Taal:

Garantie

We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met de Ajax-apparaten. Maar als er zich toch problemen zouden voordoen, zullen we deze zo snel mogelijk oplossen. U kunt een garantieclaim indienen met het verzoek tot vervanging binnen de garantievoor elk apparaat dat door Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is geproduceerd. Neem contact op met onze klantenservice voordat u uw claim indient. Bij de 70% van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

​​Als we het probleem niet op afstand kunnen oplossen, raden we aan om contact op te nemen met uw verkoper voor garantieservice.

 1. Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” (“Fabrikant”) garandeert en waarborgt de kwaliteit van het apparaat. De fabrikant is geregistreerd op het volgende adres: 04073, Oekraïne, Kyiv, Sklyarenkа str., 5.
 2. De fabrikant is aansprakelijk voor defecten aan het apparaat die te wijten zijn aan materiaalfouten of fouten in het productieproces en die zich binnen 24 maanden na de verkoopdatum kunnen voordoen.
 3. De fabrikant is niet aansprakelijk voor het behoud van gebruikersinformatie tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden.

Door de aankoop van de producten die door Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” worden vervaardigd, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” garandeert en waarborgt dat de software en de producten in alle materiële opzichten voldoen aan de specificaties die zijn vermeld op de verpakking van de fabrikant, in de bijbehorende documentatie en op onze website, mits de software en de producten op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden.
 2. Als er technische problemen worden geconstateerd bij de Ajax-apparaten (“Product”) die bij één van onze partners zijn aangekocht, neem dan contact op met de betreffende partner om het product onder garantie te laten vervangen.
 3. Defecten die na de garantietermijn worden ontdekt, vallen niet onder de garantie.
 4. Bovendien dekt de garantie geen subjectieve of esthetische aspecten van de producten en/of de software.

Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” garandeert, net als elke andere softwareontwikkelaar, geen SPECIFIEKE FUNCTIES EN RESULTATEN WANNEER U GEBRUIK MAAKT VAN DE SOFTWARE, ONONDERBROKEN WERKING, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODES ALS OOK EEN TIJDIGE, VEILIGE OF GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, INSTALLEER OF GEBRUIK DIT PRODUCT DAN NIET. U HEBT HET RECHT OM HET PRODUCT TERUG TE STUREN NAAR DE VERKOPER EN EEN VOLLEDIGE TERUGBETALING TE ONTVANGEN ALS HET PRODUCT NIET IS GEBRUIKT OF GEÏNSTALLEERD.

Garantieservice wordt verleend binnen de garantietermijn als de oorspronkelijke factuur (de verkoopbon) beschikbaar is. . Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” behoudt zich het recht voor om de gratis vervanging onder garantie te weigeren indien de hierboven vermelde documenten niet volledig worden verstrekt of indien de daarin vermelde informatie onvolledig of onjuist is.

Een defect apparaat wordt alleen vervangen onder garantie binnen de termijn die is voorgeschreven door de wetgeving die de betreffende procedure regelt. Na het verstrijken van deze termijn worden vervangingen slechts naar eigen goeddunken van de verkoper of het bedrijf van de producent uitgevoerd.

Deze beperkte garantie dekt geen:

 1. Normale slijtage (krassen op de behuizing van het apparaat, enz.), slijtage van de elementen veroorzaakt door een foutieve bediening en normale slijtage van de onderdelen van het apparaat.
 2. Gebundelde batterijen.
 3. Herstel van de gebruikersgegevens of programma’s.
 4. Mechanische en/of elektrische schade (ook verborgen), inclusief instabiele verbinding met het netwerk, slechte aarding, externe elektromagnetische velden, blootstelling aan direct zonlicht, hoge luchtvochtigheid en trillingen.
 5. Schade veroorzaakt door ongeoorloofde reparatie, installatie en/of vervanging van onderdelen of programma’s, inclusief de installatie van updates en uitbreidingen, uitgevoerd door iemand anders dan een geautoriseerde vertegenwoordiger van Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing”.
 6. De QR-code op het apparaat is gewijzigd, gewist, beschadigd, verdwenen of onleesbaar gemaakt.
 7. Schade veroorzaakt door dieren of insecten, vocht, temperaturen buiten het werkbereik, corrosie, oxidatie, plaatsing van vreemde voorwerpen of stoffen in het toestel.
 8. Schade veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde behandeling of verkeerde toepassing, met inbegrip van gevallen waarin de producten cosmetische schade vertonen, waaronder krassen, breuken en deuken.
 9. Schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals brand, blikseminslag, overstromingen, orkanen, aardbevingen, enz.
 10. Schade die wordt toegeschreven aan de invloed van vreemde voorwerpen, het gooien, vallen, contact met vloeistof of onderdompeling daarin, de effecten van virussen, en in gevallen waarin de schade wordt veroorzaakt door het koppelen en verbinden van het Ajax-apparaat met producten die door derde fabrikanten zijn vervaardigd.
 11. Verplichtingen ten aanzien van de simkaart mobiele operator.
 12. De garantieservice dekt geen routinematig technisch onderhoud, service en inspectie van het apparaat, in het bijzonder het reinigen, afstellen, controleren en oplossen van fouten gerelateerd aan software.