Taal:

Ajax, in overeenstemming met PD 6662:2017

Ajax, in overeenstemming met PD 6662:2017

Door de groeiende concurrentie op de markt voor brand- en inbraakbeveiligingssystemen raken naïeve gebruikers verward of zelfs de weg kwijt wanneer ze een aankoopbeslissing moeten nemen. De speciale stickers die de naleving van de officiële reguleringsnormen aanduiden, kunnen consumenten helpen bij het maken van de beste keuze. Deze stickers zijn te vinden op de verpakking en de apparaten van gecertificeerde systeemfabrikanten. Dergelijke normen worden gewoonlijk opgesteld door de gespecialiseerde regelgevende instanties en worden regelmatig bijgewerkt zodat de belangrijkste marktspelers eraan voldoen. Bij brand- en inbraakalarmsystemen staan de regelgeving en normen in voor drie zaken:

  • ze stellen de consument gerust over de kwaliteit van de gecertificeerde producten;
  • installatiebedrijven kunnen door de verbeterde kwaliteit van de apparatuur de kosten van valse alarmen terugdringen;
  • ze moedigen de systeemfabrikanten aan om voortdurend te innoveren, zodat hun klanten de beste producten en diensten ontvangen.

Bijgewerkte normen voor beveiligingssystemen (Security Systems Standards) in het Verenigd Koninkrijk

Hoewel inbraak- en brandalarmsystemen cruciaal zijn voor de beveiliging van gebouwen en personen, is het voor consumenten die niet veel afweten van de technische en technologische aspecten van de apparatuur, moeilijk om de kwaliteit van dergelijke systemen, de software en de installatie in te schatten. Dit kan de consumenten dan uiteindelijk blootstellen aan een aantal risico’s, variërend van kwetsbare en slecht ontworpen, slecht geïnstalleerde en slecht onderhouden systemen tot financiële kwesties rond de dekking van valse alarmen in markten zoals het Verenigd Koninkrijk, waar de politie reageert op de geactiveerde alarmen. Bij beveiligingssystemen van slechte technologische kwaliteit en bij verkeerd onderhoud zijn de onderdelen van de apparatuur zoals detectoren of bekabeling vaak verkeerd ontworpen of geplaatst. Dit kan dan uiteindelijk leiden tot te veel valse alarmen of voortijdige uitval van de systemen. Dit geeft aan dat er een geavanceerdere regelgeving voor de beveiligingsindustrie nodig is die voortdurend bijgewerkt moet worden. Hierdoor kan een hogere kwaliteit worden afgedwongen van de beveiligingssystemen en -diensten die door de systeemfabrikanten en -installateurs worden geleverd.


Dergelijke voorschriften, die worden uitgevaardigd om de hoogste kwaliteit van de apparatuur en de installatie te garanderen, zijn van cruciaal belang om de kans op valse alarmen tot een minimum te beperken. De kosten van de valse alarmen bedragen bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk alleen al 1 miljard pond per jaar volgens de rapporten van de Fire Industry Association. Aangezien meer dan 80% van de valse alarmen wordt geactiveerd door slechts 20% van de alarmsystemen, duidt dit dus duidelijk op de kwaliteit van het systeem en het vermogen ervan om de valse alarmen op te sporen, zodat de onnodige en dure reactie van de politie vermeden kan worden. En als we het hebben over de kosten, dan bedoelen we niet alleen de kosten van de beveiligingsbedrijven of de overheid die voor de politie betalen. We bedoelen ook de boetes die de klanten en de huiseigenaren krijgen. Hun beveiligingssysteem kan zelfs worden gedegradeerd tot het niveau waarop de politie na een aantal valse alarmen niet meer zal reageren. Toch impliceren de veelbelovende statistieken van de False Alarm Reduction Association (FARA) dat meer dan 80% van alle valse alarmen kan worden voorkomen met de relevante beveiligingssoftware en installatieverbeteringen. Dit is één van de redenen waarom de industriestandaarden regelmatig worden bijgewerkt.

In juni 2019 werden de recentste en belangrijkste updates van de beveiligings- en brandveiligheidsnormen PD 6662:2017 geïntroduceerd. Het betrof de verbeterde editie voor de normen rond inbraak- en overvalalarmsystemen met betrekking tot systeemvereisten voor installatie en configuratie van inbraak- en overvalalarmen. Het uiteindelijke doel is de garantie van bevestigde alarmcondities. PD 6662:2017 biedt richtlijnen en een schema voor de installatie en het onderhoud van inbraak- en overvalalarmsystemen in het Verenigd Koninkrijk. Het omvat ook alle nieuwste Europese normen waaraan de installateurs van de systemen moeten voldoen en waaraan de fabrikanten zich moeten houden wanneer zij op de Britse markt actief zijn. De lijst van de Europese normen is vrij uitgebreid, maar toch beperkt tot alle vereisten voor inbraakalarmsystemen in het Verenigd Koninkrijk, gezien het feit dat de Britse markt zich onderscheidt omdat de politie daar reageert op dergelijke alarmen. Zo zijn bijvoorbeeld de methoden voor het uitschakelen van het indringerssysteem, die niet zijn opgenomen in de Europese normen, maar aanvankelijk wel in de Britse BS 8243-norm voor systemen die een politieoptreden vereisen, nu opgenomen in de PD 6662:2017. Hierdoor is het de meest uitgebreide en actuele regelgeving voor de toepassing van de Europese normen voor inbraak- en overvalalarmsystemen. De update werd gebaseerd op de eerdere PD 6662:2010-regelgeving. Er werden wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd zodat al die eerdere normen goed worden afgestemd en de nieuwste uitgebreide en verbeterde editie van dergelijke normen gestroomlijnd is in PD 6662:2017. Hierdoor wordt de potentiële noodzaak van frequente bijwerkingen in de toekomst tot een minimum beperkt.

Wat houdt naleving met PD 6662:2017 in voor fabrikanten en klanten?

Voor organisaties die beveiligingssystemen en -diensten produceren en leveren, is certificering nodig om aan de voorschriften en normen te voldoen. Die certificering moet verleend worden door gespecialiseerde instanties zoals SSAIB (Security Systems and Alarms Inspection Board) en NSI (National Security Inspectorate). De bedrijven moeten een uitdagend en complex proces doorlopen om een gecertificeerd lid te worden. Ze moeten slagen voor de uitgewerkte lijst van vereisten en moeten voldoen aan verschillende criteria. Toch zorgt een dergelijke certificering er uiteindelijk voor dat de bedrijven betrouwbare dienstverleners zijn en dat de klanten ze kunnen vertrouwen. Beide certificeringen worden algemeen erkend als de belangrijkste certificeringsnormen binnen de beveiligings- en brandsector. Door NSI en SSAIB te specificeren, zijn de klanten verzekerd van het beste.

Zoals wordt uitgelegd door Richard Jenkins, Chief Executive van NSI, die de certificering van de beste beveiligings- en brandbeveiligingsbedrijven in het Verenigd Koninkrijk goedkeurt, kunnen de eigenaren van alarmsystemen die voldoen aan PD 6662:2017 er zeker van zijn dat hun systeem in overeenstemming is met de meest recente Europese normen en de beste praktijken ter wereld in het tegengaan van valse alarmen. Dit heeft ook betrekking op de apparatuur en de configuratie van dergelijke alarmsystemen en zorgt dat de naleving van PD 6662 een krachtig signaal stuurt aan de consument met betrekking tot de kwaliteit van het product, gezien de waarde en het vertrouwen dat de politiediensten in het Verenigd Koninkrijk in PD 6662 stellen.

OS Malevich 2.10, in overeenstemming met PD 6662:2017

ajax compliance 6662 2017

Met de laatste OS Malevich 2.10-update, bereikte de Ajax-beveiligingssystemen volledige overeenstemming met de normen die zijn opgenomen in de PD 6662: 2017. Dit bewijst dat het bedrijf de capaciteit en de wil heeft om zich te houden aan de beste praktijken ter wereld in het tegengaan van valse alarmen. Om te voldoen aan de normen, werd niet alleen de software, maar ook de hardware geüpdatet, met inbegrip van DoubleButton, het nieuwe draadloze overvalapparaat. Het apparaat genereert alleen bevestigde alarmcondities als beide knoppen tegelijkertijd worden ingedrukt op is ook beveiligd tegen per ongeluk drukken. De update presenteert ook een aantal nieuwe functies zoals een systeemherstel na alarmen, tweefasige activering, automatische deactivering van apparaten, selectieve controles van de systeemintegriteit en vertraging van de alarmtransmissie wanneer het alarm wordt uitgeschakeld. Bescherming tegen onbedoelde activering, zowel wat betreft de hardware als de software, zorgt voor een minimale kans op valse alarmen. Bovendien zijn er door de update meer potentiële toepassingen mogelijk voor scenario’s en zijn er meer talen voor de interfacecommunicatie met gebruikers toegevoegd.

Alle Ajax-hubs zullen eind 2020 door de automatische installatie worden geüpgraded naar OS Malevich 2.10 wanneer het systeem is uitgeschakeld. Tegelijkertijd zullen alle in de toekomst vervaardigde apparaten voorzien worden van een speciale sticker die naleving met PD 6662:2017 aanduidt. De bestaande partners en installateurs zullen ook de stickers ontvangen om de reeds geleverde apparaten te markeren.

ajax compliance 6662 2017

Zoals wordt erkend door Steve Norman, UK Sales Leader bij Ajax Systems, is de conformiteit van Ajax Systems met PD 6662:2017 een cruciale mijlpaal voor het bedrijf. Het opent nieuwe markten voor de hub-technologie van Ajax en bewijst het vermogen en de toewijding van het bedrijf om snel en effectief te reageren op de lokale marktvereisten en best practices. Het feit dat de nieuwe OS Malevich 2.10-software werd geüpdatet om binnen het jaar na de invoering van de nieuwe standaarden te voldoen aan de vereisten voor PD 6662:2017 is bijzonder indrukwekkend.

De nieuwe functies, zoals bijvoorbeeld de vertraging van de alarmtransmissie, zijn al geïmplementeerd in grootschalige lokale projecten, zoals bij de beveiliging van het cultureel erfgoed in de binnenstad van Bergen, waar Ajax Systems samenwerkte met de Noorse fabrikant en distributeur van beveiligingssystemen. In het kader van het project werden de gekoppelde brandalarmvertragingen geïmplementeerd, samen met de overdracht van het alarm naar een meldkamer, waardoor valse alarmen en onnodige reacties tot een minimum konden worden beperkt. Nu, met de OS Malevich 2.10-update, is deze functie beschikbaar voor alle Ajax-klanten met de Ajax Pro-apps.

Op die manier vormen de recente door Ajax ontwikkelde en geïntroduceerde OS-upgrades niet alleen de innovatieve en technologische uitmuntendheid van de producten, maar ook de algemene mijlpaal voor de industrie. De lat ligt nu hoger voor de concurrenten en dat bevordert kwaliteitsverbetering op de markt in het algemeen. Door ervoor te zorgen dat de nieuwe software en hardware voldoen aan de meest geavanceerde normen, bewijst het bedrijf zijn toewijding aan gerenommeerde en langdurige relaties met klanten en distributeurs.

U kunt de tekst van dit artikel kopiëren


Afbeeldingen in dit artikel