İsteğe Bağlı Fotoğraflara İlişkin Gizlilik Bildirimi

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerlidir

AJAX SYSTEMS CH, tescil numarası: HE 389004, gizliliğinizi ciddiye alır ve verilerinize en üst düzeyde güvenlik ve gizlilik sağlamak için elinden geleni yapar. https://ajax.systems/tr/privacy-policy adresinde bulunan Ajax Gizlilik Politikasına (“Gizlilik Politikası”) ek olarak, bu gizlilik bildirimi (“Bildirim”), İsteğe Bağlı Fotoğraflar (“PhOD”) adlı Ajax uygulamasının bir özelliğini kullandığınızda Ajax’ın kişisel verilerinizle nasıl etkileşime girdiğini, hangi verileri işleyeceğini ve hangi üçüncü tarafların verilerinize erişebileceğini açıklar.

Bu Bildirim, https://ajax.systems/tr/end-user-agreement adresinde bulunan Gizlilik Politikasının ve Ajax Son Kullanıcı Sözleşmesinin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçasıdır (ekidir) ve bu Bildirim buraya referans olarak dâhil edilmiştir. Bu Bildirim, PhOD özelliğinin işlevselliğine ilişkin olarak Gizlilik Politikasına ilave edildiği için, veri sorumlunuzun kim olduğu, verilerin nerede depolandığı ve Ajax’ın ne kadar süreyle bunları saklı tuttuğu, kişisel verilerinizi korumak için Ajax’ın hangi teknik önlemleri aldığı, veri sahibi olarak hangi veri gizliliği haklarına sahip olduğunuzu ve yürürlükteki veri gizliliği yasalarının gerektirdiği diğer bilgiler hakkında genel bilgi edinmek için Gizlilik Politikasına başvurmanızı rica ederiz.

Ajax, çeşitli zamanlarda ve PhOD işlevselliğindeki herhangi bir değişiklik nedeniyle, bu Bildirime ek yapabilir, bunu düzeltebilir veya değiştirebilir. Sözleşmenin 23. Maddesinde belirtildiği gibi, bunların yerine getiriliş şekli de dâhil olmak üzere bütün değişiklikler kurallara tabidir.

BURADAKİ 2.3-2.5 NUMARALI BÖLÜMLERDE, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARILABİLECEĞİ DURUMLAR VE BU AKTARIMIN OLASI SONUÇLARI HAKKINDA ÖNEMLİ UYARILAR YER ALMAKTADIR. LÜTFEN ÖNCE BUNLARI OKUYUN VE BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ PHOD’U VEYA ONUN HERHANGİ BİR MEKANİZMASINI KULLANMAYIN. PHOD HİZMETİNİ ETKİNLEŞTİRİRSENİZ, BURADAKİ ŞARTLARA BAĞLI KALMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

1. İsteğe Bağlı Fotoğraflar Özelliği; İzinler

1.1. PhOD fonksiyonu Ajax sistemlerinde OS Malevich 2.13.0 güncellemesi ile ortaya çıkar. Bu özellik, cihazların etkin olduğu veya olmadığı herhangi bir zamanda kullanıcıların fotoğraf doğrulamayı destekleyen yeni nesil dedektörler kullanarak fotoğraf çekmesine imkân tanır. PhOD özelliğini destekleyen mevcut cihaz modelleri hakkındaki bilgiler ilgili kılavuzlarda açıklanacaktır. PhOD özelliği, tesisteki durumu öğrenmek, alarmın nedenini kontrol etmek veya yerleşkenizin güvenliğini sağlamak için bir fırsat sunar.

1.2. PhOD özelliği varsayılan olarak devre dışıdır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için yalnızca bir hub yöneticisi veya yetkili bir hub kullanıcısı, Ajax uygulama ayarları çubuğundaki ilgili özelliği seçebilir.

