Kraj:
Polska
Język:

Partner Portal

Nowa logika systemu Ajax oparta na przestrzeni. Co to oznacza?

Nowa logika systemu Ajax oparta na przestrzeni. Co to oznacza?

Tradycyjnie, hub Ajax służył jako centrum zarządzania bezpieczeństwem dla każdego systemu Ajax, reprezentując cały obiekt. Jak mogliście przekonać się podczas ostatniego wydarzenia Ajax Special Event, poszliśmy o krok dalej, dążąc do tego, aby zaoferować użytkownikom większą elastyczność i możliwości dostosowania do swoich potrzeb. Teraz, dzięki przemianie Ajax z systemu skupionego na hubie, do modelu opartego na przestrzeni, użytkownicy mogą płynnie łączyć bezpieczeństwo, komfort, monitoring wideo i nie tylko w jednej przestrzeni.

Przestrzeń to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala precyzyjnie dostosować ustawienia zabezpieczeń do własnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest system alarmowy, monitoring wideo, czy połączenie najlepszych elementów z obu tych systemów, to Przestrzeń to umożliwia. Przyjrzyjmy się kwestiom związanym z tą technologią.

Czym jest przestrzeń?

Przestrzeń stanowi wirtualne środowisko, które służy jako obligatoryjna platforma do dodawania i zarządzania wszystkimi urządzeniami z dostępem do Internetu (autonomicznymi) w jednym obiekcie.

Możesz dodać hub z czujnikami, NVR z kamerami, kamery Ajax, inteligentne zamki lub połączyć wszystkie te elementy w jeden system. Koncepcja przestrzeni zapewnia elastyczność w dostosowywaniu systemu do konkretnych potrzeb obiektu.

Jakie są dostępne ustawienia dla przestrzeni?

Ustawienia przestrzeni obejmują następujące kategorie:

 • Obraz i nazwa.
 • Użytkownicy (w tym ustawienia prywatności).
 • Geolokalizacja.
 • Grupy.
 • Pomieszczenia.
 • Strefa czasowa.
 • Agencje ochrony i firmy instalacyjne.

Ustawienia specyficzne dla huba pozostają oddzielne. W przyszłości do przestrzeni zostaną przeniesione także scenariusze.

Czy muszę zaktualizować model huba, aby korzystać z przestrzeni?

Nie, wystarczy dokonać aktualizacji wersji aplikacji:

Wszystkie znane elementy i funkcje zaprojektowane z myślą o intuicyjnej obsłudze pozostają takie same, w tym karta sterowania, pomieszczenia i szybki dostęp do urządzeń automatyzacji.

Jak mogę utworzyć przestrzeń?

Z aplikacją Ajax zainstalowaną na smartfonie lub komputerze zajmuje to tylko kilka minut. Proces ten jest łatwy i zrozumiały dla użytkownika:

 1. Wybierz „Dodaj Przestrzeń.”
 2. Podaj nazwę przestrzeni i kliknij przycisk „Dodaj„.
 3. Dodaj urządzenia do przestrzeni.

Możesz także utworzyć przestrzeń, skanując kod QR Huba za pomocą smartfona. W takim przypadku przestrzeń zostanie utworzona automatycznie.

👉 Dowiedz się więcej o tym, jak stworzyć przestrzeń

Jak dodać urządzenia do przestrzeni?

Przypisywanie urządzeń do przestrzeni odbywa się na tej samej zasadzie, co dodawanie samej przestrzeni. Wystarczy użyć przycisku „Dodaj urządzenie„.

Użytkownik lub firma z uprawnieniami do konfiguracji systemu ma pełny dostęp do wszystkich urządzeń w przestrzeni, w tym istniejących i nowo dodanych, a także otrzymuje dostęp do wszystkich ustawień. Użytkownicy bez uprawnień do konfiguracji systemu mają dostęp do wszystkich urządzeń w przestrzeni, ale nie mogą zmieniać ustawień.

Ile urządzeń można dodać do jednej przestrzeni?

Do jednej przestrzeni można dodać:

 • Nie więcej niż jeden hub.
 • Do 200 urządzeń wymagających huba*.
 • Do 200 kamer, w tym kamery Ajax oraz kamery innych firm**.
 • Do 14 rejestratorów NVR z łączną liczbą 224 kanałów. Można używać zarówno wersji 8, jak i 16-kanałowych NVR.
* Można dodawać urządzenia do huba na podstawie specyfikacji danego modelu. Na przykład, Hub Hybrid obsługuje do 100 podłączonych urządzeń Ajax, które chronią przed włamaniem, pożarem lub zalaniem i sterują urządzeniami elektrycznymi, podczas gdy Hub 2 Plus Jeweller obsługuje do 200 podłączonych urządzeń.
** Do Ajax można podłączyć do 10 kamer i rejestratorów wideo innych firm za pomocą Hub Jeweller, do 25 za pomocą Hub 2 Jeweller, do 50 za pomocą Hub Plus Jeweller i do 100 za pomocą Hub 2 Plus Jeweller.

👉 Poznaj różnice między modelami hubów

Kamery innych producentów wymagają do połączenia huba Ajax i mogą przesyłać tylko transmisję RTSP bez dostępu do archiwum.

Które urządzenia nadal wymagają huba?

Urządzenia ochrony przed włamaniem, wykrywania pożaru, zapobiegania wyciekom wody oraz urządzenia automatyzacji, które wykorzystują Jeweller, Fibra lub zastrzeżony protokół komunikacyjny Wings, nadal wymagają huba. To, czy urządzenie wymaga huba, można sprawdzić w jego instrukcji obsługi i specyfikacjach technicznych.

Czy przestrzeń może być podłączona do CMS?

Połączenie ze stacją monitorowania alarmów jest możliwe tylko po dodaniu huba. Hub przesyła zdarzenia w standardowy sposób, w tym zdjęcia wykonane przez ruch lub scenariusze.

Jak mogę opuścić tę przestrzeń?

Dla użytkowników:

Kliknij przycisk „Opuść przestrzeń” w dolnej części ustawień przestrzeni.

Dla firm instalacyjnych:

Przejdź do listy firm instalacyjnych, wybierz swoją firmę i kliknij przycisk „Usuń firmę„.

Czy mogę usunąć hub z przestrzeni?

Tak, możesz. Wszystkie ustawienia przestrzeni i urządzeń wideo pozostaną zapisane. Niemniej wszystkie urządzenia przypisane do huba zostaną również usunięte. Jeśli później przypiszesz ten sam hub do tej lub innej przestrzeni, wszystkie urządzenia i ustawienia przypisane do tego huba również zostaną dodane.

Przestrzeń w systemie Ajax rewolucjonizuje bezpieczeństwo i automatyzację, umożliwiając użytkownikom integrację autonomicznych urządzeń bez konieczności posiadania huba na obiekcie. To innowacyjne rozwiązanie oferuje użytkownikowi niezrównaną elastyczność, możliwości adaptacji i kontrolę. Użytkownicy mogą w łatwy sposób tworzyć i zarządzać dowolną przestrzenią za pomocą zrozumiałej dla użytkownika aplikacji, usprawniającej integrację urządzenia.

👉 Jak stworzyć przestrzeń

👉 Zobacz prezentację z wydarzenia Ajax Special Event

👉 Zobacz Ajax Special Event 2023: Panuj nad przestrzenią