OS Malevich 2.12: pełna kontrola nad komunikacją z hubem i jeszcze więcej funkcji syren Ajax

Wraz z aktualizacją OS Malevich 2.12 syreny Ajax zyskują możliwość sygnalizowania otwarcia drzwi, gdy system alarmowy jest rozbrojony, co może być przydatne w sklepie lub w domu. Nowe parametry umożliwiają bardziej elastyczną konfigurację powiadomień o opóźnieniach wejścia/wyjścia, również w trybie nocnym — tak, aby nie przeszkadzać osobom śpiącym w domu.

Ponadto nowe oprogramowanie sprzętowe usprawnia działanie systemu sygnalizacji pożaru i pozwala skonfigurować powiadomienia o utracie łączności z Ajax Cloud przez jeden z kanałów (komórkowy, Ethernet lub Wi-Fi).

Powiadomienia o utracie łączności z hubem przez jeden z kanałów

ajax chimes malevich

Powiadomienia o utracie połączenia z serwerem Ajax Cloud będą przekazywać dokładniejsze informacje. Teraz, w ustawieniach serwisowych huba, można wybrać konkretne kanały łączności, dla których ma działać powiadomienie o utracie lub dezaktywacji połączenia. Opóźnienie dla takiego powiadomienia można ustawić na maksymalnie 30 minut. Ta funkcjonalność nie tylko rozszerza kontrolę użytkowników nad komunikacją systemu alarmowego, ale może również generować potwierdzenie alarmu dla stacji monitorowania agencji ochrony.

Niebieski dzwonek

ajax chimes malevich
Funkcja Dzwonek pozwala na wykorzystanie syreny Ajax z sensorem otwarcia jako odpowiednika dzwonka sklepowego. Powiadamia on pracowników sklepu, że klient wszedł do środka lub — w prywatnym domu — że ktoś wszedł tylnymi drzwiami.

ajax chimes malevich

Dźwięk powiadomienia jest krótki i różni się od alarmu, a jego głośność można regulować w aplikacji mobilnej. Do wyboru są 4 sygnały dźwiękowe, dzięki którym można stwierdzić, które drzwi zostały otwarte. Po włączeniu funkcji Dzwonek w aplikacji Ajax pojawia się ikona niebieskiego dzwonka sygnalizująca stan funkcji. Można ją tymczasowo wyłączyć jednym dotknięciem.

ajax chimes malevich

Funkcja Dzwonek jest dostępna dla syren z oprogramowaniem sprzętowym:

Obecnie StreetSiren i StreetSiren DoubleDeck nie obsługuje Funkcji Dzwonek.

Funkcja dla Daniela

ajax chimes malevich

W tym roku otrzymaliśmy od użytkowników Ajaxa kilka zapytań na Facebook oraz na platformie Trustpilot dotyczących dźwięków powiadomienia syren w trybie nocnym. Jednym z pierwszych pytających był Daniel Christiansson ze Szwecji, któremu nie podobało się, że syrena budzi jego dzieci, gdy włączony jest tryb nocny. Danielu, rozumiemy Cię!

Teraz w ustawieniach syreny dźwięki powiadomienia o aktywacji trybu nocnego i opóźnień są rozdzielone: osobno dla wejścia i osobno dla wyjścia. Można również ustawić głośność tych dźwięków. Koniec z irytującymi sygnałami dźwiękowymi w nocy.

Dźwięki te można skonfigurować dla syren z oprogramowaniem sprzętowym:

  • StreetSiren — 3.72.1.0 lub nowszej.
  • StreetSiren DoubleDeck — 3.72.1.0 lub nowszej.
  • HomeSiren — 5.55.1.0 lub nowszej.

👉 Co to są opóźnienia wejścia i wyjścia?

Alarmy pożarowe w budynku wielomieszkaniowym

Na prośbę naszego norweskiego partnera, firmy Elotec, z którą w ubiegłym roku zrealizowaliśmy projekt ochrony Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Bergen, kontynuujemy prace nad udoskonaleniem systemu alarmowego z wieloma połączonymi czujnikami FireProtect.

Funkcja ta ratuje życie, powiadamiając wszystkie osoby znajdujące się w budynku za pomocą brzęczyków wbudowanych w czujniki pożarowe, gdy przynajmniej jeden z nich wykryje pożar. Pozwala to na ewakuację ludzi jeszcze przed gwałtownym rozprzestrzenieniem się pożaru na cały budynek.

Jednak w budynkach mieszkalnych połączone czujniki mają swoje minusy. Wyobraźmy sobie, że lokatorzy przyrządzają jedzenie z grilla w jednym z mieszkań, a dym wywołuje fałszywy alarm. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się fałszywych alarmów na czujniki w innych mieszkaniach, lokatorzy mogą opóźnić uruchomienie połączonych alarmów. Stwarza to jednak pewne ryzyko dla całego budynku, ponieważ jeden użytkownik ocenia, czy alarm jest fałszywy, czy nie. Czynnik ludzki musi być zminimalizowany.

Problem został rozwiązany w OS Malevich 2.12. Teraz użytkownik może wyciszać tylko czujniki należące do tej samej grupy — w swoim mieszkaniu, bez wpływu na czujniki w innych mieszkaniach. Użytkownik ocenia fałszywość alarmu przeciwpożarowego tylko w swoim mieszkaniu, a jeśli istnieje zagrożenie dla innych mieszkańców, połączony alarm powiadomi ich o tym. Jeśli fałszywy alarm wywoła połączone alarmy we wszystkich mieszkaniach, tylko administrator systemu może je wyciszyć.

👉 Jak włączyć i skonfigurować tryb grupowy w systemie alarmowym Ajax?

👉 Co to są połączone alarmy czujników FireProtect?

Jak uzyskać aktualizację?

Wszystkie huby Ajax otrzymają OS Malevich 2.12 w ciągu czterech tygodni. Aktualizacja jest instalowana automatycznie, gdy system alarmowy jest rozbrojony, a hub podłączony do zewnętrznego źródła zasilania.

Hub obsługuje następujace funkcje:

  • Konfigurowanie dźwięków powiadomienia syreny w trybie nocnym
  • Powiadomienia o utracie połączenia z Ajax Cloud przez jeden z kanałów łączności

Hub Plus, Hub 2 i Hub 2 Plus obsługują następujace funkcje:

  • Funkcja Dzwonek
  • Konfigurowanie dźwięków powiadomienia syreny w trybie nocnym
  • Powiadomienia o utracie połączenia z Ajax Cloud przez jeden z kanałów łączności
  • Zaktualizowana logika działania połączonych alarmów czujników FireProtect

Jeśli nie otrzymasz aktualizacji, sprawdź, czy w ustawieniach serwisowych huba włączona jest automatyczna aktualizacja oprogramowania. W przypadku jakichkolwiek problemów nasz zespół wsparcia jest gotowy do pomocy 24/7.

Aby otrzymać aktualizację wcześniej, wypełnij formularz.


Aplikacje obsługujące funkcje OS Malevich 2.12 będą dostępne w ciągu miesiąca.

Jeśli zauważysz błąd, zaznacz tekst i naciśnij Ctrl + Enter

Zgłoszenie błędu

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: