Kraj:
Polska
Język:

Partner Portal

Polityka antyspamowa

Obowiązuje od 7 maja 2020 r.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić i szanować Państwa prywatność i bezpieczeństwo. Dlatego w niniejszej Polityce antyspamowej („Polityka”) wyjaśniono, w jaki sposób można poradzić sobie ze spamem, np. jak zgłosić spam, zrezygnować z wiadomości zbiorczych itp. Niniejsza Polityka stanowi integralną część Umowy z użytkownikiem końcowym i Polityki prywatności. Prosimy pamiętać, że w każdej chwili możemy zmienić Politykę poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

1. Czym jest spam?

Spam to wszelkiego rodzaju niechciana, niepożądana i niezamówiona komunikacja cyfrowa, która jest wysyłana zbiorczo bez Państwa zgody.

2. Czy nasza firma wysyła spam?

Nie wysyłamy i nie tolerujemy spamu. Traktujemy Państwa prywatność i bezpieczeństwo poważnie i wykorzystujemy Państwa dane osobowe do wysyłania wiadomości tylko po uzyskaniu Państwa zgody na otrzymywanie wiadomości zgodnie z naszą Polityką prywatności.

3. W jakich szczególnych okolicznościach nasza firma może przesłać Państwu wiadomość?

Dokładamy wszelkich starań, aby nie wysyłać wiadomości bez Państwa zgody. Może się jednak zdarzyć, że przed otrzymaniem zgody na przesyłanie powiadomień, będziemy musieli przekazać Państwu ważne informacje na temat naszych usług lub produktów, które mają wpływ na Państwa bezpieczeństwo lub doświadczenie użytkownika. Możemy w takim przypadku wysłać Państwu wiadomość, wykorzystując inne podstawy prawne wynikające z obowiązujących przepisów, takie jak nasz uzasadniony interes lub zobowiązanie do wypełnienia zawartej z Państwem umowy.

4. Co powinni Państwo zrobić, aby przestać otrzymywać nasze wiadomości?

Jeśli sądzą Państwo, że otrzymali Państwo niezamówioną wiadomość związaną z firmą Ajax lub chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości, mogą Państwo anulować subskrypcję, wysyłając do nas prośbę na adres: newsletters@ajax.systems. Prosimy pamiętać, że świadczymy usługi umożliwiające stronom trzecim ochronę Państwa bezpieczeństwa, w związku z czym nie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości bezpośrednio związanych z tymi usługami przez cały okres obowiązywania Umowy z użytkownikiem końcowym. Nie mogą Państwo również zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, jeżeli korzystają Państwo równolegle z naszych usług i produktów w zakresie ochrony bezpieczeństwa oferowanych przez strony trzecie.

5. Czy dostępne są inne możliwości rezygnacji z otrzymywania wiadomości?

Jeśli otrzymują Państwo od nas wiadomości e-mail i chcą Państwo z nich zrezygnować, mogą Państwo skorzystać z łącza do anulowania subskrypcji, które zamieszczamy w każdej wiadomości e-mail (w dolnej części wiadomości). Mogą nas Państwo również poinformować, że chcą Państwo przestać otrzymywać wiadomości zbiorcze, wysyłając do nas list na adres podany w Umowie z użytkownikiem końcowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, adres ten może się znaleźć także w wysyłanych przez nas wiadomościach.

6. Na jaki adres e-mail można wysłać reklamację?

Bardzo nam przykro, jeżeli nie są Państwo zadowoleni z naszych działań. Reklamację dotyczącą naszej polityki komunikacyjnej można zgłosić pod adresem: newsletters@ajax.systems.