Kraj:
Polska
Język:

Partner Portal

Gwarancja

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu satysfakcję z korzystania z urządzeń Ajax. Jeśli jednak pojawią się problemy, postaramy się je rozwiązać możliwie najszybciej. Reklamacje z żądaniem wymiany gwarancyjnego dowolnego urządzenia wyprodukowanego przez Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” można składać w ciągu dwóch lat od daty zakupu. Prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta przed złożeniem reklamacji. W 70% przypadków kwestie techniczne można rozwiązać zdalnie.

Jeśli nie uda się nam rozwiązać problemu zdalnie, zalecamy kontakt ze sprzedawcą sprzętu w celu uzyskania wsparcia gwarancyjnego.

 1. Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” („Producent”) gwarantuje jakość urządzenia. Producent jest zarejestrowany pod poniższym adresem: Skliarenko 5, Kijów, 04073, Ukraina.
 2. Producent ponosi odpowiedzialność za wadliwe działanie urządzenia wynikające z wad materiałowych lub błędów w produkcji, które wystąpi w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.
 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji o Użytkowniku podczas naprawy urządzenia.

Dokonując zakupu produktów wytwarzanych przez Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing”, wyrażają Państwo zgodę poniższe warunki:

 1. Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” gwarantuje, że Oprogramowanie i urządzeniami Ajax (“Produkt”) będą zgodne we wszystkich istotnych aspektach ze specyfikacjami podanymi na opakowaniu Producenta, w dołączonej dokumentacji oraz na naszej stronie internetowej, pod warunkiem, że Oprogramowanie i Produkty będą odpowiednio użytkowane i serwisowane.
 2. W przypadku stwierdzenia problemów technicznych z Produkty zakupionymi od jednego z naszych partnerów, prosimy o kontakt z odpowiednim partnerem w celu dokonania naprawy wymiany.
 3. Wady ujawnione po okresie gwarancji nie są objęte gwarancją.
 4. Ponadto gwarancja nie obejmuje subiektywnych lub estetycznych aspektów Produktów i/lub Oprogramowania.

Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing”, jak każdy inny producent oprogramowania, nie gwarantuje, że UŻYTKOWNIK UZYSKA KONKRETNE FUNKCJE OPERACYJNE I WYNIKI DZIĘKI UŻYTKOWANIU TEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ NIEPRZERWANEGO DZIAŁANIA, NIEOBECNOŚCI WIRUSÓW LUB INNEGO ZŁOŚLIWEGO KODU ANI TERMINOWEGO, BEZPIECZNEGO LUB WŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA PRODUKTU.

JEŚLI NIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI, PROSIMY NIE INSTALOWAĆ ANI NIE UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU. MOGĄ PAŃSTWO ZWRÓCIĆ PRODUKT SPRZEDAWCY I OTRZYMAĆ PEŁNY ZWROT KOSZTÓW, JEŚLI PRODUKT NIE BYŁ UŻYWANY I NIE ZOSTAŁ ZAINSTALOWANY.

Serwis gwarancyjny jest świadczony w okresie gwarancyjnym,na podstawie oryginalnej faktury (dowodu sprzedaży). Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty nie zostaną dostarczone w całości lub informacje w nich przedstawione będą niepełne lub nieprawdziwe.

Wadliwe urządzenie zostanie wymienione w ramach gwarancji tylko w okresie przewidzianym w przepisach regulujących tę kwestię. Wszelkie wymiany po upływie tego okresu będą dokonywane wyłącznie uznania sprzedawcy lub producenta.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:

 1. zwykłego zużycia (zarysowań na obudowie urządzenia, zadrapań itp.), zużycia elementów spowodowanego nieprawidłową eksploatacją urządzenia oraz zwykłego zużycia elementów urządzenia;
 2. baterii oferowanych w zestawie;
 3. przywrócenia danych lub programów użytkownika;
 4. uszkodzeń mechanicznych i/lub elektrycznych (w tym ukrytych), w tym niestabilnego połączenia z siecią, wadliwego uziemienia, zewnętrznych pól elektromagnetycznych, narażenia na bezpośrednie światło słoneczne, wysoką wilgotność i wibracje;
 5. szkód spowodowanych nieautoryzowaną naprawą, instalacją i/lub wymianą komponentów lub programów, w tym instalacją aktualizacji i rozszerzeń, wykonaną przez osobę inną niż autoryzowany przedstawiciel Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing”;
 6. przypadków, w których kod QR umieszczony na urządzeniu został zmieniony, zatarty, uszkodzony, zagubiony lub jego odczytanie jest w inny sposób utrudnione;
 7. uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta lub owady, wilgoć, temperatury poza zakresem roboczym, korozję, utlenianie, wprowadzanie przedmiotów lub substancji do wnętrza urządzenia;
 8. uszkodzeń spowodowanych nadużyciem, niewłaściwym użyciem, niewłaściwą obsługą lub niewłaściwym zastosowaniem, w tym przypadków, w których Produkty wykazują uszkodzenia wizualne, w tym zadrapania, pęknięcia i wgniecenia;
 9. uszkodzeń spowodowanych klęskami żywiołowymi, np. pożarem, uderzeniem pioruna, powodzią, huraganem, trzęsieniem ziemi itp.;
 10. uszkodzeń spowodowanych działaniem obcych przedmiotów, rzucaniem, upuszczeniem, kontaktem z cieczą lub zanurzeniem w niej, działaniem wirusów, a także w przypadkach, gdy uszkodzenie jest spowodowane połączeniem i podłączeniem urządzenia Ajax do produktów innych producentów;
 11. obowiązków dotyczących karty SIM wobec operatora sieci komórkowej;
 12. naprawa gwarancyjna nie obejmuje rutynowej konserwacji technicznej, serwisowania i kontroli urządzenia, a w szczególności czyszczenia, regulacji, przeglądów i usuwania błędów związanych z oprogramowaniem.