Kraj:
Polska
Język:
DoorProtect G3 Fibra

DoorProtect G3 Fibra

Przewodowy czujnik magnetyczny, wstrząsów i pochylenia

Czujnik magnetyczny do ochrony obiektów o wysokim poziomie bezpieczeństwa

DoorProtect G3 Fibra to przewodowy czujnik magnetyczny klasy Grade 3 do ochrony obiektów wysokiego ryzyka. Czujnik jest wyposażony w dwa kontaktrony, akcelerometr do wykrywania otwarcia, uderzeń i pochylenia oraz magnetometr chroniący przed fałszowaniem magnesów. Urządzenie może chronić drzwi, witryny, okna panoramiczne, świetliki, zbrojownie i sejfy. Wszystko zgodnie z profesjonalnym podejściem Ajax, które zapewnia użytkownikowi szybką i łatwą instalację urządzenia.

Poznaj DoorProtect G3 Fibra

Czujnik magnetyczny z sensorami wstrząsów, pochylenia i maskowania magnetycznego

Zobacz na YouTube

Najważniejsze cechy

High-end reed switches

Dwa wbudowane kontaktrony wysokiej jakości

magnes można zamontować po lewej lub prawej stronie

Zabezpieczenie przed fałszywymi alarmami

spowodowanymi wibracjami kontaktronu

Wykrywanie wstrząsów i pochylenia

z wbudowanym akcelerometrem

Shock tilt detection
Adaptable to any object

Możliwość dostosowania do dowolnego obiektu

regulowane sesnsory wstrząsów i pochylenia

Ochrona przed fałszowaniem (spoofingiem) magnesów

z wbudowanym magnetometrem

Dzwonek1

odpowiedni do sklepów, obiektów handlowych i niehandlowych

Chime
Plastic pacers

Brak wpływu powierzchni metalowych

na magnes i kontaktrony, dzięki plastikowym podkładkom

Wygodne podłączenie przewodów

dzięki wymiennej płytce urządzenia

Wire connection
Remote control

Zdalne sterowanie i konfiguracja

Szczegółowe powiadomienia w aplikacji

Ajax logo
now

Ajax

Biuro: Wykryto otwarcie, DoorProtect G3 Fibra w hali nr 1

Ajax logo
now

Ajax

Zakład produkcyjny: Wykryto wstrząs DoorProtect G3 Fibra w warsztacie nr 1

Fibra wired connection

Połączenie przewodowe Fibra

Niskie zużycie energii

do 35 mW

Radio-range

Połączenie przewodowe Fibra

Do 2000 m2

Dwa kolory

matowa obudowa

Two colours
NC detector

Zaciski do podłączenia czujnika NC innej firmy

Kompatybilność urządzeń

Jest to przewodowe urządzenie z linii produktów Fibra. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, instalować i administrować produktami Fibra.

Ochrona obiektów o wysokim poziomie bezpieczeństwa

Bank

Bank

Armory

Zbrojownia

Bank

Sklep jubilerski

Żaden intruz nie przejdzie niezauważony

Wysokiej klasy przełączniki kontaktronowe zapewniają niezawodne wykrywanie otwarcia

DoorProtect G3 Fibra jest wyposażony w dwa wysokiej jakości kontaktrony. Każdy z nich ma żywotność obliczoną na co najmniej 1 000 000 otwarć.

Gwarantuje to dekady bezawaryjnej pracy urządzenia. Dzięki sparowanemu zastosowaniu kontaktronów czujnik działa skutecznie niezależnie od tego, czy magnes jest umieszczony po prawej czy lewej stronie.

Kontaktrony znajdują się w plastikowych osłonkach, zamiast w szklanych. Dlatego pozostają nienaruszone nawet w przypadku upuszczenia, niewłaściwego transportu lub przechowywania czujnika.

Żywotność kontaktronu przekracza 1 000 000 otwarć

Skuteczne wykrywanie, bez względu na to, gdzie jest umieszczony magnes — po lewej czy prawej stronie

Plastikowe osłonki zapewniają dodatkową ochronę dla kontaktronów podczas transportu

High-end reed switches

Magnetometr zapobiega sabotażowi

Czujnik posiada wysokiej jakości zintegrowany magnetometr, który rejestruje i przechowuje dane lokalnego pola magnetycznego podczas kalibracji. Pozwala to czujnikowi identyfikację zainstalowanego magnesu i monitorowanie jego działania.

