Kraj:
Polska
Język:

Zgodność systemu Ajax z normą PD 6662:2017.

Zgodność systemu Ajax z normą PD 6662:2017.

Rosnąca konkurencja na rynku systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych może dezorientować nieznających tematu użytkowników lub prowadzić do niekorzystnych decyzji przy zakupach. Jedna z prostych sztuczek pomagających nabywcom dokonać najlepszego wyboru to poszukiwanie specjalnych naklejek zgodności z oficjalnymi normami regulacyjnymi umieszczanych na opakowaniach i urządzeniach producentów certyfikowanych systemów. Normy takie są zwykle opracowywane przez wyspecjalizowane organy regulacyjne i regularnie aktualizowane, aby producenci systemów alarmowych stale podnosili jakość produkcji. W kontekście systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych przepisy i normy pełnią potrójną funkcję:

  • informują konsumentów o jakości certyfikowanych produktów;
  • pozwalają ograniczyć koszty związane z fałszywymi alarmami;
  • zachęcają producentów systemów do ciągłego wprowadzania innowacji, aby oferować klientom najlepsze produkty i usługi.

Aktualizacje norm dotyczących systemów alarmowych w Wielkiej Brytanii

Mimo że systemy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe są istotnymi elementami bezpieczeństwa obiektów i osób, to konsumentom o niewielkiej i ogólnej wiedzy technicznej i technologicznej trudno jest ocenić jakość tych systemów, ich oprogramowania i instalacji. W efekcie konsumenci są narażeni na szereg zagrożeń, począwszy od podatnych na uszkodzenia i źle zaprojektowanych, zainstalowanych i utrzymywanych systemów, a skończywszy na kwestiach finansowych związanych z pokryciem kosztów fałszywych alarmów na rynkach takich jak brytyjski, gdzie na fałszywe alarmy reaguje policja. Systemy alarmowe o niskiej jakości technicznej i niewłaściwie serwisowane mogą zawierać nieprawidłowo zaprojektowane lub rozmieszczone elementy urządzeń, takie jak czujniki czy okablowanie, co w efekcie będzie skutkowało nadmierną ilością fałszywych alarmów lub przedwczesną awarią systemów. Uzasadnia to potrzebę wprowadzenia w branży zabezpieczeń bardziej wyrafinowanych i stale aktualizowanych przepisów, które wymuszają wyższą jakość systemów alarmowych oraz usług świadczonych przez producentów i instalatorów systemów.


Takie przepisy uchwalone w celu zapewnienia najwyższej jakości sprzętu i instalacji są kluczowe dla zminimalizowania ryzyka fałszywych alarmów. Dla przykładu, zgodnie z raportami Stowarzyszenia Branży Pożarniczej koszt fałszywych alarmów pożarowych w Wielkiej Brytanii sięga miliarda funtów rocznie. Ponieważ ponad 80% fałszywych alarmów jest wywoływanych przez zaledwie 20% systemów alarmowych, kwestia ta w oczywisty sposób odnosi się do jakości systemu i jego zdolności do wykrywania fałszywych alarmów w celu uniknięcia niepotrzebnych i kosztownych reakcji policji. I kiedy mówimy kosztowne, mamy na myśli nie tylko agencje ochrony lub rząd płacący za interwencje policji, ale także klientów i właścicieli domów, którzy są karani grzywną lub których system alarmowy może zostać zdegradowany do rangi pozwalającej na brak reakcji policji po kilku fałszywych alarmach. Mimo to obiecujące statystyki FARA (Stowarzyszenia Ograniczania Fałszywych Alarmów) sugerują, że ponad 80% wszystkich fałszywych alarmów można zapobiec dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu systemu alarmowego i ulepszeniom instalacji. Jest to jeden z powodów, dla których konieczne są regularne aktualizacje norm branżowych.

Ostatnie znaczące aktualizacje norm bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej PD 6662:2017 zostały wprowadzone w czerwcu 2019 r. i odnosiły się do rozszerzonego wydania dla norm dotyczących systemów sygnalizacji włamania i napadu obejmujących wymagania systemowe dotyczące instalacji i konfiguracji alarmów przeciwwłamaniowych i napadowych, przede wszystkim w celu zapewnienia generowania potwierdzonych stanów alarmowych. PD 6662:2017 zawiera wytyczne oraz schemat instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu w Wielkiej Brytanii. Obejmuje również wszystkie najnowsze normy europejskie, które instalatorzy systemów, a przede wszystkim producenci, muszą spełnić, działając na rynku brytyjskim. Lista norm europejskich jest dość obszerna, ale nadal w ograniczony sposób pokrywa wszystkie obszary wymagań instalacji alarmów przeciwwłamaniowych w Wielkiej Brytanii. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę charakterystyczną cechę rynku brytyjskiego, gdzie policja reaguje na takie alarmy. Przykładowo, choć nie ujęte w normach europejskich, metody wyłączania systemu sygnalizacji włamania i napadu początkowo ujęte w brytyjskiej normie BS 8243 dla systemów wymagających reakcji policji znajdują się obecnie w normie PD 6662:2017, co czyni ją najbardziej kompleksowym i aktualnym schematem stosowania norm europejskich dla systemów sygnalizacji włamania i napadu. Aktualizacja została opracowana na podstawie wcześniejszego schematu PD 6662:2010 z modyfikacjami i ulepszeniami wprowadzonymi w celu dobrego dopasowania wszystkich wcześniejszych norm, a najnowsze kompleksowe i rozszerzone wydanie tych norm zostało poprawione w PD 6662:2017, co minimalizuje potencjalną potrzebę częstych aktualizacji w przyszłości.

Co zgodność z normą PD 6662:2017 oznacza dla producentów i klientów?

Aby organizacje produkujące i dostarczające systemy alarmowe i usługi spełniały wymagania przepisów i norm, konieczna jest certyfikacja, przyznawana przez wyspecjalizowane jednostki, takie jak SSAIB (Security Systems and Alarms Inspection Board) i NSI (National Security Inspectorate). Uzyskanie statusu certyfikowanego członka tych organizacji jest trudnym i złożonym procesem, a firmy, którym przyznano akredytację, musiały spełnić obszerną listę wymagań i kryteriów, aby zostać zatwierdzone. W rezultacie jednak firmy posiadające takie certyfikaty są najbardziej wiarygodnymi dostawcami usług, a klienci mogą im zaufać. Oba certyfikaty są powszechnie uznawane za wiodące w branży ochrony i pożarnictwa, a wybór NSI i SSAIB oznacza, że klienci mają gwarancję tego, co najlepsze.

W ten sposób, jak wyjaśnia Richard Jenkins, Chief Executive w NSI, który zatwierdza certyfikację najlepszych brytyjskich firm z branży systemów alarmowych i ochrony przeciwpożarowej, właściciele systemów alarmowych zgodnych z PD 6662:2017 mogą być pewni, że ich system jest zgodny z najnowszymi europejskimi standardami i najlepszymi światowymi praktykami w zakresie przeciwdziałania fałszywym alarmom. Odnosi się to w równym stopniu do wyposażenia i konfiguracji takich systemów alarmowych i sprawia, że zgodność z PD 6662 jest silnym argumentem dla konsumentów dotyczącym jakości produktu, biorąc pod uwagę wartość i zaufanie pokładane w PD 6662 przez służby policyjne w Wielkiej Brytanii.

OS Malevich 2.10 zgodny z PD 6662:2017

ajax compliance 6662 2017

Dzięki najnowszej aktualizacji OS Malevich 2.10 systemy alarmowe Ajax osiągnęły pełną zgodność ze standardami zawartymi w normie PD 6662:2017, co potwierdza zdolność i zaangażowanie firmy w przestrzeganie najlepszych światowych praktyk w zakresie przeciwdziałania fałszywym alarmom. Aby spełnić wymagania norm, wprowadzono nie tylko aktualizacje oprogramowania, ale także sprzętu (w tym DoubleButton– nowy bezprzewodowy przycisk alarmowy, generujący potwierdzone stany alarmowe tylko w przypadku jednoczesnego naciśnięcia obu przycisków ze specjalnym zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem), a także szereg nowych cech i funkcji, takich jak przywracanie systemu po wyzwoleniu alarmu, dwustopniowe uzbrajanie, automatyczna dezaktywacja urządzeń, selektywne sprawdzanie integralności systemu oraz opóźnienie transmisji alarmu przy rozbrajaniu. Zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją zarówno pod względem sprzętowym, jak i programowym zapewnia minimalne prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych alarmów. Ponadto aktualizacja rozszerzyła możliwości zastosowania scenariuszy oraz dodała więcej języków interfejsu do komunikacji z użytkownikami.

Wszystkie huby Ajax zostaną zaktualizowane do OS Malevich 2.10 przed końcem 2020 roku poprzez automatyczną instalację w stanie rozbrojenia systemu. Jednocześnie wszystkie produkowane w przyszłości urządzenia będą oznaczane specjalną naklejką zgodności z PD 6662:2017, a dotychczasowi partnerzy i instalatorzy otrzymają również naklejki do oznaczenia urządzeń dostarczonych wcześniej.

ajax compliance 6662 2017

Jak przyznaje Steve Norman, lider sprzedaży Ajax Systems w Wielkiej Brytanii, zgodność Ajax Systems z PD 6662:2017 jest kamieniem milowym dla firmy, ponieważ nie tylko otwiera nowe rynki dla technologii hubów Ajax, lecz także dowodzi zdolności i zaangażowania firmy w szybkie i skuteczne reagowanie na wymagania i najlepsze praktyki lokalnego rynku. Szczególnie imponujący jest fakt, że nowe oprogramowanie OS Malevich 2.10 zostało zaktualizowane w celu uzyskania zgodności z wymaganiami PD 6662:2017 w ciągu roku od wprowadzenia nowych norm.

Nowe funkcje, na przykład opóźnienie transmisji alarmu, zostały już wdrożone w lokalnych projektach na dużą skalę, takich jak ochrona dziedzictwa kulturowego centrum Bergen gdzie Ajax Systems współpracował z norweskim producentem i dystrybutorem systemów alarmowych. W ramach projektu wdrożono połączone opóźnienia alarmów pożarowych wraz z transmisją zdarzenia alarmowego do stacji monitorowania, co pozwoliło na zminimalizowanie fałszywych alarmów i niepotrzebnych reakcji. Teraz, wraz z aktualizacją OS Malevich 2.10, funkcja ta jest dostępna dla wszystkich klientów Ajax w aplikacjach Ajax PRO.

W ten sposób ostatnie aktualizacje OS opracowane i wprowadzone przez Ajax nie tylko dowodzą innowacyjnej i technologicznej doskonałości naszych produktów, ale są także kamieniem milowym dla branży, podnoszącym poprzeczkę dla konkurentów i wspierającym poprawę jakości na całym rynku. Zapewniając, że nowe oprogramowanie i sprzęt spełniają najbardziej zaawansowane normy, firma udowadnia swoje zaangażowanie w renomowane i długotrwałe relacje z klientami oraz dystrybutorami.

Możesz skopiować tekst tego artykułu


Obrazy w tym artykule