Radiocommunicatiebereik

Op deze pagina worden de factoren toegelicht die invloed hebben op de kwaliteit van de radiocommunicatie en de technologieën waarmee de Ajax-apparaten gebeurtenissen en alarmen met fotoverificatie consistent over lange afstanden kunnen verzenden.
Als u een gebruiker
van het systeem bent, zult u de specifieke werking van de apparaten die uw veiligheid garanderen, beter begrijpen.
Als u een PRO
bent die met het systeem werkt, kunt u het potentieel van het Ajax radioprotocollen ten volle benutten en fouten vermijden tijdens de installatie van apparaten.
Jeweller
is een radioprotocol dat voorziet in tweezijdige communicatie tussen de hub en de Ajax-beveiligingsapparaten.
Wings
is een radioprotocol dat wordt gebruikt om fotoverificatie van alarmen te verzenden.

Maximumbereik

Radiocommunicatiegegevens worden verzonden via radiogolven. In een ideale situatie bevinden er zich geen obstakels of storingen op het pad van de golven en bewegen ze van de zender naar de ontvanger langs de kortste weg. Bij situaties met open ruimte kan het maximale communicatiebereik bereikt worden. Het is een algemeen aanvaard ijkpunt voor de vergelijking van de mogelijkheden van radiotechnologieën en ook voor de apparatuur die gebruikmaakt van de radiocommunicaties.
De radioprotocollen Jeweller en Wings hebben een maximaal communicatiebereik van respectievelijk 2000 en 1700 meter.

Factoren die het bereik van de radiocommunicatie beïnvloeden

In echte omstandigheden botsen radiogolven op obstakels. Golven kunnen zonder probleem door bepaalde obstakels gaan en weerkaatst worden door andere. Maar er zijn ook obstakels die radiogolven absorberen. De eigenschappen van de obstakels zijn afhankelijk van het materiaal, de vorm en de dikte. Regen, sneeuw, stof en zelfs zeer vochtige lucht zijn misschien onbeduidend, maar het zijn obstakels, net als mensen. Over het algemeen wordt het radiosignaal zwakker wanneer het op een obstakel stuit, waardoor het een deel van zijn kracht verliest.
Hoe meer obstakels het signaal tegenkomt, hoe korter het bereik van de gegevensoverdracht. Bovendien veranderen radiogolven van richting wanneer ze gereflecteerd worden.

Effect van het materiaal van een obstakel op een radiosignaal

Afhankelijk van het materiaal kunnen obstakels radiogolven weerkaatsen of absorberen. Dit kan een deel van het vermogen wegnemen of geen effect hebben op het radiosignaal. Dergelijke materialen worden radiotransparant genoemd. Hoe hoger de absorptiecoëfficiënt van het signaal en hoe dikker het obstakel, des te sterker is het effect op de radiotransmissie.

Lage signaalabsorptiecoëfficiënt — tot 3 dB

50% vermogensverlies, transmissiebereik 30% korter
 • Droge rode baksteen met een dikte van 90 mm
 • Gipsplaat met een dikte van 100 mm
 • Droog hout met een dikte van 80 mm
 • Glas met een dikte van 15 mm

Gemiddelde signaalabsorptiecoëfficiënt — 5–20 dB

Vermogen 10 keer verlaagt; transmissiebereik vermindert met 60%
 • Baksteen met een dikte van 250 mm
 • Sierbetonblok met een dikte van 200 mm
 • Beton met een dikte van 100 mm
 • Metselwerk met een dikte van 200 mm

Meer dan 20 dB. Signaalabsorptiecoëfficiënt

Vermogen vermindert meer dan 100 keer; transmissiebereik vermindert met 70%
 • Beton met een dikte van 300 mm
 • Gewapend beton met een dikte van 200 mm
 • Balken van aluminium en staal
 • Groot aquarium gevuld met water

Obstakels die signalen reflecteren

De signaalsterkte daalt tot 10%

Op onze frequenties zal het signaal worden weerkaatst door een voorwerp met een recht oppervlak en een grootte van ten minste 30×30 cm.
Alle oppervlakken weerkaatsen tot op zekere hoogte radiosignalen. Maar metalen oppervlakken en spiegels doen dat in sterkere mate.
Spiegel
Metaal
Alle oppervlakken weerkaatsen tot op zekere hoogte radiosignalen. Maar metalen oppervlakken en spiegels doen dat in sterkere mate.

Het radiocommunicatiebereik van Ajax-apparaten berekenen

Geen theorie, alleen praktijktests met apparatuur verkrijgbaar in de winkel. De tests worden uitgevoerd op een testlocatie met een minimum aan radiostoringen en gunstige weersomstandigheden: er vindt een constante uitwisseling van gegevens plaats tussen de hub en het apparaat, waarbij de afstand tussen beide geleidelijk toeneemt. Zodra de hub de ontvangst van de gebeurtenissen niet meer bevestigt, wordt het communicatiebereik vastgesteld. Na bevestiging van de waarde aan de hand van verschillende tests krijgt het apparaat de eigenschap "communicatiebereik" toegewezen.

Dit is een gangbare benadering binnen de industrie voor de bepaling van het communicatiebereik. Dit is nodig om apparaten binnen de productlijn van dezelfde fabrikant en concurrerende oplossingen van verschillende fabrikanten met elkaar te vergelijken.

Waarom hebben de Ajax-apparaten een verschillend radiocommunicatiebereik

Aan de kant van de apparatuur hangt het bereik van de gegevensoverdracht af van de signaalsterkte van de zender, de antenneparameters en de gevoeligheid van de ontvanger. Het Jeweller-radioprotocol biedt tweezijdige communicatie tussen apparaten. Daarom zendt en ontvangt elk apparaat signalen.
Detectoren, relais en andere Ajax-apparaten hebben verschillende hardwarecomponenten en antennes, verschillende materialen voor de behuizing en een verschillend stroomverbruik. Dit beïnvloedt allemaal het maximale bereik van datatransmissie en -ontvangst.
Als het communicatiebereik tussen twee apparaten wordt beoordeeld, moet men zich richten op het apparaat met een kleiner maximaal communicatiebereik. Als de Hub bijvoorbeeld een bereik heeft van 2.000 meter en de MotionProtect een bereik van 1.700 meter, dan kunnen deze apparaten gegevens uitwisselen op een afstand tot maximaal 1.700 meter.
Het radiocommunicatiebereik van een Ajax-apparaat staat vermeld op de verpakking, in de gebruikershandleiding en op de productpagina van de officiële website.

Waarborging van betrouwbare radiocommunicatie in de Ajax-systemen

Multidirectionele antennes

De hub/signaalversterker heeft twee multidirectionele antennes voor Jeweller-frequenties die 90 graden ten opzichte van elkaar zijn gericht.

Hubs met ondersteuning door fotoverificatie hebben speciale antennes voor de Wings-frequenties. Zij staan ook in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar.

Geluidsarme printplaten

De keuze van kwaliteitscomponenten minimaliseert de interne ruis van de printplaat en de apparaten.

Bevestiging van aflevering gebeurtenis

De communicatie tussen de hub en de apparaten in het Ajax-systeem is tweezijdig. Daarom weet een detector bij het verzenden van een gebeurtenis, alarm of foto, dat de pakketten door een hub zijn ontvangen,, en wordt de hub geïnformeerd over de succesvolle ontvangst van een opdracht door de detector (bijvoorbeeld om de bedieningsinstelling te wijzigen). Indien de gegevens om de één of andere reden niet bij de geadresseerde worden afgeleverd, wordt de verzending herhaald totdat de ontvangst is bevestigd.

Hoog pollingpercentage van apparaten

Met Ajax kan de pollingsnelheid van apparaten door de hub worden ingesteld van 12 tot 300 seconden. Bij het minimale pollingpercentage heeft de hub slechts 36 seconden nodig om vast te stellen of de verbinding verloren is gegaan of dat het apparaat defect is geraakt. En slechts 0,15 seconde later ontvangen het beveiligingsbedrijf en de gebruikers een melding van het probleem.

Verspringing van radiofrequentie

De Ajax-hubs maken gebruik van verspringing van de radiofrequentie. Dit betekent dat de frequentie automatisch verandert binnen een frequentieband volgens een bepaald patroon. Dit zorgt voor een efficiënte bescherming tegen radio-interferentie en het onderscheppen van signalen: berichten die in kleine pakketten worden opgesplitst, worden op verschillende frequenties verzonden, en als een pakket niet door de geadresseerde wordt ontvangen, wordt het opnieuw verzonden op een andere frequentie. Het Ajax-systeem detecteert jamming van radiogolven en brengt het beveiligingsbedrijf en de gebruikers daarvan op de hoogte.

Automatische vermogensaanpassing van de radiozender

We raden niet aan om regelmatig het maximale vermogen van de radiozenders in de systeemapparaten te gebruiken. Hierdoor wordt de lucht lawaaierig en verhoogt het energieverbruik, waardoor de batterijen sneller leeg raken. De hub analyseert de signaalsterkte van de aangesloten apparaten en past het vermogen van hun zenders aan. Het houdt hierbij rekening met de huidige radio-omgeving van de faciliteit.

Ajax calculator van radiocommunicatiebereik

De calculator is een hulpmiddel om de kwaliteit van de communicatie tussen een apparaat en een hub/signaalversterker theoretisch te berekenen bij een bepaalde afstand, aantal en aard van de obstakels. Het houdt geen rekening met alle factoren die invloed hebben op de radiocommunicatie en kan niet worden gebruikt om een radiodekkingskaart van een faciliteit op te stellen. Gebruik de radiocommunicatietest van Ajax tijdens de installatie.

Afstand tussen de hub en het apparaat

Obstakel

Dikte

Dikte

Dikte

Dikte

Dikte

Dikte

Dikte


Jeweller

Jeweller

Wings

Afstand m
Hub

Wij raden aan de Radiosignaalversterker te gebruiken om het bereik van de Jeweller-radiocommunicatie te vergroten

Meer informatieWij raden aan de Radiosignaalversterker te gebruiken om het bereik van de Jeweller- en Wings-radiocommunicatie te vergroten

Meer informatieWe raden een radio-inspectie en een radiocommunicatietest aan bij de keuze van de locatie van Ajax-apparaten, gezien het aantal factoren en de verscheidenheid ervan, en ook de complexiteit van de beoordeling van hun effect op de radiocommunicatie tussen apparaten in reële omstandigheden ter plaatse.
De Nederlandse versie van de website is nu beschikbaar in bèta-versie.
Als u een fout ziet, selecteer dan de tekst en druk op Ctrl + Enter

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: