Een beveiligingssysteem mag het niet laten afweten. Het beschermt niet alleen bezittingen, maar er hangen ook mensenlevens van af. Met zulke hoge risico’s is elk aspect van het systeem van cruciaal belang. De apparatuur moet betrouwbaar zijn en er moet een goede combinatie van apparaten zijn gekozen. Bij het installeren moet er rekening gehouden worden met de specificaties van het gebouw of de locatie en met de behoeften van de gebruiker. Als één van deze dingen ontbreekt, is veiligheid een illusie.

Moderne beveiligingssystemen lijken simpel: apparaten zijn binnen enkele minuten verbonden en het systeem wordt via een intuïtieve mobiele app geconfigureerd. Deze indruk is misleidend. De installatie van een beveiligingssysteem omvat een aantal noodzakelijke stappen: het object moet worden onderzocht, de locaties van mogelijke signaalstoringen moeten worden bepaald, de apparaten moeten geselecteerd worden voor het project voor het beveiligingssysteem, de apparatuur moet worden geïnstalleerd en de detectiezones moeten worden getest, het systeem moet geconfigureerd en getest worden, er moet verbinding met de meldkamer gemaakt worden, de documentatie moet opgesteld worden en het project moet aan de klant worden opgeleverd. Alleen een PRO, een professionele installateur, kan al deze werkzaamheden snel en correct uitvoeren.

De belangrijkste meerwaarde van een PRO

Een ervaren installateur heeft de juiste expertise in huis om de zwakke plekken van de installatie nauwkeurig in kaart te brengen en begrijpt wat voor soort beveiliging de locatie nodig heeft. Een professional vertrouwt op de zekerheid van gespecialiseerde richtlijnen, regelgevingen en werkwijzen uit de industrie. Bovendien kent de PRO de beveiligingsapparatuur door en door. Het is de PRO die van afzonderlijke apparaten een betrouwbaar, stabiel en efficiënt beveiligingssysteem maakt.

ajax installation

Bij de oplevering van het object aan de klant zorgt de professional ervoor dat het systeem klaar is om aanvallen te weerstaan. Daarom worden alleen dit soort professionele systemen gebruikt voor bewaking en de politie reageert alleen maar op alarmmeldingen van dit soort systemen.

De PRO houdt rekening met alle belangrijke details

Het professionele installatieproces is zodanig georganiseerd dat alle aspecten die cruciaal zijn voor de werking van de beveiligingsapparatuur tijdig kunnen worden geïdentificeerd. Voordat de specialist begint met de installatie van het systeem, bestudeert hij de wensen van de klant, hoe en door wie het object wordt gebruikt en bekijkt persoonlijk de locatie. De volgende voorbeelden laten zien waarom al dat voorbereidend werk zo belangrijk is:

Er woont een hond in het huis. Moderne professionele beveiligingssystemen hebben preventieystemen die valse alarmen tegengaan in hun hardware en software. Maar voor een goede werking van deze systemen is het van cruciaal belang dat bij de keuze van de locatie van de detectoren rekening wordt gehouden met de aanwezigheid en het gedrag van het huisdier, en dat ze correct worden ingesteld. De PRO weet hoe dat moet.

Er zijn storende factoren op de locatie. Voor draadloze apparaten zijn dit muren, plafonds en grote metalen objecten. Ze kunnen de sterkte van het radiosignaal aanzienlijk verminderen. Bij bekabelde apparaten moet u rekening houden met elektriciteitskabels, generatoren, transformatoren, op afstand te bedienen relais en andere bronnen van elektromagnetische storingen. Rekening houdend met alle bijzonderheden van het object, besteden de professionals veel aandacht aan de keuze van de locatie voor de apparaten, plannen ze op de juiste manier hoe de kabel gelegd gaan worden, kiezen ze het soort isolatiemateriaal daarvoor en vergroten ze het bereik van het radiosignaal zo nodig met signaalversterkers.

ajax installation
Buitenbeveiliging vereist. Dit kan niet gedaan worden zonder eerst de locatie grondig te onderzoeken en te zoeken naar mogelijke storingsbronnen: lage bomen en struiken, reflecterende oppervlakken en ventilatieopeningen. De PRO kiest detectoren voor buiten uit en stelt ze zo in dat een indringer direct kan worden gedetecteerd in het beveiligde gebied zonder dat er sprake is van een vals alarm. De PRO zorgt ook dat het risico op systeemsabotage tot een minimum wordt beperkt.

Installatie van videobewaking. De PRO zorgt dat de videobewaking geïntegreerd is met de beveiligingssoftware zodat gebruikers en het beveiligingsbedrijf in geval van alarm onmiddellijk de videostreams van de camera kunnen bekijken en op de juiste manier op de dreiging kunnen reageren.

Het systeem moet toegang voor gasten bieden. Bijvoorbeeld voor de schoonmaker als de bewoners niet thuis zijn. De professional zal voorstellen om een bediendeel te installeren om het systeem mee te bedienen en de locatie in zones in te delen, zodat de schoonmakers alleen het alarm van bepaalde zones kunnen uitschakelen, maar niet van het kantoor van de eigenaar, waar belangrijke papieren liggen.

ajax installation

KeyPad, een draadloos toetsenbord met touchfunctionaliteit

Er is geen stroomvoorziening aanwezig of deze is niet stabiel. Om bescherming te bieden tegen inbraak, waterlekkage en brand kan het beveiligingssysteem aangesloten worden op een draagbare accu. En dankzij twee simkaarten van verschillende mobiele providers zijn er back-up communicatiekanalen beschikbaar.

Er zijn duizenden van dergelijke nuances. Sommige zijn typisch voor bepaalde gebouwen of locaties: een groot huis met een tuin, een kleine coffeeshop, een kantoor met honderden werknemers, een productiegebouw dat 24/7 draait, enz. De vereisten van de klant bepalen andere aspecten. De waarde van ervaren PRO’s is dat ze weten hoe ze al deze vereisten en wensen in de praktijk moeten implementeren.

De PRO bepaalt de optimale verdediging

Een professionele installateur bepaalt de optimale configuratie van het beveiligingssysteem voor een specifiek appartement, huis, café, winkel, kantoor of productiegebouw.

ajax installation

MotionCam, bewegingsdetector met een fotocamera om alarmen te verifiëren

Een beveiligingssysteem dat geïnstalleerd is door een technicus biedt inzage over mogelijke manieren om op het terrein en in het gebouw te komen, en kan sirenes inschakelen om in geval van inbraak de aandacht te trekken. Er kunnen alarmknoppen en zelfs apparaten om indringers actief tegen te gaan op worden aangesloten: elektrische sloten en rolluiken kunnen geautomatiseerd worden en er kan zelfs een rookmachine aangesloten worden. Inbraakbeveiliging kan uitgroeien tot een uitgebreide beveiliging met branddetectoren en anti-overstromingssystemen.

Aan wie vertrouwt u de installatie van het beveiligingssysteem toe

Bij beveiligingsactiviteiten komen ook vergunningen om de hoek kijken. Ook zijn er in veel landen certificeringsinstanties. Zij verzorgen trainingen en/of zorgen ervoor dat bedrijven en hun medewerkers de regelgeving kennen, verplichte processen toepassen, de kwaliteit van de dienstverlening controleren, enz. Informatie over dergelijke organisaties kan worden verkregen bij grote dienstverleners in de beveiligingsindustrie of bij de politie.

ajax installation

 


Ook kan het nuttig zijn om uw verzekeringsmaatschappij om advies te vragen. Zij willen de risico’s bij het verzekeren van onroerend goed verminderen en raden alleen vertrouwde installatiebedrijven en erkende particuliere deskundigen aan.

Alle bedrijven die met de Ajax-beveiligingssystemen werken, staan in dit gedeelte van onze website vermeld:

Erkende partners