Ülke:
Türkiye
Dil:
Ajax radio protocols

Ajax telsiz protokolleri

Bu sayfada, telsiz iletişimin kalitesini etkileyen faktörler ve Ajax cihazlarının olayları ve fotoğraflı alarm doğrulamalarını uzun mesafelerden tutarlı şekilde iletmesini sağlayan teknolojiler açıklanmaktadır.

Jeweller

Jeweller, yoklama özelliğini kullanarak gerçek zamanlı cihaz durumunu görüntüler, alarmları, olayları ve ölçülen tüm değerleri Ajax uygulamalarına iletir. Şifreleme ve kimlik doğrulama özelliği sayesinde sahteciliği önler.

Wings

Yedek iletişim kanalı olarak çalışan Wings, büyük veri paketlerinin, özellikle arayüz dili ve yazılımı güncellemeleri gibi bireysel ayarların aktarımı için tasarlanmıştır.

Maksimum mesafe

Telsiz iletişim verileri, telsiz dalgaları aracılığıyla iletilir. İdeal koşullar altında, dalgaların yolunda hiçbir engel veya parazit yoktur ve dalgalar vericiden alıcıya en kısa yolu kullanarak gider. Maksimum iletişim mesafesinin elde edildiği yer, açık alan koşullarıdır. Bu durum, telsiz iletişimi kullanan ekipmanın yanı sıra telsiz teknolojilerinin yetkinliklerini karşılaştırmak için genel olarak kabul edilen bir ölçüttür.

Jeweller ve Wings telsiz protokolleri, buna uygun olarak maksimum 2.000 ila 1.700 metre iletişim menziline sahiptir.

Maximum range

Telsiz iletişim mesafesini etkileyen faktörler

Engeller

Gerçek yaşam koşulları altında telsiz dalgaları engellere takılır. Dalgalar kayba uğramadan belli engellerden geçer, diğerlerinden ise yansır. Ancak telsiz dalgalarını emen engeller de vardır. Engellerin özellikleri malzemeye, şekle ve kalınlığa bağlıdır. Yağmur, kar, toz, hatta çok nemli hava önemsiz olabilir, fakat bunlar insanlar gibi engeldir. Kural olarak, bir engelle karşılaştığında telsiz sinyali zayıflayarak gücünün bir kısmını kaybeder.

Sinyal ne kadar çok engelle karşılaşırsa veri iletim mesafesi o kadar kısalır. Ayrıca telsiz dalgaları yansıyınca yönleri değişir.

Parazit

Aynı vericiden gelen ve engellerden yansıyan telsiz dalgalarının yanı sıra aynı frekansın diğer dalgaları, telsiz dalgalarının yolunda meydana gelebilir. Bunların karşılıklı etkisine parazit denir. Bu durum her zaman sinyal zayıflamasına yol açmaz, fakat çoğu durumda bunun etkisi olumsuz olur.

Eş fazlı sinyaller güçlenir

One phase

Zıt fazlı sinyaller zayıflar

Different phase

Jeweller ve Wings telsiz protokolleri, satış bölgesine bağlı olarak 868 ve 915 MHz'te çalışır. Bu bantlar, 2.4 GHz ve 5 GHz olan Wi-Fi frekanslarının yanı sıra IoT elektroniği, uzaktan kontrol üniteleri ve eski güvenlik alarm sistemleri tarafından kullanılan 433 MHz'e kıyasla çok daha az gürültülüdür

Kırınım

Telsiz dalgaları, önemli bir zayıflama meydana gelmeksizin küçük deliklerden geçebilir. Bu özelliğe kırınım adı verilir.

Difraction

Radyotransparan olmayan bir duvarda bir havalandırma kanalının bulunması, belli koşullar altında bitişik odada sabit bir telsiz iletişimi olmasını sağlar.

Engel olan malzemenin telsiz sinyali üstündeki etkisi

Engeller, malzemeye bağlı olarak telsiz dalgalarını yansıtabilir, bunları emebilir, gücün bir kısmını yok edebilir veya telsiz sinyali üstünde hiçbir etkileri olmayabilir. Bu tür malzemelere radyotransparan denir. Sinyal emme katsayısı ne kadar yüksekse ve engel ne kadar kalınsa, telsiz iletimi üstündeki etki de o kadar güçlüdür.

Düşük sinyal emme katsayısı — 3 dB'ye kadar

%50 güç kaybı, iletim mesafesi %30 daha kısa kısa

Kuru kırmızı tuğla 90 mm kalınlık

Alçı levha 100 mm kalınlık

Kuru kereste 80 mm kalınlık

Cam 15 mm kalınlık

Ortalama sinyal emme katsayısı — 5-20 dB

Güç 10 kat düşer; iletim mesafesi %60 azalır

Tuğla 250 mm kalınlık

Briket 200 mm kalınlık

Beton 100 mm kalınlık

Taş duvar 200 mm kalınlık

Sinyal emme katsayısı — 20 dB’den fazla

Güç 100 kattan fazla düşer; iletim mesafesi %70 azalır

Beton 300 mm kalınlık

Betonarme 200 mm kalınlık

Alüminyum ve çelik kirişler

Suyla dolu geniş akvaryum

Sinyal gücü %10'a düşer

Sinyalleri yansıtan engeller

Bizim frekanslarımızda sinyal, düz bir yüzeyi olan ve ölçüsü en az 30x30 cm olan bir nesne tarafından yansıtılır.

