Ajax-apparaten voldoen nu aan de Amerikaanse SIA CP-01-norm

Ajax-apparaten voldoen nu aan de Amerikaanse SIA CP-01-norm

Ajax-apparaten voldoen aan de vereisten van de SIA CP-01-certificering, een van de belangrijkste normen voor alarmsystemen in Californië, Texas en Florida. Deze norm is gericht op het verminderen van valse alarmen en de gebruikerservaring te verbeteren. Ook al is deze standaard cruciaal voor de markt in de V.S., de nieuwe functies die nodig zijn voor deze certificering wereldwijd toepasbaar. Zo kunnen professionele installateurs hun ervaring delen en best practices toepassen.

We hebben de meeste functies die nodig zijn voor het verkrijgen van de SIA CP-01 certificering geleverd met OS Malevich 2.19, terwijl cross-zoning beschikbaar is vanaf firmwareversie 2.20.

Waar de standaard op van toepassing is

De SIA CP-01-norm is de CP-01-norm voor bedieningspanelen van de Security Industry Association (SIA) die is goedgekeurd door het American National Standards Institute (ANSI). Het beschrijft aanbevolen ontwerpkenmerken voor bedieningspanelen van beveiligingssystemen en de bijbehorende in- en uitschakelapparaten om vals alarmen tot een minimum te beperken. Deze functies zijn van toepassing op zowel residentiële als commerciële gebouwen die zijn uitgerust met beveiligingssystemen.

Wat zijn de voordelen voor installateurs en klanten

  • Minder valse alarmen en dus minder kans dat een responsteam langs moet komen: Ajax-producten die gecertificeerd zijn volgens de SIA CP-01-norm zijn ontworpen om valse alarmen te minimaliseren, wat gunstig is voor bedrijven en klanten. Dit vermindert onnodige stress en zorgt ervoor dat middelen efficiënt worden gebruikt.
  • Meer vertrouwen: Voldoen aan de SIA CP-01 norm is verplicht voor verzekeringen, bewakingsbedrijven en de politie, omdat alleen gecertificeerde systemen geïnstalleerd en vertrouwd kunnen worden. Deze zekerheid strekt zich uit tot potentiële klanten en geeft aan dat onze beveiligingsapparatuur betrouwbaar en effectief is.
  • Concurrentievoordeel: Apparaten die voldoen aan de SIA CP-01 bieden installatiebedrijven een voordeel ten opzichte van niet-gecertificeerde concurrenten. Deze differentiatie helpt hen zich te onderscheiden en klanten aan te trekken die op zoek zijn naar kwaliteit en betrouwbaarheid in beveiligingssystemen.
  • Marktgroei: De SIA CP-01 norm is verplicht in drie Amerikaanse staten: Californië, Texas, en Florida. Deze certificering stelt installatiebedrijven in staat om Ajax-apparaten in deze regio’s te installeren en biedt installateurs en klanten een geheel andere gebruikerservaring, snellere en eenvoudigere installatie, eenvoudig toezicht, en alle andere voordelen van Ajax-systemen. Dit kan helpen om het klantenbestand uit te breiden.

Zo stelt u een systeem in dat voldoet aan SIA CP-01

Om het systeem zo te configureren dat het voldoet aan de SIA CP-01 norm, moet de PRO gebruiker de SIA CP-01-modus inschakelen in de instellingen van de hub. Navigeer in de Ajax PRO-app naar SpaceHubInstellingenServiceIn- en uitschakelproces. Ga vervolgens naar de instelling Naleving van normen, selecteer ANSI/SIA CP-01-2019 en klik op Opslaan. Na voltooiing past de hub automatisch alle benodigde instellingen toe. Installateurs het systeem verder aanpassen naar de specifieke vereisten van elk project en de behoeften van de klant.

Raadpleeg onze gids voor een meer gedetailleerd proces. Dit biedt stapsgewijze instructies en extra inzicht in het configureren van het systeem voor naleving van SIA CP-01.

Welke functies de norm implementeert

Langere vertragingen bij binnenkomst en vertrek

Een veel voorkomende oorzaak van valse alarmen is een korte vertragingstijd bij het betreden of verlaten van het gebouw. De SIA CP-01 norm regelt dit aspect door de vertraging te verlengen zodat er voldoende tijd is voor deze acties. In de SIA CP-01-modus zijn korte vertragingen verboden. De minimale vertragingstijd is ingesteld op 45 seconden bij het verlaten en 1 minuut bij het binnenkomen. Er wordt een extra vertraging geactiveerd als een gebruiker het systeem niet binnen dit tijdsbestek uitschakelt. In dergelijke gevallen gaat de sirene wel af, maar wordt het alarm niet naar de meldkamer gestuurd.