Wszelkie zmiany w polu magnetycznym natychmiast wywołują alarm, zapewniając ochronę przed fałszowaniem magnesu. Prosty proces kalibracji, który można uruchomić za pomocą aplikacji, pozwala dokładną detekcję nielegalnych zakłóceń i eliminuje przypadkowe alarmy.

Plastikowe przekładki, dołączone do zestawu montażowego, zmniejszają wpływ metalowych powierzchni na magnes — na przykład podczas instalowania czujnika na drzwiach sejfu.

Magnetometr do wykrywania nielegalnych zakłóceń

Kalibracja precyzji magnetometru

Plastikowe przekładki ograniczające zakłócenia powodowane przez powierzchnie metalowe

Magnetometer

Szybkie wykrywanie niebezpieczeństwa

Wbudowany akcelerometr natychmiast wykrywa próby włamania, reagując na wstrząsy. Czy to intruz próbuje wyważyć sejf za pomocą łomu, czy też forsować drzwi wejściowe, czujnik jest w gotowości. Możliwość wyboru trzech poziomów czułości, pozwala błyskawicznie wykrywać zagrożenia, a opcja pomijania pojedynczych wstrząsów, pozwala uniknąć fałszywych alarmów — nawet podczas prac remontowych lub budowy na piętrze powyżej.

Wczesne wykrywanie zagrożeń za pomocą sensorów wstrząsów

Trzy poziomy czułości umożliwiają wszechstronne dostosowanie

Zapobieganie fałszywym alarmom poprzez ignorowanie pojedynczego wstrząsu

Prompt detection of threats

Ochrona okien w trybie wentylacji

Wbudowany akcelerometr może chronić okna otwarte w celu wentylacji. Ustawienia ułatwiają dostosowanie urządzenia do wymagań każdego obiektu.

Można ustawić stały kąt uchylenia okna lub drzwi w zakresie od 5 do 25 stopni. Nawet najmniejsze odchylenie od standardowego położenia jest natychmiast wykrywane.

Czas wykrywania pochylenia można dostosować w zakresie od 1 sekundy do 1 minuty. Jeśli kąt pochylenia przekroczy, wybraną wartość przez dłuższy czas niż określono, system włączy alarm. Wszystko to zapewnia dokładne i szybkie wykrywanie zagrożeń bez fałszywych alarmów.

Wykrywanie zmiany pochylenia

Wybór standardowego kąta nachylenia: od 5 do 25 stopni

Regulowany czas alarmu: od 1 sekundy do 1 minuty

Protecting windows in airing mode

Wzmocniona ochrona z dodatkowymi sensorami

DoorProtect G3 Fibra jest wyposażony w zaciski do podłączenia dowolnego przewodowego czujnika NC innej firmy, zwiększając niezawodność zarówno czujnika, jak i całego systemu. Można na przykład zintegrować drugi czujnik magnetyczny, który działa na innej zasadzie, np. czujnik ruchu rolety. Po podłączeniu do DoorProtect G3 Fibra będzie on reagował na alarmy z obu czujników i przerwanie przewodu.

Ultra protection with additional sensors

Zastosowanie czujnika jako dzwonka do drzwi

DoorProtect G3 Fibra jest wyposażony w dzwonek powiadamiający o otwarciu drzwi, nawet gdy system jest rozbrojony. Funkcja ta jest przydatna w miejscach takich jak sklepy, aby ostrzegać pracowników o wejściu.

Dzwonek można skonfigurować dla różnych grup bezpieczeństwa, przypisując każdej grupie od 1 do 4 sygnałów syreny. Umożliwia także wybór różnych sygnałów dla wielu wejść, dzięki czemu można w łatwy sposób zidentyfikować drzwi.

Use a detector like a doorbell

Sygnały dźwiękowe otwarcia drzwi

Konfigurowanie sygnałów dla różnych grup bezpieczeństwa

Możliwość dostosowania sygnału w celu rozróżniania drzwi

Aby funkcja dzwonka działała, system musi być wyposażony w syrenę.

KeyPad TochScreen Fibra

Nadzór nad każdym elementem urządzenia

Każdy element systemu Ajax przechodzi regularne kontrole. Serwer Ajax Cloud zarządza łącznością z hubem. Hub sprawdza każde urządzenie w systemie.

Monitorowane są nie tylko alarmy sabotażowe, łączność, napięcie linii i inne istotne parametry; monitorowany jest również każdy sensor w dowolnym czujniku.

W związku z tym, gdyby doszło do awarii określonego sensora, zarówno użytkownicy, jak i stacja monitorowania zostaliby niezwłocznie poinformowani.

Automatyczne sprawdzanie wszystkich elementów czujnika

Hub odpytuje każde urządzenie w systemie

Ajax Cloud odpytuje hub

Supervision of each device component

Fibra

Unikalna technologia przewodowa

System Ajax wykorzystuje bezpieczną dwukierunkową komunikację opartą na autorskim protokole Fibra. Cechują go szyfrowanie i uwierzytelnianie urządzenia, które zapobiegają sabotażowi, spoofingowi oraz kradzieży danych. Linie Fibra są wielofunkcyjne i obsługują podłączanie różnych typów urządzeń do jednej linii: syren, klawiatur i czujników z weryfikacją fotograficzną.

Unique wired technology

Do 2000 m łączności przewodowej z hubem

Jedna linia dla różnych typów urządzeń

Dostarczanie zdjęć przez linię Fibra bez zakłóceń

Ochrona przed sabotażem i spoofingiem

Wydajność energetyczna na pierwszym planie

Czujnik zużywa do 35 mW energii w godzinach szczytu. Niski pobór energii pozwala instalatorom na podłączenie wielu urządzeń do jednej linii Fibra, zwiększając tym samym zakres łączności przewodowej.

Komunikacja Fibra odbywa się zgodnie z zasadą TDMA. Każde urządzenie ma określony limit czasu na wymianę danych z hubem. Przez pozostały czas ich moduły komunikacji pozostają nieaktywne. To znacznie zmniejsza zużycie prądu i pozwala uniknąć zakłóceń nawet w przypadku jednoczesnej komunikacji wielu urządzeń.

Pobór mocy czujnika wynosi do 35 mW

TDMA i tryby oszczędzania energii

Energy efficiency first

Odporność na sabotaż

Alarm sabotażowy

Alarm sabotażowy

Pomimo niewielkich rozmiarów, obudowa czujnika zawiera dwa styki antysabotażowe. Pierwszy z nich uruchamia alarm po zdjęciu panelu przedniego czujnika. Drugi aktywuje się w przypadku próby odłączenia czujnika od powierzchni. W przypadku próby manipulacji złodzieja przy czujniku system natychmiast poinformuje agencję ochrony oraz użytkowników o zdarzeniu.

Alarm fałszowania magnesów

Alarm fałszowania magnesów

Czujnik jest wyposażony we wbudowany wysokiej klasy magnetometr, który w sposób ciągły monitoruje otaczające go pole magnetyczne. Natychmiast powiadamia użytkowników i CMS w przypadku zakłóceń. Niemożliwe jest oszukanie czujnika za pomocą silnego magnesu, tak żeby pozostało to niezauważone dla systemu.

Uwierzytelnianie przed sabotażem (spoofingiem)

Uwierzytelnianie przed sabotażem (spoofingiem)

Podczas każdej sesji łączności hub uwierzytelnia urządzenie przy użyciu jego unikalnych parametrów. Jeśli jakikolwiek parametr nie przejdzie kontroli, hub ignoruje polecenia urządzenia.

Ochrona przed zwarciami

Ochrona przed zwarciami

Protokół Fibra w połączeniu ze specjalnym algorytmem cyfrowym zapewniają niezawodną ochronę przed niezarejestrowanym zwarciem urządzenia. W przypadku próby zwarcia, urządzenie wykryje usterkę i powiadomi o niej. Hub informuje zarówno stację monitorowania alarmów (CMS), jak i użytkowników o incydencie.

Szyfrowanie przesyłanych danych

Szyfrowanie przesyłanych danych

Wszystkie dane przechowywane i przesyłane przez system są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Szyfrowanie to sprawia, że bardzo trudno połączyć się z czujnikiem z zamiarem sabotażu.

Regularne odpytywanie

Regularne odpytywanie

Urządzenie regularnie wymienia dane z hubem. Przy minimalnych ustawieniach odpytywania (3 pakiety danych co 12 sekund), wykrycie utraty łączności i powiadomienie agencji ochrony oraz użytkowników o incydencie zajmuje zaledwie 36 sekund.

Powiadomienia z dużą ilością danych

Powiadomienia z dużą ilością danych

Zarówno stacja monitorowania, jak i użytkownicy systemu alarmowego otrzymują natychmiastowe powiadomienia o zdarzeniach. Dostarczone informacje obejmują godzinę, typ i nazwę urządzenia, typ zdarzenia i lokalizację pomieszczenia3.

Dodatkowa ochrona linii Fibra

Przedstawiamy LineProtect — moduł chroniący huby Ajax i urządzenia przewodowe przed sabotażem, gdy intruz spowoduje zwarcie, zastosuje napięcie 110/230 V~ lub użyje paralizatorów.

PRO jest królem

Przekonanie, że systemy przewodowe są trudne w instalacji, został obalony. Ajax zrewolucjonizował to, co kiedyś było długim i żmudnym zadaniem dla PRO. Dzięki opracowaniu kompleksowego zestawu narzędzi proces od projektowania projektu po wsparcie klienta i konserwację systemu stał się płynny i elastyczny. Nie ma potrzeby demontażu urządzenia podczas instalacji. Intuicyjne aplikacje Ajax zapewniają szybką integrację z systemem, a każde urządzenie może być zdalnie dostosowane do potrzeb klienta, bez konieczności wizyt na miejscu.

Kalkulator mocy zasilania Fibra

Skorzystaj z naszego kalkulatora online, aby upewnić się, że system Fibra jest odpowiedni dla Twojego obiektu. Pomaga to zweryfikować projekt przewodowego systemu alarmowego i zapewnia instalatorom wszystkie niezbędne informacje.

Płytkę urządzenia można wyjąć z obudowy w celu ułatwienia instalacji. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy mocujące, w tym wkręty i kołki. W zestawie znajdują się również otwory montażowe i perforowane obszary do poprowadzenia przewodów. Przód obudowy można zamocować w dwóch pozycjach, co umożliwia poprowadzenie przewodów zarówno od góry, jak i od dołu czujnika. Obudowa jest zabezpieczona wkrętem zapewniającym większą niezawodność. Czujnik wyposażono w dwa kontaktrony, dzięki czemu magnes można zainstalować po prawej lub lewej stronie, co czyni instalację wygodniejszą.

Zdejmowana płytka ułatwiająca instalację

Magnes można zainstalować po prawej lub po lewej stronie czujnika

Obudowę można zabezpieczyć wkrętem w celu zwiększenia niezawodności

Przekładki do wypoziomowania czujnika i montażu na metalowych powierzchniach

Installation

Instalatorzy mogą dodać czujnik na dwa sposoby: automatycznie skanując linie lub przy pomocy kodu QR. Podczas skanowania linii, można zidentyfikować pożądane urządzenie zarówno poprzez kliknięcie aplikacji, jak i przez aktywację styku antysabotażowego. Po dodaniu urządzenie ma domyślną nazwę i uniwersalne ustawienia, które są odpowiednie dla większości przypadków.

Parowanie z hubem za pomocą skanowania linii lub kodu QR

Identyfikacja urządzenia poprzez wyzwolenie lub sygnalizację diodą LED

Optymalne ustawienia standardowe

Fibra scanning lines

Zapomnij o konieczności konfiguracji systemu za pomocą klawiatury. Wszystkie testy i konfiguracja mogą być wykonywane w aplikacjach Ajax na urządzenia mobilne i komputery osobiste. Instalator może pracować w imieniu firmy lub jako instalator indywidualny.

Konfiguracja i testowanie zdalnie lub na miejscu

Aplikacje komputerowe i mobilne

Konta dla firm i instalatorów

Settings

Dzięki zastrzeżonym protokołom dowolny system Ajax może przesyłać alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop lub do zewnętrznych stacji CMS. Po otrzymaniu alarmu operator stacji monitorującej wie, co się stało i gdzie należy wysłać patrol interwencyjny. Wszystkie urządzenia Ajax są adresowalne, więc zdarzenia, typ urządzenia, jego przypisana nazwa, grupa zabezpieczeń i pomieszczenie mogą być przesyłane do PRO Desktop lub oprogramowania monitorującego innych firm.

Pełna adresowalność urządzenia

Natychmiastowe powiadomienia w aplikacjach Ajax

Monitorowanie alarmów i zdarzeń w PRO Desktop dla firm monitorujących

Convenient monitoring
  • 1— Funkcja dzwonka wymaga do działania syreny. Działa jak dzwonek sklepowy: gdy system jest rozbrojony, syreny powiadamiają użytkowników o otwarciu drzwi.
  • 2— W przypadku korzystania ze skrętki U/UTP kat. 5. Inne przewody mogą mieć różne parametry. Kalkulator zasilania Fibra.
  • 3— Lista przekazywanych parametrów może się różnić w zależności od CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego.

Linie produktów Ajax

Linie produktów Superior, Fibra i Baseline są wzajemnie kompatybilne. Otwiera to wiele możliwości budowania systemów w praktycznie dowolnej konfiguracji.