Kraj:
Polska
Język:

Partner Portal

Ajax Systems rozpoczyna cenną inicjatywę edukacyjną Ajax Next

Ajax Systems rozpoczyna cenną inicjatywę edukacyjną  Ajax Next

Firma prezentuje inicjatywę edukacyjną Ajax Next wspierającą i rozwijającą edukację inżynierską na Ukrainie. Projekt ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń między specjalistami z branży, wykładowcami a przyszłymi inżynierami w dziedzinie inżynierii przemysłowej. 

We współpracy z uznanymi instytucjami edukacyjnymi i partnerami firma będzie inicjować działania edukacyjne: staże, specjalistyczne wydarzenia, kursy do wyboru itp. Aby wesprzeć młodych specjalistów technicznych w zdobywaniu praktycznych umiejętności i ułatwić im start w karierze zawodowej, firma utworzy laboratoria na uczelniach wyższych i zapewni im niezbędne wsparcie materialne.

ajax next

Inicjatywa skłoniła firmę do zaktualizowania sloganu marki HR na "Engineer your career", mającego na celu zmotywowanie specjalistów do tworzenia swojej ścieżki kariery na Ukrainie.

Dzięki Ajax Next studenci mogą zdobyć praktyczne doświadczenie pod okiem mentorów firmy, rozwiązywać rzeczywiste przypadki w gronie ludzi o podobnych poglądach, a nawet zdobyć staż lub pierwszą pracę w firmie produktowej.

Ajax Systems zdobył globalny sukces dzięki utalentowanym ukraińskim inżynierom. Aby zwiększyć liczbę wyszkolonych specjalistów i zapewnić im możliwości rozwoju, inwestujemy w ich szkolenie, dzielimy się naszą wiedzą oraz wyposażamy instytucje edukacyjne w nowoczesne technologie.

Aleksandr Konotopskyi

Przewodniczący Rady Nadzorczej

ajax

Uruchomienie inicjatywy Ajax Next zbiega się w czasie z ukończeniem przez studentów stażu z inżynierii mechanicznej. Firma wyposażyła Wydział Inżynierii Instrumentacji Politechniki Kijowskiej w niezbędne narzędzia i sprzęt. Podczas programu studenci zapoznali się z zasadami projektowania strukturalnego, materiałoznawstwem, technologiami przetwarzania materiałów, metodami prototypownia i nie tylko. Mentorzy pomagali im w pracy nad projektami i doskonaleniu umiejętności praktycznych. Staż zakończył się 21 maja. Po pomyślnym ukończeniu rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy będą mieli szansę zostać zatrudnieni przez firmę.

Współpraca uczelni z firmą w formie wspólnych projektów edukacyjnych przyczynia się do rozwoju niezbędnych kompetencji zawodowych. Praktyki, które prowadzimy wspólnie z ekspertami Ajax Systems, pozwalają studentom zdobyć najbardziej istotną i pożądaną wiedzę. Co więcej, mają okazję, aby od razu zastosować swoją wiedzę w praktyce, zdobywając doświadczenie w projektowaniu. Całość nie tylko pomaga młodym technikom wykorzystać swój potencjał, ale także zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy.

Yuriy Kyrychuk

Kierownik Wydziału Automatyki i Systemów Badań Nieniszczących, Kijowski Instytut Politechniczny

ajax

Staże są otwarte dla studentów drugiego roku i starszych. Selekcja do grup opiera się na trzech kryteriach: wynikach w nauce, osobistych projektach i motywacji. Ajax Systems aktywnie współpracuje z ukraińskimi instytucjami edukacyjnymi: Narodowym Uniwersytetem Technicznym Ukrainy "Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorskiego", Narodowym Uniwersytetem Kijowskim im. Tarasa Szewczenki, Narodowym Uniwersytetem Lotniczym, oraz Narodowym Uniwersytetem Politechnicznym we Lwowie. Lista instytucji będzie stopniowo rozszerzana, aby zapewnić większej liczbie osób dostęp do możliwości edukacyjnych.

ajax

Firma regularnie uczestniczy w procesach edukacyjnych i organizuje własne inicjatywy. W 2021 roku Ajax Systems wyposażył, pierwsze laboratorium dla Wydziału Elektroniki na Politechnice Kijowskiej. Latem ubiegłego roku firma zorganizowała letni kurs programowania wbudowanego dla studentów drugiego, trzeciego i czwartego roku, po którym firma zatrudniła 20 uczestników.

Informacje o Ajax Systems

Ajax Systems jest międzynarodową firmą technologiczną i największym producentem systemów alarmowych w Europie. Firma zatrudnia 3300 osób, w tym liczny zespół specjalistów technicznych. Firma oferuje również ochronę przed włamaniami, monitoring wideo, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zapobieganie wyciekom wody i urządzenia automatyzacji domowej. Obecnie Ajax chroni ponad 2.5 mln użytkowników w 187 krajach.