Kraj:
Polska
Język:

Partner Portal

AJAX NDAA

Oświadczenie dotyczące

Sekcji 889 National Defense Authorization Act (NDAA)

Ajax Systems Group (zwana dalej również "my", "nasz", "Ajax Systems") za sprawą niniejszego oświadczenia informuje każdego, kogo może to dotyczyć, o naszej zgodności z sekcją 889 ustawy National Defense Authorization Act znanej również jako NDAA, uchwalonej przez USA.

NDAA (National Defense Authorization Act) to zestaw ustaw federalnych uchwalanych co roku przez rząd Stanów Zjednoczonych. Jednym z ograniczeń wynikających z tych przepisów jest zakaz stosowania przez producentów sprzętu bezpieczeństwa, w tym kamer CCTV, w swoich produktach części pochodzących od niektórych producentów.

Nie wykorzystujemy żadnego sprzętu, systemów lub usług, które pochodzą od producentów wymienionych w sekcji 889 NDAA jako kluczowy, istotny lub fundamentalny element jakiejkolwiek infrastruktury lub jako składnik zarówno sprzętu, jak i oprogramowania oferowanego przez Ajax.

Żaden z produktów Ajax nie zawiera części pochodzących od producentów lub ich podmiotów stowarzyszonych określonych w sekcji 889 NDAA.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług lub sprzętu telekomunikacyjnego i monitoringu wideo, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego przedstawiciela handlowego lub w inny sposób wskazany w sekcji „Kontakt” na naszej stronie internetowej.

W razie konieczności niniejsze oświadczenie może być okresowo aktualizowane. Data ostatniej aktualizacji znajduje się na końcu niniejszego oświadczenia.

Ostatnia aktualizacja: 25 września 2023 r.