Kraj:
Polska
Język:

Lista zgodności ze standardami dla urządzeń Ajax

12-24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2

12-24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2

Zgodność z normami alarmów bezpieczeństwa

EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017 / A3:2020

EN 50131-3:2009

EN 50131-6:2017

Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

Stopień ochrony (SG)

2

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

II

PSTI UK

Schedule 2

12V PSU for Hub 2/ReX 2

12V PSU for Hub 2/ReX 2

Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

EN 62368-1:2014/A11:2017

PSTI UK

Schedule 2

12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX

12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX

Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

EN 62368-1:2014/A11:2017

PSTI UK

Schedule 2

6V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2

6V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2

Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

EN 62368-1:2014/A11:2017

NIST

FIPS 197

PSTI UK

Schedule 2

Ajax SpaceControl Jeweller

Ajax SpaceControl Jeweller

Zgodność z normami alarmów bezpieczeństwa

EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017

EN 50131-3:2009

EN 50131-5-3:2017

EN 50131-6:2017

PD 6662:2017*

Stopień ochrony (SG)

2

Dyrektywa o sprzęcie radiowym (RED)

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.2.1

Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.1.1

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014+A11:2017

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

|||

FCC ID

2AX5VSPACON-NA

IC ID

26860-SPACONNA

CSA

ANSI/UL 62368-1:19

CSA C22.2 No. 62368-1:19

Urządzenia domowego systemu antywłamaniowego

UL 1023

Urządzenia i systemy alarmowe dla obiektów komercyjnych

UL 2610

Norma dla urządzeń sterujących, akcesoriów i sprzętu odbiorczego dla przeciwłamaniowych systemów alarmowych

ULC S304 (Canada)

Urządzenia domowego systemu pożarowego

UL 985

Urządzenia systemu pożarowego dla budynków mieszkalnych

ULC 545

PSTI UK

Schedule 2

Button Jeweller

Button Jeweller

Zgodność z normami alarmów bezpieczeństwa

EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017

EN 50131-3:2009**

EN 50131-6:2017**

EN 50131-5-3:2017

EN 50134-2:2017

PD 6662:2017*

Stopień ochrony (SG)

2

Dyrektywa o sprzęcie radiowym (RED)

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.2.1

Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.1.1

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014+A11:2017

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

|||

FCC ID

2AX5VBUTTON-NA

IC ID

26860-BUTTONNA

CSA

ANSI/UL 62368-1:19

CSA C22.2 No. 62368-1:19

Urządzenia domowego systemu antywłamaniowego

UL 1023

Urządzenia i systemy alarmowe dla obiektów komercyjnych

UL 2610

Norma dla urządzeń sterujących, akcesoriów i sprzętu odbiorczego dla przeciwłamaniowych systemów alarmowych

ULC S304 (Canada)

Urządzenia domowego systemu pożarowego

UL 985

Urządzenia systemu pożarowego dla budynków mieszkalnych

ULC 545

Norma dla urządzeń i systemów alarmów napadowych

UL 636

PSTI UK

Schedule 2


device
Holder

Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Button S Jeweller

Button S Jeweller

Zgodność z normami alarmów bezpieczeństwa

Certyfikat wydany przez TREZOR TEST s.r.o.

EN 50131-1:2006 / A1:2009 / А2:2017 / A3:2020

EN 50131-3:2009**

EN 50131-6:2017 / A1:2021**

EN 50131-5-3:2017

EN 50134-2:2017

PD 6662:2017*

Stopień ochrony (SG)

Certyfikat wydany przez TREZOR TEST s.r.o.

2

Dyrektywa o sprzęcie radiowym (RED)

Certyfikat wydany przez MiCOM Labs

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.2.1

Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

Raport z testów wydany przez Shenzhen NTEK Testing Technology Co.

EN IEC 63000:2018

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Certyfikat wydany przez MiCOM Labs

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.1.1

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Raport z testów wydany przez Shenzhen NTEK Testing Technology Co.

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014+A11:2017

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

Certyfikat wydany przez TREZOR TEST s.r.o.

III

INCERT

T 031:2017+A1:2018+A2:2022

PSTI UK

Schedule 2


device
Holder

Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Case A (106)

Case A (106)

Zgodność z normami dla alarmów

EN 50131-1

EN 50131-3

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

EN 60670-1:2005

Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Stopień ochrony (SG)

3

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

IV

Case B (175)

Case B (175)

Zgodność z normami dla alarmów

EN 50131-1

EN 50131-3

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

EN 60670-1:2005

Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Stopień ochrony (SG)

3

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

IV

Case C (260)

Case C (260)

Zgodność z normami dla alarmów

EN 50131-1

EN 50131-3

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

EN 60670-1:2005

Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Stopień ochrony (SG)

3

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

IV

Case D (430)

Case D (430)

Zgodność z normami dla alarmów

EN 50131-1

EN 50131-3

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

EN 60670-1:2005

Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Stopień ochrony (SG)

3

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

IV

CombiProtect Fibra

CombiProtect Fibra

Zgodność z normami dla alarmów

EN 50131-2-2:2017

EN 50131-2-7-1:2012

EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017/ A3:2020

PD 6662:2017*

Stopień ochrony (SG)

2

Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

II

PSTI UK

Schedule 2

CombiProtect Jeweller

CombiProtect Jeweller

Zgodność z normami alarmów bezpieczeństwa

EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017

EN 50131-2-2:2017

EN 50131-6:2017

EN 50131-5-3:2017

EN 50131-2-7-1:2012

PD 6662:2017*

Stopień ochrony (SG)