1.3. PhOD ile etkileşime girebilecek bazı hub kullanıcı kategorileri vardır:

  1. Hub Yöneticisi. Ajax hub gizlilik ayarlarını yönetebilir, herhangi bir zamanda PhOD’u etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilir, PhOD’u kullanma hakkını atayabilir veya iptal edebilir ve resimleri bir hub’daki diğer kullanıcıların erişimine sunabilir, üçüncü bir tarafın PhOD’un verilerine erişmesine izin verebilir ve fotoğraf çekilmesini talep edebilir, herhangi bir zamanda fotoğraf çekebilir (bir hub etkin olduğunda veya olmadığında), diğer kullanıcılar tarafından çekilen fotoğrafları görüntüleyebilir, Kullanıcıları ve onların gizlilik izinlerini görebilir, hangi kullanıcıların isteğe bağlı fotoğraf çekebileceğini ve görüntüleyebileceğini belirleyebilir, bir kullanıcının herhangi bir zamanda veya bir cihaz etkinken isteğe bağlı fotoğraf çekmek için hangi sistem dedektörlerini kullanabileceğini belirleyebilir ve tüm Hub Kullanıcısı atamalarını veya hesaplarını devre dışı bırakabilir;
  2. Hub Kullanıcısı. Varsayılan olarak, PhOD kullanmaya ve PhOD’un çektiği resimlere veya PhOD ayarlarına erişimi yoktur. Bir Hub Kullanıcısı, asla bir Hub Yöneticisi tarafından verilen izinle PhOD özelliğini etkinleştiremez veya devre dışı bırakamaz. Bir Hub Yöneticisi, bir Hub Kullanıcısına ilgili izni verdiği takdirde Hub Kullanıcısı şunları yapabilir:
    1. Gizlilik İzinlerini Yönetme. Bir Hub Yöneticisi dilerse istediği zaman diğer Hub Kullanıcılarının PhOD’u etkinleştirmesine ve devre dışı bırakmasına izin verebilir (veya yasaklayabilir). Ayrıca bir Hub Yöneticisi, istediği zaman bu hakkı iptal edebilir;
    2. Yeni Kullanıcıları Atama/Ekleme. Bir Hub Yöneticisi dilerse diğer Hub Kullanıcılarının yeni kullanıcılar eklemesine veya silmesine ve bu kişilere belirli bir kapsamda hak atamasına izin verebilir (veya yasaklayabilir). Bir Hub Yöneticisi bu haklardan herhangi birini istediği zaman iptal edebilir veya değiştirebilir;
    3. İsteğe Bağlı Fotoğraf Çekme. Bir Hub Yöneticisi dilerse diğer Hub Kullanıcılarının Ajax uygulamasından yerleşkenin fotoğraflarını çekmesini istemelerine izin verebilir (veya yasaklayabilir). Hub Yöneticisi, bu izni zamana göre (yalnızca hub’ın devrede olduğunda sadece fotoğraf çekmeye izin vermek), bölgeye göre (yalnızca seçilen dedektörlere (kameralara) erişime izin vermek) ve eyleme göre (fotoğraf çekme isteğinde bulunmaya izin vermek) sınırlandırabilir. Bir Hub Yöneticisi bu haklardan herhangi birini istediği zaman iptal edebilir veya değiştirebilir;
    4. Fotoğraflara Erişim. Bir Hub Yöneticisi dilerse belirli bir kullanıcı veya diğer Hub Kullanıcıları tarafından çekilen fotoğrafların bir Hub Kullanıcısı tarafından görülmesine izin verebilir (veya yasaklayabilir). İlaveten bazı durumlar vardır: (1) isteğe bağlı çekilen fotoğraflar, yalnızca çekim esnasında isteğe bağlı fotoğraf çekme hakkına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir; (2) kullanıcılar, isteğe bağlı fotoğraf çekme hakkını elde ederlerse, bu hak elde edilmeden önce çekilen fotoğrafları görüntüleyemezler; (3) isteğe bağlı fotoğraf çekme hakkını kaybeden kullanıcılar, böyle bir hakka sahip olduklarında çektikleri fotoğrafları görüntüleyebilirler. Bir Hub Yöneticisi, bu hakkı istediği zaman iptal edebilir veya değiştirebilir. Yine de, bir Hub Kullanıcısı (bir Hub Yöneticisi dâhil) fotoğraf çekmek istediğinde tüm Hub Kullanıcıları, bir kişinin yerleşkenin fotoğrafını çektiğini belirten bir bildirim alır; fakat diğer kullanıcılar ilgili izne sahip olana kadar böyle bir fotoğrafa erişemez.

1.4. Hub Yöneticisi, (a) PhOD özelliğini etkinleştirmeden ve (b) herhangi bir kişiye herhangi bir izin vermeden önce, diğer Hub Yöneticileri de dâhil olmak üzere tüm Hub Kullanıcılarının açık onayını almakla yükümlüdür. Hub Yöneticisi, kullanıcı Hub Yöneticisine kesin iznini vermeden önce, bir Hub’ın herhangi bir kullanıcısının kişisel verilerini herhangi bir tüzel kişinin erişimine açmak ya da verileri bu tüzel kişiye aktarmak üzere Ajax’tan bir talepte bulunmamalı ve de bu tür bir erişime izin vermemelidir.

2. Kişisel Veriler ve Üçüncü Taraf Erişimi

2.1. PhOD’un doğası gereği ve Hub Kullanıcılarının eylemlerini takiben, Ajax PhOD özelliğini gerçekleştirdiği süreçte kullanıcıların şu kişisel verilerini işleyebilir: (a) PhOD’un etkinleştirildiği bir Hub’ın kullanıcılarının adları ve kimlikleri; (b) bu tür kullanıcılara ve rollerine (Yönetici veya Kullanıcı) verilen izinler; (c) kullanıcılar tarafından çekilen fotoğraflar; (d) PhOD’un sistem günlükleri: kim fotoğraf çekmiş, ne zaman fotoğraf çekilmiş, fotoğraf çekmek için hangi dedektörler (kameralar) kullanılmış; (e) resimlerin meta verileri: detektör (kamera) kimliği, ad, boyut, tarih ve görüntü formatı, görüntü sayısı, vb.

2.2. Bir Hub Yöneticisi, Ajax uygulamasında PhOD seçeneğini etkinleştirerek Sözleşmede açıklandığı şekilde Ajax hizmetlerini sağlamak üzere işbu belgenin 2.1(a)-(b) bölümlerinde listelenen kişisel verileri işlemesi için Ajax’a izin verir ve onu yetkilendirir. Bir Hub Yöneticisi, fotoğraf çekerek veya bir Hub Kullanıcısını fotoğraf çekmesi için yetkilendirerek, işbu belgenin 2.1(a)-(e) bölümlerinde listelenen kişisel verileri işlemesi için Ajax’a izin verir ve onu yetkilendirir. Bir Hub Yöneticisi, Ajax uygulamasında PhOD seçeneğini etkinleştirerek veya yeni Hub Kullanıcılarını ekleyerek, herhangi bir kullanıcı tarafından bir fotoğraf çekildiğinde Ajax’ın tüm Hub Kullanıcılarına olay bildirimleri göndermesi için Ajax’a izin verir ve onu yetkilendirir. Bir Hub Yöneticisi, bir Hub Kullanıcısının çekilen fotoğraflara erişmesini sağlayarak bu tür fotoğrafları ilgili erişim izniyle Hub Kullanıcılarına iletmesi için Ajax’a izin verir ve onu yetkilendirir.

2.3. Üçüncü tarafların güvenlik, koruyucu, kurulum vb. hizmetlerini kullanıyorsanız, PhOD özelliklerinizi kullanmaları için onlara izin verebilirsiniz. Onlara böyle bir izin verdiğiniz takdirde (veya Ajax’ın bunu yapmasını isterseniz), şirket(ler) işbu belgenin 2.1. bölümünde listelenen verilerinize tam erişime sahip olacak ve istedikleri zaman ve size sağladıkları hizmetlerin performansından farklı olabilecek amaçlar için fotoğraf çekebileceklerdir. Şirket(ler) her fotoğraf çektiğinde bir bildirim alacağınız ve istediğiniz zaman PhOD özelliklerine erişimi kısıtlayabileceğiniz gerçeğine rağmen, lütfen daha önce gerçekleştirilen verilerinize erişim işlemini geri alamayacağınızı unutmayın. PhOD özelliklerinizi kullanma yetkisine sahip bir tüzel kişi olarak üçüncü bir taraf (kendiniz veya Ajax’ın yardımıyla) ekleyerek şunları tasdik etmiş, kabul etmiş, onaylamış ve talep etmiş olursunuz: (a) Ajax’tan, böyle bir üçüncü tarafın PhOD özelliklerinize erişmesine, resmen fotoğraf çekmesine ve yerleşkenizdeki etkinliği izlemesine izin vermesini istemiş olursunuz, (b) Ajax’tan, Gizlilik Politikasında ve işbu belgenin 2.1. bölümünde belirtilen kişisel verilerinizin söz konusu üçüncü tarafa aktarılmasını istemiş olursunuz; (c) ilişkili tüm riskleri değerlendirip kabul etmiş olursunuz; (d) söz konusu üçüncü taraf, (i) Ajax’tan alınan ve (ii) söz konusu üçüncü tarafça PhOD kullanımı sırasında alınan kişisel verilerin (size sağladığı hizmetlerle ilgili olarak) denetleyicisidir ve Ajax tarafından görevlendirilen bir işlemci değildir. Bu aynı zamanda Ajax’ın (yetki eksikliği nedeniyle) söz konusu tüzel kişiden verilerinizi silmesini veya verilerinizin işlenmesini durdurmasını talep edemeyeceği anlamına gelir; (e) Ajax, izniniz olmadan üçüncü taraflar için verilerinize asla erişim izni vermez veya onlara bu verileri aktarmaz; (f) hiçbir üçüncü tarafın verilerinize erişimi yoktur ve izniniz olmadan varsayılan olarak Ürünlerden veya bölümlerinden herhangi birini yönetemez; (g) Ajax, kişisel verilerin alıcılarını seçmez veya tercih etmez, bu nedenle veriler söz konusu üçüncü taraflara aktarıldığında bu verilerin güvenliğini garanti edemez (ve etmez); (h) Ajax, söz konusu üçüncü taraflarla ilişkili değildir ve onlar üzerinde hiçbir nüfuzu yoktur; (j) veri aktarımı ile ilgili tüm riskleri siz üstlenirsiniz ve bu aktarımla ilgili olası tüm hak talepleri, tazminatlar vb.’den feragat edersiniz.

2.4. (a) Hub Kullanıcılarına fotoğraf çekme izni veya fotoğraflara erişim hakkı verirseniz veya (b) üçüncü taraflara (güvenlik, koruyucu veya kurulum hizmetleri şirketi, vb.) PhOD özelliklerinden herhangi biri için erişim izni vermek üzere Ajax’ı yetkilendirirseniz, bunun kendi gizliliğiniz ve diğer bazı kişilerin gizliliği için belirli risklerle ilişkilendirilebileceğini lütfen unutmayın. Ajax, mantıklı bir ihtiyaç veya başka bir şekilde karşılanamayacak bir ihtiyaç olmadan herhangi bir kişiye PhOD işlevselliği için herhangi bir erişim verilmesini önermez. Yine de, başkalarının PhOD işlevselliğinizi kullanmasına ve fotoğraflara erişmesine izin vermek istiyorsanız, Ajax öncelikle tüm riskleri değerlendirmenizi şiddetle tavsiye eder.

2.5. Diğer kullanıcıların veya üçüncü tarafların PhOD işlevselliğinize erişimini kısıtlamak istiyorsanız, bunu Ajax uygulamasındaki ayarlar çubuğu üzerinden veya [email protected] adresindeki Ajax Destek ekibinin yardımıyla yapabilirsiniz. Verilerinize zaten erişmiş olan diğer kullanıcıların veya üçüncü tarafların söz konusu verileri silmelerini sağlamak için Ajax’ın hiç bir yetkisi olmadığını lütfen unutmayın. Bu kişilerin verilerinizi işlemesini kısıtlamak veya verilerinizi silmelerini sağlamak istiyorsanız, lütfen doğrudan onlarla iletişime geçin.

3. Çeşitli

3.1. Bu Bildirim hakkında başka sorularınız varsa [email protected] veya [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3.2. Anlaşılması adına, bu Bildirim, PhOD özelliğinin veya Ajax Ürünlerinden herhangi birinin işlevselliği, kesintisiz kullanımı ve doğruluğu hakkında açık veya zımni herhangi bir açıklama, garanti veya teknik beyan içermez. Ajax, PhOD kullanımında herhangi bir özel sonuç garanti etmez. Ajax, PhOD veya diğer Ürünlerin herhangi bir tanımını yalnızca açıklama amacıyla sağlar; söz konusu tanımın tek amacı, ilgili Ürünlere atıfta bulunarak size bu Bildirimin bağlamını sağlamaktır. PhOD veya Ürünlerin nasıl çalıştığı hakkında bilgi almak için lütfen ilgili teknik belgelere bakın.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: