Ajax is het meest prestigieuze draadloze beveiligingssysteem in Europa. Onze apparaten voldoen aan certificeringen volgens de type 5-certificeringsregeling. Dit is de strengste kwaliteitstest binnen de Europese markt, omdat die de complexiteiten van alle mogelijke verificatieprocedures combineert. De nalevingstabel voor Ajax-apparaten geeft alle certificaten voor elk apparaat volgens de beveiligingsnormen weer.

In de Verenigde Staten en Canada is UL Solutions (voorheen bekend als UL) de meest gezaghebbende autoriteit voor veiligheidscertificering. Het levert gedocumenteerd bewijs dat een product voldoet aan de kwaliteitseisen, wat nodig is om de marktpositie te verbeteren. UL-certificering biedt kopers de zekerheid dat producten en beveiligingssystemen voldoen aan algemeen erkende normen in de VS en Canada.

Ajax Systems heeft met succes de productiecontrole doorstaan die werd uitgevoerd door UL Solutions. Bovendien hebben op dit moment al 25 Ajax-apparaten dit keurmerk ontvangen:

Wat is de UL-certificering

De UL-certificering is moeilijk te verkrijgen:

 • Strenge veiligheidsnormen. Bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen om ervoor te zorgen dat hun producten overeenkomen met bepaalde veiligheidsniveaus.
 • Meerdere testen. Het vereist dat producten verschillende beoordelingen en evaluaties ondergaan om te controleren of ze voldoen aan diverse veiligheidscriteria.
 • Documentatie. De omvangrijke documentatievereisten kunnen een tijdrovende en arbeidsintensieve taak zijn, vooral voor bedrijven die niet gewend zijn te voldoen aan dergelijke strenge normen.
 • Kosten. Het verkrijgen van een UL-certificering is een behoorlijke financiële investering voor fabrikanten vanwege de vele testfasen, documentatie, en de noodzaak om naleving voortdurend aan te kunnen tonen.

Waarom de UL-certificering van essentieel belang is voor Ajax-partners en klanten

UL Solutions heeft een geschiedenis van meer dan 100 jaar, met wereldwijd tientallen testlaboratoria en kantoren in meer dan 30 landen. Producten met een UL-certificering zijn zeer gewild op de markt.

Een van de vereisten voor verzekeringspolissen in de Verenigde Staten en Canada is de naleving van een UL-certificering. Als een gebouw wordt beschermd door een UL-gecertificeerd Ajax-systeem, waarvan de installatie ook volgens de UL-vereisten is uitgevoerd, hoeft men zich geen zorgen te maken over de gevolgen van noodsituaties. De kans dat een verzekeringsmaatschappij schade veroorzaakt door inbraak, brand, overstromingen, en soortgelijke incidenten uitbetaalt, is groter. De UL-certificering is het bewijs dat de fabrikant deskundig is.

Hoe Ajax de UL-certificering heeft ondergaan

De standaardtesten van de apparaten volgens de UL-normen vereisen aanzienlijke investeringen. De duur en de kosten hangen af van het aantal apparaten dat wordt getest, van de normen waartegen ze worden getoetst, de aanwezigheid van monsters, veranderingen in de testprocedure en andere factoren.

Ajax-producten zijn op drie niveaus getest: het apparaat zelf, de componenten ervan, en het productiemateriaal. De grenzen van de ingestelde parameters worden bepaald door regelmatig bijgewerkte normen.

Tijdens de inspectie van de printplaat kunnen de testcriteria over de brandbaarheid en de afpelsterkte gaan. Tijdens de inspectie van een batterij kijkt UL Solutions of het een geaccrediteerde laboratoriumcertificering heeft. Als er geen certificaten beschikbaar zijn, test en certificeert UL Solutions de batterijen zelf.

Specialisten van UL Solutions hebben de Ajax-producten getest op meer dan 50 indicatoren:

 • of de besturingsapparatuur melding maakt van een verbindingsverlies;
 • of de systemen jamming van radiosignalen detecteren en dat aan de gebruikers melden;
 • of de hub een ononderbroken verwerking van gegevens garandeert;
 • of de materialen bestand zijn tegen mechanische en klimatologische omstandigheden;
 • of huisdier-immuniteit is geïmplementeerd in bewegingsmelders enz.

Binnen het testproces maakt UL Solutions gebruik van geprogrammeerde systemen die voor elk specifiek geval zijn ontwikkeld. Tijdens de interactietests van Ajax-apparaten activeert een robotmechanisme bijvoorbeeld een bediendeel, voert een code in, activeert het systeem, controleert het bediendeel, en de toepassingsindicatoren en herhaalt dit proces 6000 keer achter elkaar. Alle Ajax-apparaten doorstaan met succes vergelijkbare, complexe gerobotiseerde testen.

Naast de testen van UL Solutions doorstaan Ajax-apparaten ook interne tests om potentiële technische fouten te voorkomen. Tijdens dit proces werkt het Ajax-team actief samen met de technische experts van UL Solutions door gegevens uit te wisselen over testresultaten.

Nadat het testen is afgerond, beoordeelt UL Solutions de specifieke aspecten waarvoor de certificering wordt toegekend, zoals het ontwerp, de materialen en de productieprocessen. Bovendien behoud UL Solutions het recht om ongeplande tests uit te voeren om vast te stellen of er nog steeds aan de vereisten wordt voldaan. Alle certificaten staan in een openbaar toegankelijke database.

Welke Ajax-apparaten zijn gecertificeerd door UL Solutions

Tot nu toe zijn 25 Ajax-apparaten UL-gecertificeerd:

Daarmee is het gemakkelijk om een betrouwbaar beveiligingssysteem te installeren bij productiefaciliteiten, kantoren, magazijnen, woningen, appartementen of andere gebouwen.

Wat krijgt u bij een gecertificeerd Ajax-beveiligingssysteem

 • Spelen volgens de regels van Ajax. De UL-certificeringen in de VS en Canada maken schadevergoeding voor onroerend goed mogelijk.
 • Winst voor uw bedrijf en partners. Producten met het UL-keurmerk hebben een groter verkoopvoordeel.
 • Vertrouwen. De naleving van de producten van de Ajax-beveiligingssystemen wordt nu bevestigd door het meest gezaghebbende autoriteit in de VS en Canada, zoals het hoort.

De door UL gecertificeerde Ajax-systemen hebben een dubbel voordeel en in geval van noodgevallen wordt er bijna gegarandeerd uitbetaald. We houden ons strikt aan de kwaliteitsnormen. Alle Ajax-oplossingen hebben hun waarde in de praktijk bewezen. Stel nu een op uw behoeften afgestemd beveiligingssysteem samen.