2

Dyrektywa o sprzęcie radiowym (RED)

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.2.1

Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.1.1

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014+A11:2017

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

II

FCC ID

2AX5VCOMBPR-NA

IC ID

26860-COMBPRNA1

CSA

ANSI/UL 62368-1:19

CSA C22.2 No. 62368-1:19

Norma dla urządzeń wykrywających włamania

UL 639

ULC S306 (Canada)

Urządzenia domowego systemu antywłamaniowego

UL 1023

Urządzenia i systemy alarmowe dla obiektów komercyjnych

UL 2610

Norma dla urządzeń sterujących, akcesoriów i sprzętu odbiorczego dla przeciwłamaniowych systemów alarmowych

ULC S304 (Canada)

PSTI UK

Schedule 2

CombiProtect S Jeweller

CombiProtect S Jeweller

Zgodność z normami alarmów bezpieczeństwa

Certyfikat wydany przez TREZOR TEST s.r.o.

EN 50131-1:2006 / A1:2009 / А2:2017 / A3:2020

EN 50131-2-2:2021

EN 50131-2-7-1:2012 / A1:2013 / A2:2016

EN 50131-6:2017 / A1:2021**

EN 50131-5-3:2017

PD 6662:2017*

Stopień ochrony (SG)

Certyfikat wydany przez TREZOR TEST s.r.o.

2

Dyrektywa o sprzęcie radiowym (RED)

Certyfikat wydany przez MiCOM Labs

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.2.1

Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

Raport z testów wydany przez Shenzhen NTEK Testing Technology Co.

EN IEC 63000:2018

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Certyfikat wydany przez MiCOM Labs

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.1.1

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Raport z testów wydany przez Shenzhen NTEK Testing Technology Co.

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014+A11:2017

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

Certyfikat wydany przez TREZOR TEST s.r.o.

II

PSTI UK

Schedule 2

DoorProtect Fibra

DoorProtect Fibra

Zgodność z normami dla alarmów

EN 50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020

EN 50131-2-6:2008

PD 6662:2017*

Stopień ochrony (SG)

2

Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

II

INCERT

T 031:2017+A1:2018+A2:2022

PSTI UK

Schedule 2

DoorProtect G3 Fibra

DoorProtect G3 Fibra

Zgodność z normami alarmów bezpieczeństwa

  1. EN 50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020
  2. EN 50131-2-6:2008

Stopień ochrony (SG)

3

Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN 63000:2018

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

  1. EN 55032:2015+A1:2020
  2. EN 55035:2017+A11:2020

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

||

PSTI UK

Schedule 2

DoorProtect Jeweller

DoorProtect Jeweller

Zgodność z normami alarmów bezpieczeństwa

EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017

EN 50131-2-6:2008

EN 50131-5-3:2017

PD 6662:2017*

Stopień ochrony (SG)

2

Dyrektywa o sprzęcie radiowym (RED)

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.2.1

Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.1.1

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014+A11:2017

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

||

FCC ID

2AX5VDORPRO-NA

IC ID

26860-DORPRONA1

CSA

ANSI/UL 62368-1:19

CSA C22.2 No. 62368-1:19

Norma dla urządzeń wykrywających włamania

UL 639

ULC S306 (Canada)

Urządzenia domowego systemu antywłamaniowego

UL 1023

Urządzenia i systemy alarmowe dla obiektów komercyjnych

UL 2610

Norma dla urządzeń sterujących, akcesoriów i sprzętu odbiorczego dla przeciwłamaniowych systemów alarmowych

ULC S304 (Canada)

PSTI UK

Schedule 2

DoorProtect Plus Fibra

DoorProtect Plus Fibra

Zgodność z normami dla alarmów

EN 50131-1:2006/A1:2009/А2:2017/A3:2020

EN 50131-2-6:2008

EN 50131-2-8:2016

PD 6662:2017*

Stopień ochrony (SG)

2

Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

II

INCERT

T 031:2017+A1:2018+A2:2022

PSTI UK

Schedule 2

DoorProtect Plus Jeweller

DoorProtect Plus Jeweller

Zgodność z normami dla alarmów

EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017

EN 50131-2-6:2008

EN 50131-2-8:2016

EN 50131-5-3:2017

PD 6662:2017*

Stopień ochrony (SG)

2

Dyrektywa o sprzęcie radiowym (RED)

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.2.1

Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

EN IEC 63000:2018

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.1.1

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014+A11:2017

Klasa środowiskowa zgodna z normą EN 50131

||

FCC ID

2AX5VDRPRPL-NA

IC ID

26860-DRPRPLNA1

CSA

ANSI/UL 62368-1:19

CSA C22.2 No. 62368-1:19

Norma dla urządzeń wykrywających włamania

UL 639

ULC S306 (Kanada)

Urządzenia domowego systemu antywłamaniowego

UL 1023

Urządzenia i systemy alarmowe dla obiektów komercyjnych

UL 2610

Norma dla urządzeń sterujących, akcesoriów i sprzętu odbiorczego dla przeciwłamaniowych systemów alarmowych

ULC S304 (Kanada)

PSTI UK

Schedule 2

* zgodnie z ustępami normy

** w zakresie wymagań dla urządzeń systemu alarmowego