Zo stelt u pushmeldingen van alarmen in op Android

Zo stelt u pushmeldingen van alarmen in op Android

Ajax is een draadloos beveiligingssysteem dat bescherming biedt tegen inbraken, branden en overstromingen. Gebruikers kunnen ook elektrische apparaten bedienen rechtstreeks vanuit de mobiele app. Het systeem reageert onmiddellijk op dreigingen en informeert u en het beveiligingsbedrijf over alle incidenten.

Zo maakt Ajax melding van alarmen en gebeurtenissen

Het Ajax-beveiligingssysteem gebruikt vier soorten meldingen om de gebruikers in te lichten:

 • Alarmen – worden verstuurd bij detectie van een inbraak, brand, of overstroming en bij verlies van communicatie tussen de hub en de Ajax Cloud-dienst.
 • Storingen – worden verstuurd bij jamming, verlies van communicatie tussen de hub en het apparaat, lege batterij van het apparaat of de hub, en pogingen om het systeem te saboteren (maskeren of knoeien).
 • Gebeurtenissen – worden verstuurd als elektrische apparaten worden aan- of uitgezet via WallSwitch, Relay, Socket.
 • Alarm inschakelen/uitschakelen – wordt verstuurd wanneer de beveiligingsmodus wordt gewijzigd en de Deelinschakeling wordt ingeschakeld/uitgeschakeld.

Het Ajax-beveiligingssysteem informeert de gebruikers over elk soort melding via drie methoden: pushmeldingen, sms-berichten en telefoongesprekken.

👉 Zo waarschuwt Ajax de gebruikers over alarmen

Zo werken de pushmeldingen van Ajax

Om pushmeldingen over gebeurtenissen aan mobiele apps te kunnen leveren, gebruikt Ajax de dienst Firebase Cloud Messaging (FCM) van Google en de eigen software-oplossing. Op sommige Android-toestellen kan het zijn dat FCM niet goed werkt. De softwareoplossing van Ajax verhoogt de betrouwbaarheid van de aflevering van de pushmeldingen, maar vereist extra batterijcapaciteit van de smartphone.

Zo stelt u de meldingen van de Ajax app in op Android

Voor een betrouwbaardere aflevering van de meldingen, moet u de Ajax-diensten inschakelen. Ga naar de toepassingsinstellingen (klik op de drie horizontale balken in de linkerbovenhoek en kies het menu Application Settings (Toepassingsinstellingen). Activeer dan de functies Background Connection (Verbinding op de achtergrond) en Keep-Alive Service (Houd actief-dienst).

Wanneer u een Background connection inschakelt, controleert de Ajax-app regelmatig de aflevering van de meldingen via de Ajax Cloud-dienst. Als een of meer meldingen om wat voor reden dan ook niet bij de Ajax-app zijn afgeleverd, stuurt de dienst ze opnieuw.

Android-telefoons waarbij de batterijbesparingsmodus (power saving) ingeschakeld is, kunnen pushmeldingen blokkeren. Door de Keep-Alive Service in te schakelen voorkomt u dat het systeem pushmeldingen blokkeert die van de Ajax-app afkomstig zijn. De optie staat standaard aan.

Op smartphones met Android 8.0 en nieuwer zijn er twee afleverkanalen voor pushmeldingen. Het Alarm Channel (Alarmkanaal) wordt gebruikt om alarmmeldingen af te leveren en het Main Channel (Hoofdkanaal) is bedoeld voor alle andere gebeurtenissen. Als u geen meldingen wilt missen, moet u hoge prioriteit toekennen aan kanalen.

U doet dit als volgt:

1. Ga naar het menu: Smartphone Settings (Smartphone-instellingen) → Applications (Toepassingen) → App Info (App-informatie).
2. Kies de Ajax-app uit de lijst en klik op App notifications (App-meldingen). U ziet twee categorieën van meldingen: Alarm channel (alarmmeldingen) en Main channel (alle andere meldingen).
3. Wanneer u de meldingscategorie selecteert in de Importance category (Belangrijke categorieën), kiest u Critical Importance (Uiterst belangrijk).
4. Sla de instellingen op door op Back (Terug) te klikken.

Als u wilt voorkomen dat u meldingen mist in de modus Do Not Disturb (Niet storen) (wanneer Only important notifications (alleen belangrijke meldingen) geactiveerd zijn), schakelt u de optie Priority Interruptions Only (Alleen onderbrekingen met prioriteit) in.

👉 Zo configureert u de modus Do Not Disturb (Niet storen) op Android-toestellen

In welke gevallen kunnen meldingen geblokkeerd worden op Android

Helaas is het inschakelen van deze opties geen garantie voor de aflevering van de pushmeldingen, omdat de aflevering van de meldingen bij Android-smartphones geblokkeerd kan worden door de ingebouwde mogelijkheden van het besturingssysteem. Bekijk de volgende meest voorkomende redenen eens:

 • De energiebesparingsmodus is ingeschakeld;
 • Gebruiker is niet ingelogd op het Google-account;
 • Verouderde versie van de applicatie Google Play Services;
 • De meldingen voor de toepassing zijn uitgeschakeld in de telefooninstellingen;
 • De toepassing werkt maar beperkt op de achtergrond.

Bepaalde fabrikanten hebben functies toegevoegd aan de instellingen van de smartphone die alle pogingen van toepassingen om meldingen naar de gebruiker te sturen, blokkeren. Hieronder bespreken we de kenmerken van de instellingen van pushmeldingen op smartphones van Xiaomi, Huawei en Meizu.

Zo stelt u de meldingen van de Ajax app in op Xiaomi-smartphones

1. Schakel het automatische opstarten van de app in:

 • Ga naar het menu: Smartphone settings (Smartphone-instellingen) → Installed apps (Geïnstalleerde apps) → Ajax app (Ajax-app).
 • Schakel de functie voor automatisch starten in voor de Ajax-app

2. Druk op Other permissions (Overige machtigingen) en sta het volgende toe: Change Wi-Fi connectivity (Wifi-connectiviteit wijzigen), Home screen shortcuts (Snelkoppelingen op het beginscherm), Show on Lock screen (Weergeven op vergrendelscherm) en Start in background (Op de achtergrond opstarten). Ga terug naar het instellingenmenu.

3. Druk op Battery saver (Batterijbesparing) en kies No restrictions (Geen beperkingen).

Zo stelt u de meldingen van de Ajax app in op Huawei-smartphones

1. Ga naar het menu: Smartphone settings (Smartphone-instellingen) → Battery (Batterij) → Launch (Opstarten) → Ajax app (Ajax-app)

2. Schakel de volgende opties in: Auto-launch (Automatisch opstarten), Secondary launch (Als tweede opstarten) en Run in background (Uitvoeren op de achtergrond). Druk op OK (Oké).

Zo stelt u de meldingen van de Ajax app in op Meizu-smartphones

1. Schakel werking op de achtergrond in voor de app:

 • Ga naar het menu: Smartphone settings (Smartphone-instellingen) → Security (Beveiliging) → Permissions (Machtigingen) → Background progresses (Voortgang op de achtergrond). Activeer de werking op de achtergrond.
 • Schakel de functie in voor de Google Play Services en het Google Services Framework.