Taal:

Ajax calculator van radiocommunicatiebereik

De calculator is een hulpmiddel om de kwaliteit van de communicatie tussen een apparaat en een hub/signaalversterker theoretisch te berekenen bij een bepaalde afstand, aantal en aard van de obstakels. Het houdt geen rekening met alle factoren die invloed hebben op de radiocommunicatie en kan niet worden gebruikt om een radiodekkingskaart van een faciliteit op te stellen. Gebruik de radiocommunicatietest van Ajax tijdens de installatie.

Vul alle velden in om het bereik te berekenen

Resultaten worden hier weergegeven

We raden een radio-inspectie en een radiocommunicatietest aan bij de keuze van de locatie van Ajax-apparaten, gezien het aantal factoren en de verscheidenheid ervan, en ook de complexiteit van de beoordeling van hun effect op de radiocommunicatie tussen apparaten in reële omstandigheden ter plaatse.

Ajax radioprotocollen

Op deze pagina worden de factoren toegelicht die invloed hebben op de kwaliteit van de radiocommunicatie en de technologieën waarmee de Ajax-apparaten gebeurtenissen en alarmen met fotoverificatie consistent over lange afstanden kunnen verzenden.

Meer informatie