Privacyverklaring van Foto op aanvraag (PhOD)

Toegepast met ingang van 1 januari 2022

AJAX SYSTEMS CH, registratienummer: HE 389004 neemt uw privacy erg serieus en wij doen ons uiterste best om uw gegevens met het hoogste niveau van beveiliging en betrouwbaarheid te behandelen.In aanvulling op het Privacybeleid van Ajax dat beschikbaar is via https://ajax.systems/nl/privacy-policy (het “Privacybeleid”), beschrijft deze privacyverklaring (de “Verklaring”) hoe Ajax omgaat met uw persoonlijke gegevens, welke gegevens we verwerken en welke externe partijen toegang kunnen hebben tot uw gegevens wanneer u gebruikmaakt van een optie van de Ajax-applicatie genaamd Photo on Demand (de “PhOD” of Foto op aanvraag).

Deze Verklaring maakt integraal deel uit van (een addendum bij) het Privacybeleid en de Eindgebruikersovereenkomst van Ajax die beschikbaar zijn via https://ajax.systems/nl/end-user-agreement (de “Overeenkomst”), en de Verklaring wordt hierbij door middel van verwijzing hierin opgenomen. Aangezien deze Verklaring een aanvulling is op het Privacybeleid met betrekking tot de functionaliteit van de PhOD-optie, verzoeken wij u vriendelijk het Privacybeleid te raadplegen voor algemene informatie over wie uw verwerkingsverantwoordelijke is, waar de gegevens worden opgeslagen en hoe lang Ajax deze bewaart, welke technische maatregelen Ajax gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen, welke rechten u als betrokkene heeft op het gebied van gegevensbescherming, en andere informatie die vereist wordt door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Ajax kan, van tijd tot tijd en als gevolg van wijzigingen in de functionaliteit van PhOD, deze Verklaring aanvullen, wijzigen of vervangen. Alle wijzigingen, inclusief de wijze waarop zij zullen worden uitgevoerd, zijn onderhevig aan regelgeving, zoals in Artikel 23 van de Overeenkomst is bepaald.

IN DE PARAGRAFEN 2.3-2.5 VINDT U BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE GEVALLEN WAARIN UW PERSOONSGEGEVENS AAN EXTERNE PARTIJEN KUNNEN WORDEN DOORGEGEVEN EN OVER DE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN EEN DERGELIJKE OVERDRACHT. LEES DEZE EERST EN MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE PHOD OF EEN VAN DE FUNCTIONELE ELEMENTEN DAARVAN ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U DE PHOD-SERVICE ACTIVEERT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT AAN DE VOORWAARDEN HIERVAN.

1. Foto op aanvraag-optie; Toestemmingen

1.1. De PhOD-optie verschijnt in de Ajax beveiligingssystemen met de OS Malevich 2.13.0-update. Met deze functie kunnen gebruikers foto’s nemen met detectoren van de nieuwe generatie, die ondersteuning bieden voor fotoverificatie op elk moment, ongeacht of de apparaten al dan niet ingeschakeld zijn. Informatie over de huidige modellen van de apparaten die de PhOD-optie ondersteunen, is te vinden in de desbetreffende richtlijnen. De PhOD-optie geeft de mogelijkheid om de situatie te bekijken bij het gebouw, de oorzaak van het alarm te controleren, of de veiligheid van uw terrein te waarborgen.

1.2. De PhOD is standaard uitgeschakeld. Deze functie kan alleen worden ingeschakeld door een hub-beheerder of een geautoriseerde gebruiker van de hub, door de betreffende functie te kiezen in de instellingenbalk van de Ajax-app.

