanımlayıcı bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa aktardıysanız işlevselliğe erişiminiz konusunda garanti vermez veya sorumluluk üstlenmez.

19. Ürün Kullanım Sınırlamaları


AJAX bir güvenlik şirketi olmadığı ve Ürünlerin ve Yazılımın işlevselliği yalnızca Ürünlerin yüklü olduğu binaları izlemekle sınırlı olduğundan, üçüncü taraf güvenlik hizmetlerini kullanmadığınız sürece Ürünleri ve Yazılımı herhangi bir acil durum için kullanamayacağınızı tasdik edersiniz. Ürünün ve Yazılımın harici bir taraf tarafından kontrol edilen bir acil durum bildirim sistemi olmadığını ve herhangi bir acil durumda, AJAX’ın herhangi bir acil durum uyarısını izlemeyeceğini veya Ürünün kurulu olduğu herhangi bir tesise/tesislere herhangi bir acil durum müdahale ekibi göndermeyeceğini anlarsınız. Yazılımı ve Ürünleri riski size ait olmak üzere kullanacaksınız. Yazılımın veya Ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya hasardan; kişisel olarak size, mülkünüze, kişisel eşyalarınıza (Ürün, diğer Ürünler veya herhangi bir cihaza, bilgisayara veya herhangi bir mobil cihaza bağlı çevre birimleri dâhil), verilerinize, evinize, apartman dairenize, konutunuza, binanıza veya ikamet ettiğiniz yere veya diğer herhangi bir tesise verilen herhangi bir zarar, yükümlülük veya hasar dâhil olmak üzere yalnızca siz sorumlu olacaksınız (ve AJAX herhangi bir sorumluluk kabul etmez). AJAX Müşteri Hizmetlerinin iletişim bilgileri, Ürünün kurulduğu ve/veya kullanıldığı herhangi bir tesiste risk altındaki kişiler için bir kurtarma çözümü olarak değerlendirilemez ve AJAX Müşteri Hizmetleri, herhangi bir acil müdahale hizmetinin yerini alamaz. Herhangi bir hayati tehlike veya acil durum, ülkenizdeki uygun müdahale servislerine bildirilmelidir.

AJAX, acil müdahale hizmetleri sağlayan herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir eylemi veya eylemsizliğinden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

CCTV kameralarının kullanımına ilişkin kısıtlamalar: Ajax Yazılımı ile kullanıldığında video izleme kameralarından (hem Ajax markalı hem de üçüncü taraf üreticilerin) alınan kayıtlar varsayılan olarak kameranın dahili depolama alanında saklanır ve bunlara yalnızca son kullanıcı tarafından erişilebilir. Video izleme kameralarını kullanırken, siz, son kullanıcı olarak kurulumculara, güvenlik şirketlerine vb. üçüncü taraflara hesap yönetim hakları verebilirsiniz.

Özellikle üçüncü taraflara hesap yönetim haklarının verilmesiyle, söz konusu üçüncü tarafların video kayıtlarına ve güvenlik kameralarından yapılan yayınlara erişmesi sağlanır. CCTV kameralarından elde edilen verilere erişim izni vererek, yönetim haklarının üçüncü taraflara aktarılmasına ilişkin tüm sorumluluğu tam olarak anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Güvenlik kameralarından elde edilen verilerin üçüncü taraflarca yasa dışı veya etik dışı kullanımı ve bunların sonuçları da dahil olmak üzere üçüncü tarafların eylemlerinden veya ihmallerinden AJAX’ın sorumlu olmadığını kabul etmiş olursunuz.

AJAX, üçüncü taraf video izleme kameralarının sağladığı video kayıtlarını cloud depolama alanında saklamaz. Üçüncü taraf video izleme kameralarının AJAX Yazılımlarına entegre edilmesi durumunda, söz konusu üreticilerin gizlilik politikalarını ve kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz. Üçüncü taraf video izleme kameralarının kullanımıyla üçüncü taraf üreticilerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin uluslararası ve ulusal mevzuatları ihlal etmesi durumunda AJAX herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

20. Sorumluluğun Sınırlandırılması


Bu Sözleşmedeki hiçbir şey (“Sorumluluğun Sınırlandırılması” hükmünde özetlenen her şey dâhil), yürürlükteki yasa kapsamında hariç tutulamayan veya sınırlandırılamayan sorumluluğu hariç tutmaya veya sınırlamaya çalışmayacaktır. Yasaların izin verdiği en yüksek ölçüde, yukarıdaki sorumluluğa ek olarak AJAX, kendisi ve tedarikçileri için bir sözleşmeye dayalı herhangi bir sorumluluğu, herhangi bir kanun ihlalini (ihmal ve doğrudan sorumluluk dâhil) veya herhangi bir doğrudan, dolaylı, özel veya her türlü cezai zararı, herhangi bir gelir veya kâr kaybını, iş kaybını, herhangi bir bilgi veya veri kaybını ya da Yazılımın veya Ürünlerin herhangi bir satışı, kurulumu, bakımı, kullanımı, çalıştırılması, arızalanması veya kesintiye uğramasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı diğer tüm zararları velev ki AJAX veya tedarikçileri bu tür zararların olasılığının farkında olsalar bile reddedecek ve kendisini ve tedarikçilerini muaf tutacaktır. AJAX’ın sorumluluğu (AJAX’ın takdirine bağlı olarak) tamir, yenisiyle değiştirme ve Ürünün satın alış ücretini iade etmekle sınırlı olacaktır ve bu da yerel tüketici koruma kanunlarıyla çelişmemelidir.

21. Kısmi Uygulama


Bu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu kabul edilirse, bu hiçbir suretle kalan maddelerin uygunluğunu, yasallığını ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir ve değiştirilecek herhangi bir madde, aynı niyet ve ekonomik sonuçlara sahip otomatik olarak değiştirilmiş, geçerli, yasal ve uygulanabilir bir madde olarak kabul edilecektir.

22. Bildirimler


AJAX size e-posta yoluyla ve/veya cep telefonu numaranıza bildirimler gönderebilir. Bildirimler, Ürünleri veya Yazılımı kullanırken belirttiğiniz e-posta adresine veya cep telefonu numarasına gönderilecektir.

23. Hakların Reddi


AJAX’ın kendi haklarından herhangi birinden feragat etmesi, yazılı olarak verilmediği sürece geçerli olmayacaktır. AJAX’ın bir durumda bu Sözleşmenin maddelerinden herhangi birine uyulmasını talep etme hakkından feragat etmesi, başka herhangi bir durumda başka bir madde ve/veya böyle bir madde kapsamındaki haklarından feragat ettiği anlamına gelmez.

24. İsimler ve Numaralandırma


Bu Sözleşmenin herhangi bir bölümünün adları, başlıkları veya numaralandırması ve de Sözleşmenin başlığı yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve bu Sözleşmeyi yorumlamak için kullanılmayacaktır.

25. Tam Sözleşme ve Değişiklikler


Bu Sözleşme, siz ve AJAX arasındaki bu Sözleşmeyle ilgili tüm uzlaşmaların tam kapsamını ortaya koyacaktır. Sözleşme, Yazılım ve/veya Ürünler ile ilgili önceki tüm sözleşmelerin (yazılı ve sözlü) yerine geçecektir. Bu Sözleşmede herhangi bir değişiklik olması durumunda, AJAX bu değişiklikleri size AJAX web sitesi aracılığıyla (güncellenmiş bir Sözleşme yayınlayarak) veya bir e-posta bildirimi göndererek veya Ürünler ve/veya Ürünlere yönelik mobil uygulamalardaki bildirimler aracılığıyla bildirecektir. Ürünleri veya Yazılımı kullanmaya devam ettiğiniz takdirde bu, ilan edilen değişikliklerin sizin tarafınızdan kabulü olarak değerlendirilecektir. Değişiklikleri izlemek sizin sorumluluğunuzdadır, bu nedenle lütfen AJAX web sitesini periyodik olarak kontrol edin. AJAX, AJAX web sitesinde yayınlanan Sözleşmenin sürümünün, Yazılımı veya Ürünü kullandığınız tarihe en yakın tarihli ve güncel olduğunu garanti eder.

26. Sorular veya Ek Bilgiler


Bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hello@ajax.systems adresine bir e-posta göndererek AJAX ile iletişime geçin.

Sözleşme, AJAX Ürününün veya Yazılımının satın alındığı/kullanılmaya başlandığı tarihten ve mevcut kullanıcılar için bu web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.