Partner Portal

Політика у сфері ОЗіБП

Законодавство України з охорони праці передбачає реалізацію комплексу правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

ТОВ «АС МАНЮФЕКЧУРІНГ» визначає в якості головного пріоритету своєї діяльності охорону життя і здоров’я працівників, а також забезпечення безпечних умов їхньої праці.

ТОВ «АС МАНЮФЕКЧУРІНГ», повною мірою усвідомлюючи потенційну небезпеку можливого негативного впливу своєї масштабної і технологічно складної діяльності на життя і здоров’я працівників, прагне розвивати виробництво і проводити роботи таким чином, щоб мінімізувати ризики та запобігти загрозі виникнення виробничого травматизму та професійних захворювань працівників і забезпечити впровадження в Товаристві передового міжнародного досвіду з питань управління (керування) охороною праці та

У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АС МАНЮФЕКЧУРІНГ» КЕРУЄТЬСЯ ПРИНЦИПАМИ:

  • Повної відповідальності генерального директора та керівників структурних підрозділів за створення безпечних і здорових умов праці.
  • Пріоритету життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.
  • Відкритості значимої інформації про діяльність в галузі охорони здоров’я та безпеки праці.
  • Особистої відповідальності керівників всіх рівнів і безпосередніх виконавців за дотримання вимог охорони здоров’я, безпеки праці.
  • Особистої відповідальності кожного працівника за власну безпеку, права кожного працівника зупиняти роботи та обов’язку відмовитися від проведення робіт, які проводяться з порушеннями вимог безпеки.
  • Залучення всіх працівників до діяльності щодо зниження виробничого травматизму та професійних захворювань.
  • Лідерства керівників усіх рівнів в питаннях забезпечення безпечних умов праці.
  • Дотримання вимог чинного українського законодавства, норм чинних міжнародних договорів (міжнародних угод), стандартів, нормативно-правових актів у сфері охорони праці.
  • Постійне поліпшення та вдосконалення діяльності у сфері охорони праці, а також системи управління (керування) охороною праці ТОВ «АС МАНЮФЕКЧУРІНГ».
  • Здійснення комплексу профілактичних заходів з поліпшення умов праці, спрямованих на попередження виробничого травматизму та погіршення здоров’я працівників.

Дотримання цих положень ТОВ «АС МАНЮФЕКЧУРІНГ» вважає запорукою оптимального поєднання інтересів Товариства з соціально-економічними потребами суспільства в галузі охорони здоров’я та забезпечення безпеки праці.

Wenn Sie einen Fehler bemerken, markieren Sie bitte den Text, und drücken Sie anschließend Ctrl + Enter

Fehlerbericht

Der folgende Text wird anonym an den Autor des Artikels gesendet: