Ajax radio protocols

Ajax radioprotocollen

Op deze pagina worden de factoren toegelicht die invloed hebben op de kwaliteit van de radiocommunicatie en de technologieën waarmee de Ajax-apparaten gebeurtenissen en alarmen met fotoverificatie consistent over lange afstanden kunnen verzenden.

Jeweller

Met behulp van een peiling geeft Jeweller de apparaatstatus in real-time weer en verzendt alarmen, gebeurtenissen en alle gemeten waarden naar de Ajax-apps. Het beschikt over versleuteling en authenticatie om spoofing te voorkomen.

Wings

Wings dient als back-up communicatiekanaal en is ontworpen om grote gegevenspakketten over te dragen, voornamelijk voor individuele instellingen zoals interfacetalen en firmware-updates.

Maximumbereik

Radiocommunicatiegegevens worden verzonden via radiogolven. In een ideale situatie bevinden er zich geen obstakels of storingen op het pad van de golven en bewegen ze van de zender naar de ontvanger langs de kortste weg. Bij situaties met open ruimte kan het maximale communicatiebereik bereikt worden. Het is een algemeen aanvaard ijkpunt voor de vergelijking van de mogelijkheden van radiotechnologieën en ook voor de apparatuur die gebruikmaakt van de radiocommunicaties.

De radioprotocollen Jeweller en Wings hebben een maximaal communicatiebereik van respectievelijk 2000 en 1700 meter.

Maximum range

Factoren die het bereik van de radiocommunicatie beïnvloeden

Obstakels

In echte omstandigheden botsen radiogolven op obstakels. Golven kunnen zonder probleem door bepaalde obstakels gaan en weerkaatst worden door andere. Maar er zijn ook obstakels die radiogolven absorberen. De eigenschappen van de obstakels zijn afhankelijk van het materiaal, de vorm en de dikte. Regen, sneeuw, stof en zelfs zeer vochtige lucht zijn misschien onbeduidend, maar het zijn obstakels, net als mensen. Over het algemeen wordt het radiosignaal zwakker wanneer het op een obstakel stuit, waardoor het een deel van zijn kracht verliest.

Hoe meer obstakels het signaal tegenkomt, hoe korter het bereik van de gegevensoverdracht. Bovendien veranderen radiogolven van richting wanneer ze gereflecteerd worden.

Interferentie

Andere golven van dezelfde frequentie en radiogolven van dezelfde zender die door obstakels worden weerkaatst, kunnen zich op het pad van de radiogolven bevinden. Hun wederzijdse beïnvloeding wordt interferentie genoemd. Dit leidt niet altijd tot verzwakking van het signaal, maar heeft in de meeste gevallen een negatief effect.

Infase-signalen worden versterkt

One phase

Antifase-signalen worden verzwakt

Different phase

De radioprotocollen Jeweller en Wings werkenop 868 of 915 MHz, afhankelijk van de verkoopregio. Deze frequentiebanden hebben veel minder ruis in vergelijking met wifi-frequenties - 2,4 GHz en 5 GHz en ook 433 MHz worden gebruikt door IoT-elektronica, afstandsbedieningen en verouderde beveiligingsalarmsystemen.

Diffractie

Radiogolven kunnen door kleine gaatjes gaan zonder noemenswaardige verzwakking. Deze eigenschap wordt diffractie genoemd.

Difraction

De aanwezigheid van een ventilatiekanaal in een wand die niet transparant is voor radiogolven, zorgt, onder bepaalde omstandigheden, voor een stabiele radiocommunicatie in de aangrenzende ruimte.

Effect van het materiaal van een obstakel op een radiosignaal

Afhankelijk van het materiaal kunnen obstakels radiogolven weerkaatsen of absorberen. Dit kan een deel van het vermogen wegnemen of geen effect hebben op het radiosignaal. Dergelijke materialen worden radiotransparant genoemd. Hoe hoger de absorptiecoëfficiënt van het signaal en hoe dikker het obstakel, des te sterker is het effect op de radiotransmissie.

Lage signaalabsorptiecoëfficiënt — tot 3 dB

50% vermogensverlies, transmissiebereik 30% korter

Droge rode baksteen met een dikte van 90 mm

Gipsplaat met een dikte van 100 mm

Droog hout met een dikte van 80 mm

Glas met een dikte van 15 mm

Gemiddelde signaalabsorptiecoëfficiënt — 5–20 dB

Vermogen 10 keer verlaagt; transmissiebereik vermindert met 60%

Baksteen met een dikte van 250 mm

Sierbetonblok met een dikte van 200 mm

Beton met een dikte van 100 mm

Metselwerk met een dikte van 200 mm

Signaalabsorptiecoëfficiënt: meer dan 20 dB

Vermogen vermindert meer dan 100 keer; transmissiebereik vermindert met 70%

Beton met een dikte van 300 mm

Gewapend beton met een dikte van 200 mm

Balken van aluminium en staal

Groot aquarium gevuld met water

De signaalsterkte daalt tot 10%

Obstakels die signalen reflecteren

Op onze frequenties zal het signaal worden weerkaatst door een voorwerp met een recht oppervlak en een grootte van ten minste 30x30 cm.

Spiegel

Metaal

Alle oppervlakken weerkaatsen tot op zekere hoogte radiosignalen. Maar metalen oppervlakken en spiegels doen dat in sterkere mate.

Het radiocommunicatiebereik van Ajax-apparaten berekenen

Geen theorie, alleen praktijktests met apparatuur verkrijgbaar in de winkel. De tests worden uitgevoerd op een testlocatie met een minimum aan radiostoringen en gunstige weersomstandigheden: er vindt een constante uitwisseling van gegevens plaats tussen de hub en het apparaat, waarbij de afstand tussen beide geleidelijk toeneemt. Zodra de hub de ontvangst van de gebeurtenissen niet meer bevestigt, wordt het communicatiebereik vastgesteld. Na bevestiging van de waarde aan de hand van verschillende tests krijgt het apparaat de eigenschap "communicatiebereik" toegewezen.

Dit is een gangbare benadering binnen de industrie voor de bepaling van het communicatiebereik. Dit is nodig om apparaten binnen de productlijn van dezelfde fabrikant en concurrerende oplossingen van verschillende fabrikanten met elkaar te vergelijken.

Signal

Ajax calculator van radiocommunicatiebereik

Waarom hebben de Ajax-apparaten een verschillend radiocommunicatiebereik

Aan de kant van de apparatuur hangt het bereik van de gegevensoverdracht af van de signaalsterkte van de zender, de antenneparameters en de gevoeligheid van de ontvanger. De radioprotocollen Jeweller en Wings bieden tweezijdige communicatie tussen apparaten. Daarom zendt en ontvangt elk apparaat signalen.

Different length

Detectoren, relais en andere Ajax-apparaten hebben verschillende hardwarecomponenten en antennes, verschillende materialen voor de behuizing en een verschillend stroomverbruik. Dit beïnvloedt allemaal het maximale bereik van datatransmissie en -ontvangst.

Different length

Als het communicatiebereik tussen twee apparaten wordt beoordeeld, moet men zich richten op het apparaat met een kleiner maximaal communicatiebereik. Als de Hub bijvoorbeeld een bereik heeft van 2.000 meter en de MotionProtect een bereik van 1.700 meter, dan kunnen deze apparaten gegevens uitwisselen op een afstand tot maximaal 1.700 meter.

Het radiocommunicatiebereik van een Ajax-apparaat staat vermeld op de verpakking, in de gebruikershandleiding en op de productpagina van de officiële website.

Different length

Waarborgt de betrouwbaarheid van de radiocommunicatie in Ajax-systemen

Automatische vermogensaanpassing van de radiozender

Automatische vermogensaanpassing van de radiozender

We raden niet aan om regelmatig het maximale vermogen van de radiozenders in de systeemapparaten te gebruiken. Hierdoor wordt de lucht lawaaierig en verhoogt het energieverbruik, waardoor de batterijen sneller leeg raken. De hub analyseert de signaalsterkte van de aangesloten apparaten en past het vermogen van hun zenders aan. Het houdt hierbij rekening met de huidige radio-omgeving van de faciliteit.

Geluidsarme printplaten

Geluidsarme printplaten

De keuze van kwaliteitscomponenten minimaliseert de interne ruis van de printplaat en de apparaten.

 Bevestiging van aflevering gebeurtenis

Bevestiging van aflevering gebeurtenis

De communicatie tussen de hub en de apparaten in het Ajax-systeem is tweezijdig. Daarom weet een detector bij het verzenden van een gebeurtenis, alarm of foto, dat de pakketten door een hub zijn ontvangen,, en wordt de hub geïnformeerd over de succesvolle ontvangst van een opdracht door de detector (bijvoorbeeld om de bedieningsinstelling te wijzigen). Indien de gegevens om de één of andere reden niet bij de geadresseerde worden afgeleverd, wordt de verzending herhaald totdat de ontvangst is bevestigd.

Hoog pollingpercentage van apparaten

Hoog pollingpercentage van apparaten

Met Ajax kan de pollingsnelheid van apparaten door de hub worden ingesteld van 12 tot 300 seconden. Bij het minimale pollingpercentage heeft de hub slechts 36 seconden nodig om vast te stellen of de verbinding verloren is gegaan of dat het apparaat defect is geraakt. En slechts 0,15 seconde later ontvangen het beveiligingsbedrijf en de gebruikers een melding van het probleem.

Multidirectionele antennes

Multidirectionele antennes

De hub/signaalversterker heeft twee multidirectionele antennes voor Jeweller-frequenties die 90 graden ten opzichte van elkaar zijn gericht.

Hubs met ondersteuning door fotoverificatie hebben speciale antennes voor de Wings-frequenties. Zij staan ook in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar.

Verspringing van radiofrequentie

Verspringing van radiofrequentie

De Ajax-hubs maken gebruik van verspringing van de radiofrequentie. Dit betekent dat de frequentie automatisch verandert binnen een frequentieband volgens een bepaald patroon. Dit zorgt voor een efficiënte bescherming tegen radio-interferentie en het onderscheppen van signalen: berichten die in kleine pakketten worden opgesplitst, worden op verschillende frequenties verzonden, en als een pakket niet door de geadresseerde wordt ontvangen, wordt het opnieuw verzonden op een andere frequentie. Het Ajax-systeem detecteert jamming van radiogolven en brengt het beveiligingsbedrijf en de gebruikers daarvan op de hoogte.