Automatische aanpassing van de vertraging

Als een gebruiker het systeem heeft ingeschakeld, het gebouw terrein en vervolgens terugkeert (bijvoorbeeld omdat hij iets is vergeten), verlengt het systeem automatisch de Vertraging bij vertrek. Deze aanpassing wordt gemaakt op basis van de activiteit die wordt geïdentificeerd door openingsdetectoren bij de deur. Als de detectoren een opening en een sluiting detecteren, geeft dit aan dat iemand is vertrokken. Als er daarna echter nog een opening wordt gedetecteerd, identificeert het systeem dit als iemand die teruggekomen is naar het gebouw.

Activeert de deelinschakeling bij per ongeluk inschakelen

Als een gebruiker per ongeluk het beveiligingssysteem inschakelt, maar binnen het gebouw blijft, zal een systeem dat niet voldoet aan SIA CP-01 normaal gesproken het gebruikelijke scenario uitvoeren, wat leidt tot een vals alarm en onnodige stress. Om dit probleem aan te pakken, hebben we iets nieuws geïntroduceerd: wanneer een gebruiker het systeem inschakelt, maar binnenblijft, schakelt het systeem automatisch over naar de Deelinschakeling. Na activering van de openingsdetector bij de deur met een ingestelde vertraging bij vertrek, identificeert het systeem of de gebruiker is vertrokken. Als de detector het vertrek (openen en sluiten van de deur) niet registreert, gaat het systeem ervan uit dat de persoon nog binnen is en beveiligt het alleen de omgeving.

Onmiddellijk dempen van de sirenes bij het invoeren van de gebruikerscode

Zodra het eerste cijfer van de gebruikerscode wordt ingevoerd, worden alle sirenes gedempt en blijven ze uitgeschakeld totdat de volledige code is ingevoerd. Deze functie zorgt ervoor dat gebruikers niet geïrriteerd raken door het geluid, waardoor de stress verminderd wordt en het risico op het invoeren van de verkeerde code wordt geminimaliseerd.

Vereenvoudigde activering en code-invoer voor het bediendeel

Het systeem kan nu automatisch bediendelen activeren. Voorheen moesten gebruikers het bediendeel “wekken” door op een knop te drukken of het apparaat met hun hand aan te raken voordat ze het konden gebruiken. Als de SIA CP-01-modus is ingeschakeld, activeert het systeem automatisch nadat de openingsdetector is geactiveerd, waardoor het bediendeel niet meer geactiveerd hoeft te worden.

De wijze waarop codes worden ingevoerd is bijgewerkt. Eerder moesten gebruikers na het invoeren van de code op de knop Uitschakelen drukken om het systeem te deactiveren. Deze extra stap kan echter om verschillende redenen achterwege gelaten worden. Om het uitschakelen van het systeem te vereenvoudigen, hebben we een specifieke wachtwoordlengte ingesteld. Zodra de gebruiker het vereiste aantal tekens invoert, herkent het systeem automatisch het volledige wachtwoord zonder dat er op een extra knop hoeft te worden gedrukt. Deze verbetering stroomlijnt het proces om de ingeschakelde modus van het systeem te wijzigen.

Cross-zoning (opeenvolgende verificatie)

Cross-zoning is een cruciale functie die verplicht is voor de SIA CP-01 norm. Zo werkt het: meerdere detectoren, samengebracht in één zone, moeten binnen een bepaalde tijd geactiveerd worden voordat het systeem een alarm activeert. Deze gebeurtenis staat bekend als een alarmbevestiging. Binnen een systeem kunnen meerdere zones worden gemaakt. Als het alarm niet bevestigd wordt, dan wordt de gebeurtenis niet naar de app of de meldkamer gestuurd en worden de sirenes niet geactiveerd. In de firmwareversie voorafgaand aan OS Malevich 2.20 was slechts één dergelijke cross-zone beschikbaar.

Bovendien zijn er nu scenario’s beschikbaar voor de cross-zone. Installateurs kunnen specifieke scenario’s instellen, zoals het activeren van rookmachines en rolluiken als een alarm wordt bevestigd.

Welke Ajax-apparaten zijn gecertificeerd

De volgende apparaten zijn gecertificeerd:

De certificering heeft betrekking op firmwareversies van 5.60.4.xx tot 6.0.0.0 en 6.56.1.57 en hoger, dit kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat. Aanvullende informatie over beschikbare functies voor elk apparaat op basis van de firmwareversie wordt in het artikel beschreven.

Daarnaast bevat de productportfolio van Ajax ook apparaten met functies die nodig zijn om te voldoen aan SIA CP-01, maar die niet gecertificeerd zijn:

Bovendien u kunt meer informatie verkrijgen over de normen waaraan Ajax-apparaten voldoen, samen met een lijst van beschikbare apparaten.