Ayna

Metal

Tüm yüzeyler telsiz sinyallerini bir dereceye kadar yansıtır, ancak metaller ve aynalar bunu daha büyük ölçüde yapar.

Ajax cihazlarının telsiz iletişim mesafesinin hesaplanması

Teoride değil, sadece perakende dağıtımdaki cihazlarla uygulamalı denemeler. Bu denemeler, minimum telsiz paraziti ve elverişli hava koşulları bulunan bir test alanında yapılır. Hub ve cihaz arasında sabit bir veri alışverişi korunurken aralarındaki mesafe giderek artırılır. Hub olayların alındığını onaylamayı bıraktığı anda iletişim menzili kaydedilir. Bu değer çeşitli testlerle doğrulandıktan sonra cihaza "iletişim menzili" özelliği atanır.

Bu yaklaşım, aynı üreticinin ürün grubu dahilindeki cihazlarını ve farklı üreticilerin rekabet halindeki çözümlerini karşılaştırmak için gereken iletişim menzilini belirlemede bir sektör standardıdır.

Signal

Telsiz iletişim menzili hesaplayıcısı

Neden Ajax cihazlarının farklı telsiz iletişim mesafeleri vardır

Cihaz tarafında, veri iletim menzili; verici sinyal gücüne, anten parametrelerine ve alıcı hassasiyetine bağlıdır. Jeweller ve Wings telsiz protokolleri, cihazlar arasında iki yönlü iletişimi sağlar. Dolayısıyla her cihaz, sinyalleri hem iletir hem de alır.

Different length

Dedektörler, röleler ve diğer Ajax cihazları farklı donanım bileşenlerine ve antenlere, farklı muhafaza malzemelerine ve güç tüketimine sahiptir. Her faktör, veri iletiminin ve alımının maksimum mesafesini etkiler.

Different length

İki cihaz arasındaki iletişim mesafesini değerlendirirken daha az maksimum iletişim mesafesi olan cihaza odaklanılmalıdır. Örneğin Hub'ın menzili 2000 metre ve MotionProtect'in menzili 1700 metreyse, bu cihazlar 1700 metreye kadar mesafede veri alışverişi yapabilecektir.

Bir Ajax cihazının telsiz iletişim mesafesi ambalajda, kullanım kılavuzunda ve resmi web sayfasındaki ürün sayfasında belirtilmiştir.

Different length

Ajax sistemlerinde telsiz iletişiminin güvenilirliğini sağlamak

Olay gönderim doğrulaması

Olay gönderim doğrulaması

Bir Ajax hub'ı ile sistem cihazları arasındaki iletişim iki yönlüdür. Bu nedenle bir olayı, alarmı veya fotoğrafı iletirken bir dedektör, paketlerin bir hub tarafından alındığını bilir ve hub da komutun bir dedektör tarafından başarılı şekilde alındığından haberdar olur (örneğin çalışma ayarını değiştirmek için). Eğer bir nedenle veriler alıcı tarafa iletilmezse, alındı bilgisi doğrulanana kadar gönderim tekrarlanır.

Düşük gürültülü kart

Düşük gürültülü kart

Kaliteli bileşen seçimi, kartın ve cihazların iç gürültüsünü en aza indirir.

Telsiz frekansı atlama

Telsiz frekansı atlama

Ajax hub'ları telsiz frekansı atlama, yani belli bir kalıba göre bir bant içinde otomatik frekans değişikliği özelliğine sahiptir. Bu özellik telsiz müdahalesine ve sinyal kesilmesine karşı etkin bir korumayı garantiler: çok küçük paketlere bölünen mesajlar farklı frekanslarda gönderilir. Alıcı tarafından alınmayan bir paket, yeniden iletilirken farklı bir frekansta gönderilir. Ajax sistemi telsiz sinyalini bozma girişimini algılayarak güvenlik şirketini ve kullanıcıları bu konuda bilgilendirir.

Telsiz vericisinin otomatik güç ayarı

Telsiz vericisinin otomatik güç ayarı

Sistem cihazlarındaki telsiz vericilerinin düzenli olarak maksimum güçte kullanılması tavsiye edilmez. Bu durum havayı gürültülü hale getirir ve enerji tüketimini artırarak pillerin boşalmasını hızlandırır. Ajax hub'ı, bağlı olan cihazların sinyal gücünü analiz eder ve tesisin mevcut telsiz ortamını dikkate alarak vericilerinin gücünü ayarlar.

Çok yönlü antenler

Çok yönlü antenler

Bir Ajax hub'ının/menzil genişleticinin, Jeweller frekansları için birbirine 90 derece dönük olan iki adet çok yönlü anteni bulunmaktadır.

Fotoğraflı doğrulama desteği bulunan hub'ların Wings frekansları için özel antenleri bulunmaktadır. Bu antenler de birbirlerine 90 derecelik açıyla dönüktür.

Cihazların ayarlanabilir ping'leri

Cihazların ayarlanabilir ping'leri

Ajax, cihazların ping aralığının bir hub tarafından 12 ila 300 saniye olarak ayarlanmasına imkân verir. Bu aralığın minimum olması durumunda, bağlantının kopup kopmadığını ya da cihazın arızalanıp arızalanmadığını belirlemek için hub'ın sadece 36 saniyeye ihtiyacı vardır. Ve sadece 0,15 saniye sonra, probleme ilişkin bildirim, güvenlik şirketi ve kullanıcılar tarafından alınır.