1.3. Er zijn enkele categorieën van hub-gebruikers die de PhOD kunnen gebruiken:

  1. Hub-beheerder. Deze persoon kan de privacyinstellingen van de Ajax-hub beheren, de PhOD op elk moment in- en uitschakelen, het recht om de PhOD te gebruiken en toegang te krijgen tot de foto’s aan andere gebruikers van een hub toewijzen of intrekken, een externe partij toegang geven tot de gegevens van de PhOD, en om te verzoeken foto’s te nemen, op elk moment foto’s nemen (ongeacht of een hub is ingeschakeld of niet), foto’s bekijken die door andere gebruikers zijn genomen, Gebruikers en hun privacyrechten zien, bepalen welke gebruikers PhOD-foto’s kunnen nemen en bekijken, welke systeemdetectoren kunnen worden gebruikt om PhOD-foto’s te nemen, wanneer een gebruiker PhOD-foto’s kan nemen (op elk moment of alleen wanneer een apparaat ingeschakeld is), en een machtiging of account van een Hub-gebruiker uitschakelen;
  2. Hub-gebruiker. Deze persoon heeft standaard geen toegang tot PhOD, de daarmee genomen foto’s, en de instellingen ervan. Een Hub-gebruiker mag de PhOD-functie nooit in- of uitschakelen zonder toestemming van een Hub-beheerder. Als een Hub-beheerder een Hub-gebruiker desbetreffende toegang verleent, kan een Hub-gebruiker:
    1. Privacytoestemmingen beheren. Als een Hub-beheerder daarvoor kiest, kan hij/zij andere Hub-gebruikers toestaan (of verbieden) om PhOD op elk gewenst moment in- of uit te schakelen. Een Hub-beheerder kan dit recht ook altijd intrekken;
    2. Nieuwe Gebruikers toewijzen/toevoegen. Als een Hub-beheerder daarvoor kiest, kan hij/zij andere Hub-gebruikers toestaan (of verbieden) om nieuwe gebruikers toe te voegen of te verwijderen en een bepaald aantal rechten aan hen toe te wijzen. Een Hub-beheerder kan elk van deze rechten op elk gewenst moment intrekken of wijzigen;
    3. PhOD-foto’s nemen. Als een Hub-beheerder daarvoor kiest, kan hij/zij andere Hub-gebruikers toestaan (of verbieden) om via de Ajax-app foto’s te maken van terreinen. Een Hub-beheerder kan deze toestemming beperken per periode (alleen toestaan om foto’s te maken wanneer een hub is ingeschakeld), per gebied (alleen toegang toestaan tot bepaalde detectoren (camera’s)), en/of per actie (toestaan om een fotoverzoek te maken). Een Hub-beheerder kan elk van deze rechten op elk gewenst moment intrekken of wijzigen;
    4. Toegang tot foto’s. Als een Hub-beheerder daarvoor kiest, kan hij/zij andere Hub-gebruikers toestaan (of verbieden) om de door zo’n gebruiker of andere Hub-gebruikers gemaakte foto’s te bekijken. Andere feiten zijn: (1) de PhOD-foto’s zijn alleen beschikbaar voor gebruikers die op het moment van de opname het recht hebben om foto’s op aanvraag te maken; (2) als zij het recht op foto’s op aanvraag verkrijgen, kunnen gebruikers de foto’s die zijn gemaakt voordat dit recht werd verkregen niet bekijken; (3) gebruikers die het recht op foto’s op aanvraag hebben verloren, kunnen de foto’s bekijken die door hen zijn gemaakt toen zij het recht nog hadden. Een Hub-beheerder kan dit recht op elk gewenst moment intrekken of wijzigen. Echter, wanneer een Hub-gebruiker (inclusief een Hub-beheerder) een fotoverzoek doet, ontvangen alle Hub-gebruikers een melding dat iemand een foto van een terrein heeft gemaakt; andere gebruikers hebben echter geen toegang tot zo’n foto totdat zij de vereiste rechten hebben gekregen.

1.4. De Hub-beheerder is verplicht de uitdrukkelijke toestemming van alle Hub-gebruikers te verkrijgen, inclusief andere Hub-beheerders, voordat (a) de PhOD-optie wordt ingeschakeld en (b) toestemming aan personen wordt verleend. De Hub-beheerder mag Ajax geen toegang verlenen tot de persoonsgegevens van gebruikers van een Hub, noch vragen deze toegang te verlenen of deze gegevens over te dragen aan een entiteit, voordat de gebruiker de Hub-beheerder daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

2. Persoonsgegevens en toegang van externe partijen

2.1. Als gevolg van de aard van de PhOD en in navolging van de handelingen van Hub-gebruikers, kan Ajax de volgende persoonsgegevens van gebruikers verwerken bij het uitvoeren van de PhOD-optie: (a) namen en identificatienummers van gebruikers van een Hub waar PhOD is ingeschakeld; (b) rechten die aan dergelijke gebruikers zijn toegekend en hun rollen (Beheerder of Gebruiker); (c) foto’s die door gebruikers zijn genomen; (d) loggegevens van PhOD: wie een foto heeft genomen, wanneer een foto is genomen, welke detectoren (camera’s) zijn gebruikt om een foto te nemen; (e) metadata van foto’s: identificatienummer van detector (camera), naam, grootte, datum en formaat van een afbeelding, aantal afbeeldingen, enz.

2.2. Door het inschakelen van de PhOD-optie in de Ajax-app, staat een Hub-beheerder Ajax toe en geeft hij/zij Ajax opdracht om de in paragraaf 2.1(a)-(b) van dit document vermelde persoonsgegevens te verwerken om de Ajax-diensten te verlenen zoals beschreven in de Overeenkomst. Door het maken van een foto of het toestaan van een Hub-gebruiker om foto’s te maken, staat een Hub-beheerder Ajax toe en geeft hij/zij Ajax opdracht om de in paragraaf 2.1(a)-(e) van dit document vermelde persoonsgegevens te verwerken. Door het inschakelen van de PhOD-optie in de Ajax-app of door het toevoegen van nieuwe Hub-gebruikers, staat een Hub-beheerder Ajax toe en geeft hij Ajax opdracht om meldingen van gebeurtenissen naar alle Hub-gebruikers te verzenden als er door een willekeurige gebruiker een foto wordt gemaakt. Door een Hub-gebruiker toegang te geven tot de gemaakte foto’s, staat een Hub-beheerder Ajax toe en geeft hij Ajax opdracht om dergelijke foto’s naar Hub-gebruikers met de desbetreffende toegangsrechten te verzenden.

2.3. Als u gebruikmaakt van beveiliging, bescherming, installatie enz. van externe partijen, kunt u hen toestemming geven om gebruik te maken van uw PhOD-functies. Als u hen die toestemming geeft (of Ajax daartoe opdracht geeft), krijgt/krijgen het bedrijf/de bedrijven volledige toegang tot uw gegevens zoals vermeld in paragraaf 2.1 van dit document, en kunnen zij foto’s nemen wanneer zij dat willen en deze gebruiken voor doeleinden die kunnen verschillen van de diensten die zij aan u leveren. U ontvangt natuurlijk een melding elke keer als het bedrijf (of de bedrijven) een foto neemt (nemen), en u kunt de toegang tot de PhOD-functies op elk gewenst moment inperken, maar u kunt het inzien van uw gegevens die reeds zijn gedeeld, niet ongedaan maken. Door externe partijen (zelf of met de hulp van Ajax) toe te voegen als een entiteit die gemachtigd is om uw PhOD-functies te gebruiken, erkent u, stemt u ermee in, bevestigt u en beweert u dat: (a) u Ajax opdracht geeft om een dergelijke externe partij toegang te geven tot uw PhOD-functies, foto’s te laten maken en de activiteit op uw terrein te bewaken; (b) u Ajax opdracht geeft om uw persoonsgegevens zoals beschreven in het Privacybeleid en paragraaf 2.1 van dit document aan een dergelijke externe partij te verzenden; (c) u alle bijbehorende risico’s heeft beoordeeld en hiermee akkoord gaat; (d) een dergelijke externe partij een verwerkingsverantwoordelijke is (met betrekking tot diensten die de partij aan u levert) van de persoonsgegevens (i) die zijn ontvangen van Ajax en (ii) die zijn ontvangen in de loop van het gebruik van PhOD door die externe partij, en het geen gegevensverwerker is die door Ajax is ingeschakeld. Dit betekent ook dat Ajax een dergelijke entiteit niet kan verzoeken (wegens gebrek aan bevoegdheid) om uw gegevens te wissen of de verwerking van uw gegevens stop te zetten; (e) Ajax nooit toegang geeft tot uw gegevens noch deze overdraagt aan externe partijen zonder uw toestemming; (f) externe partijen geen toegang hebben tot uw gegevens noch standaard een van de Producten of onderdelen daarvan kunnen beheren zonder uw toestemming; (g) Ajax de ontvangers van de persoonsgegevens niet selecteert of kiest, en dus de veiligheid van de gegevens niet kan garanderen (en ook niet garandeert) wanneer deze aan dergelijke externe partijen worden overgedragen; (h) Ajax niet verbonden is met dergelijke externe partijen en geen invloed op hen heeft; (j) u alle risico’s draagt in verband met de gegevensoverdracht en afziet van alle mogelijke vorderingen, schadevergoedingen, enz., in verband met een dergelijke overdracht.

2.4. Houd er rekening mee dat als (a) u toestemming geeft aan Hub-gebruikers om foto’s te maken of een recht op toegang tot foto’s geeft of (b) u Ajax opdracht geeft om externe partijen (zoals beveiligingsbedrijven, installatiediensten, enz.) toegang te geven tot een van de PhOD-functies, dit gepaard kan gaan met bepaalde risico’s voor de privacy van u en van sommige andere mensen. Ajax raadt niet aan om mensen zonder redelijke behoefte of behoefte waaraan niet op een andere manier kan worden voldaan, toegang te geven tot een van de PhOD-functies. Als u toch toestemming wilt geven aan andere personen om uw PhOD-functionaliteit te gebruiken en toegang te verlenen aan foto’s, raadt Ajax u sterk aan om eerst alle risico’s te beoordelen.

2.5. Als u de toegang van andere gebruikers of externe partijen tot uw PhOD-functionaliteit wilt beperken, kunt u dit regelen via de instellingenbalk in de Ajax-app of met behulp van het ondersteuningsteam van Ajax via [email protected]. Houd er rekening mee dat Ajax niet bevoegd is om andere gebruikers of externe partijen die al toegang tot uw gegevens hebben verkregen, te dwingen die gegevens te wissen. Als u de verwerking van uw gegevens door deze personen wilt beperken of hen wilt dwingen uw gegevens te wissen, moet u rechtstreeks contact met hen opnemen.

3. Diversen

3.1. Als u nog vragen heeft over deze Verklaring, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of [email protected].

3.2. Voor alle duidelijkheid: deze Verklaring bevat geen uitdrukkelijke of impliciete verklaringen, garanties of technische bepalingen over de functionaliteit, het ononderbroken gebruik, de nauwkeurigheid van de PhOD-functie of van een van de andere Ajax-producten. Ajax garandeert geen specifieke resultaten bij het gebruik van PhOD. Ajax geeft uitsluitend ter illustratie een beschrijving van PhOD of andere Producten; het enige doel van een dergelijke beschrijving is te verwijzen naar de desbetreffende Producten en u te voorzien van de context van deze Verklaring. Raadpleeg de desbetreffende technische documentatie voor informatie over de werking van PhOD of de andere Producten.

De Nederlandse versie van de website is nu beschikbaar in bèta-versie.
Als u een fout ziet, selecteer dan de tekst en druk op Ctrl + Enter

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: