Kraj:
Polska
Język:

Partner Portal

Transmitter Fibra

Transmitter Fibra

Moduł do integracji jednego czujnika przewodowego innej firmy z systemem Ajax

Małe urządzenie do podniesienia standardów na poziomie Ajax

Transmitter Fibra pełni dwie główne funkcje: po pierwsze, łączy funkcjonalne urządzenia innych producentów z systemem Ajax, zwiększając ich możliwości, a po drugie, łączy określone urządzenia, które jeszcze nie są częścią oferty Ajax. Transmitter Fibra można w prosty sposób zainstalować z dowolnym urządzeniem innej firmy. Moduł obsługuje wszystkie rodzaje połączeń, w tym 3EOL, zapewnia wiele typów zdarzeń dla podłączonego urządzenia, może być zdalnie konfigurowany i regularnie raportuje swój stan do huba.

Poznaj Transmitter Fibra

Transmitter Fibra to moduł integrujący pojedyncze urządzenie innej firmy z systemem Ajax

Zobacz na YouTube

Najważniejsze cechy

Dowolny typ połączenia

ze złączami dla NO, NC, EOL, 2EOL lub 3EOL

Natychmiastowe wykrywanie

utraty połączenia z urządzeniem przewodowym1

Instalacja wewnątrz obudowy urządzenia

Installation inside the device enclosure
Security management

Zarządzanie bezpieczeństwem

przy pomocy zintegrowanego urządzenia innej firmy

Integracja czujnika ruchu rolet

Integration of roller shutter motion detector

Liczne typy zdarzeń

dla zintegrowanego urządzenia

Wtargnięcie

Przycisk napadowy

Pożar

Zasilanie 12 V⎓, 50 mA

dla zintegrowanego urządzenia

Szybkie połączenie z urządzeniami przewodowymi

poprzez pomiar rezystorów EOL

Fast connection to wired devices
Radio-range

Do 2000 m

zakres łączności2 z hubem Ajax lub modułem rozszerzającym linię Fibra

Wygodne podłączenie przewodów

dziękiakcesoryjnemu 5-pinowemu przewodowi

Convenient wire connection
Remote control

Zdalne sterowanie i konfiguracja

Szczegółowe powiadomienia w aplikacji

Ajax logo
now

Krytyczny

Ajax

Zakład produkcji: wykryto gaz, Transmitter Fibra w warsztacie nr 1

Ajax logo
now

Krytyczny

Ajax

Biuro: wykryto alarm, Transmitter Fibra w sali nr 1

Dzwonek3

odpowiedni do sklepów, obiektów handlowych i niehandlowych

Crime protect

Niskie zużycie energii

Komunikacja przewodowa Fibra

Fibra wired connection

Regulacja mocy

Kompatybilność urządzeń

Jest to przewodowe urządzenie z linii produktów Fibra. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, instalować i administrować produktami Fibra.

Zmienia przestarzałe rozwiązania w innowacyjne

Po zintegrowaniu urządzenia innej firmy za pomocą nadajnika Transmitter, to urządzenie może być zdalnie zarządzane i konfigurowane. PRO otrzymają zdalne zarządzanie ustawieniami oraz konfigurację scenariuszy; użytkownicy końcowi otrzymają powiadomienia push i będą mieli dostęp do zarządzania bezpieczeństwem w aplikacji. Daje to nowe życie urządzeniom już zainstalowanym na miejscu lub poprawia funkcjonalność nowych urządzeń innych firm, które wymagają integracji z systemem Ajax. W ten sposób najlepsze cechy systemu Ajax i funkcjonalność użytkownika zostają rozszerzone na urządzenia innych firm.

Turns outdated into innovative

Doświadczenie Ajax dla urządzeń innych firm

Czujniki ruchu rolet, czujniki podczerwieni, domowe sensory gazu, termostaty, czujniki pływakowe i inne urządzenia sprawiają, że Ajax można zastosować wszędzie. Podłącz je do huba za pomocą nadajnika Transmitter i zarządzaj zespolonym rozwiązaniem w aplikacji Ajax.

Co więcej, alarmy lub inne zdarzenia z podłączonych urządzeń mogą być wykorzystywane do wyzwalania automatyzacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skonfigurować niestandardowy scenariusz automatyzacji. Scenariusze automatyzacji mają na celu poprawę bezpieczeństwa lub zautomatyzowanie rutynowych czynności. Mogą być wyzwalane przez alarmy lub określone zdarzenia, co czyni je idealnym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa i automatyzacji.

Ajax experience for third-party devices

Wszechstronne zarządzanie bezpieczeństwem z KeyArm

Do systemu Ajax można podłączyć klawiaturę innej firmy lub inne urządzenia kontroli dostępu. Otwiera to niemal nieograniczone możliwości integracji, renowacji i zarządzania systemem. Dzięki temu użytkownik może kontrolować bezpieczeństwo całego obiektu, zarządzać częściowym uzbrojeniem lub nawet poszczególnymi grupy za pomocą urządzenia innej firmy.

Połączenie EOL można użyć do zablokowania zarządzania bezpieczeństwem, gdy wyzwolony zostanie styk antysabotażowy urządzenia innej firmy. Tylko zweryfikowany użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może go ponownie odblokować. Sprawia to, że sabotaż systemu jest praktycznie niemożliwy.

Versatile security management with KeyArm

Integracja urządzeń kontroli dostępu innych firm

Zarządzanie różnymi trybami ochrony: całym obiekt, trybem nocny, osobnymi grupami

Sterowanie blokadą w przypadku sabotażu

Kompatybilność z dowolnym urządzeniem innych firm

Transmitter Fibra może obsługiwać praktycznie każde urządzenie innej firmy. Dzięki niewielkim rozmiarom moduł zmieści się w obudowie większości urządzeń. Transmitter obsługuje połączenia typu NC, NO, EOL, 2EOL i 3EOL. Pracuje z urządzeniami impulsowymi i bistabilnymi. Posiada również funkcję wyboru normalnego stanu styku oraz obsługuje wiele typów zdarzeń dla podłączonego urządzenia. Moduł jest wyposażony dwa wejścia (Z1 i Z2), które umożliwiają podłączenie jednego urządzenia według schematu AATT lub dwóch urządzeń jednocześnie. Transmitter może również zapewnić zasilanie 12 V⎓ dla podłączonego urządzenia, co jest standardem dla większości rozwiązań na rynku.

Compatible with any third-party device

Szeroki zakres kompatybilnych urządzeń: od NC/NO do 3EOL

Praca impulsowa i bistabilna dla dowolnego sensora urządzenia

Wybór stanu NO lub NC dla jednego z sensorów urządzenia

Bezpieczeństwo za pośrednictwem smartfona i komputera

Z nadajnikiem Transmitter użytkownicy systemu mogą sterować bezpieczeństwem z aplikacji mobilnej, odbierać kompleksowe powiadomienia i uruchamiać scenariusze automatyzacji. Instalator może skonfigurować system lub urządzenie w aplikacji PRO zarówno na miejscu, jak i zdalnie. A dla firm monitorujących zapewniamy bezpłatne oprogramowanie do monitoringu wszystkich zdarzeń i alarmów w systemach Ajax.

Dla użytkowników

iOS

Android

Dla PRO

iOS

Android

macOS

Windows

Security via smartphone and PC

Bogate w dane alarmy i zdarzenia

Za pomocą nadajnika Transmitter można określić nazwę urządzenia, rodzaj alarmu i pomieszczenie dla podłączonego urządzenia przewodowego. Sprawia to, że powiadomienia są bardziej informacyjne — dokładnie wiadomo, co się wydarzyło i gdzie. Te informacje są przekazywane za pomocą powiadomień push i wiadomości SMS, a także przekazywane do stacji monitorowania alarmów agencji ochrony. Dostępnych jest wiele rodzajów alarmów: alarm włamaniowy, alarm pożarowy, alarm pomocniczy, przycisk napadowy, alarm gazowy, alarm sabotażowy, awaria, zalanie, alarm niestandardowy, rolety itp. Transmitter powiadamia również o błędach swoich i podłączonego urządzenia, jeśli takie wystąpią. Na przykład w przypadku utraty połączenia.

Data-rich alarms and events

Przesyła wszystkie ważne informacje do użytkowników i do huba

Liczne typy zdarzeń dla podłączonego urządzenia

Powiadomienia o zdarzeniach nadajnika Transmitter i podłączonego urządzenia

Mniej problemów dzięki automatyzacji

Dzięki Transmitterowi nawet stare urządzenie innej firmy staje się częścią bezpiecznego i inteligentnego domu. Alarmy lub zdarzenia zintegrowanego urządzenia mogą wyzwalać scenariusze automatyzacji. Korzystaj ze scenariuszy automatyzacji, aby system bezpieczeństwa natychmiast reagował na zagrożenia bez czekania na jednostkę reagowania lub policję. Ajax włącza oświetlenie w przypadku alarmu czujnika ruchu, wyłącza potencjalne źródła zapłonu przy pierwszych oznakach pożaru lub zamyka roletę i bramę w przypadku próby wyważenia drzwi wejściowych.

Less hassle with automated security

Fibra

Unikalna technologia przewodowa

System Ajax wykorzystuje bezpieczną dwukierunkową komunikację opartą na autorskim protokole Fibra. Cechują go szyfrowanie i uwierzytelnianie urządzenia, które zapobiegają sabotażowi, spoofingowi oraz kradzieży danych. Linie Fibra są wielofunkcyjne i obsługują podłączanie różnych typów urządzeń do jednej linii: syren, klawiatur i czujników z weryfikacją fotograficzną.

Unique wired technologies

Do 2000 m łączności przewodowej z hubem

Jedna linia dla różnych typów urządzeń

Dostarczanie zdjęć przez linię Fibra bez zakłóceń

Ochrona przed sabotażem i spoofingiem

Odporność na sabotaż

Natychmiastowe wykrywanie zwarcia lub uszkodzenia podłączonego urządzenia

Natychmiastowe wykrywanie zwarcia lub uszkodzenia podłączonego urządzenia

Dzięki obsłudze połączeń EOL Transmitter może natychmiast wykryć przerwę lub zwarcie w przewodach między strefami alarmowymi nadajnika Transmitter i podłączonego urządzenia. Dodatkowo Transmitter wykrywa zwarcia w linii zasilania urządzenia innego producenta. Dlatego każda próba sabotażu zostanie zauważona.

Wykrywanie sabotażu podłączonego urządzenia

Wykrywanie sabotażu podłączonego urządzenia

Transmitter wspiera wszystkie typy połączeń od NC/NO do 3EOL i identyfikuje wszystkie zdarzenia podłączonego urządzenia. Dzięki temu użytkownicy i CMS są natychmiast powiadamiani w przypadku alarmów sabotażowych, maskowania lub innych awarii lub prób sabotażu.

Ochrona przed zwarciami

Ochrona przed zwarciami

Protokół Fibra oraz specjalny algorytm cyfrowy zapewniają niezawodną ochronę przed niezarejestrowanym zwarciem modułu na linii Fibra. Jeśli ktoś spróbuje doprowadzić do zwarcia, urządzenie powiadomi o awarii. Hub informuje zarówno stację monitorowania alarmów (CMS), jak i użytkowników o incydencie.

Wykrywanie utraty łączności

Wykrywanie utraty łączności

Transmitter regularnie wymienia dane z hubem. Przy minimalnych ustawieniach interwału odpytywania (3 pakiety danych co 12 sekund), identyfikacja utraty łączności i powiadomienie agencji ochrony oraz użytkowników o incydencie zajmuje zaledwie 36 sekund.

Szyfrowanie danych przesyłanych między Transmitter a hubem

Szyfrowanie danych przesyłanych między Transmitter a hubem

Wszystkie dane przechowywane i przesyłane przez system są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Szyfrowanie sprawia, że niezwykle trudno połączyć się z modułem w celu sabotażu.

Powiadomienia o zdarzeniach

Powiadomienia o zdarzeniach

Stacja monitorująca natychmiast otrzymuje powiadomienia o zdarzeniach. Informacje te obejmują czas, model i nazwę urządzenia, typ zdarzenia oraz lokalizację pomieszczenia4.

Zwiększone bezpieczeństwo urządzeń przewodowych dzięki LineProtect Fibra

LineProtect to moduł chroniący linię Fibra i urządzenia przed sabotażem elektrycznym. Jeśli intruz spróbuje uszkodzić system alarmowy i na przykład trafi StreetSiren Fibra paralizatorem elektrycznym, LineProtect weźmie to na siebie. Wszystkie urządzenia pomiędzy LineProtect i hubem będą nadal pracować.

PRO jest królem

Przekonanie, że systemy przewodowe są trudne w instalacji, został obalony. Ajax przekształcił kosztowne, długie i żmudne doświadczenie dla PRO, opracowując najlepszy zestaw narzędzi, tak aby proces był prosty i elastyczny – od fazy projektu po wsparcie klienta i konserwację systemu. Aplikacje Ajax o wysokim poziomie intuicyjności zapewniają sprawną integrację urządzeń z systemem, umożliwiając zdalną konfigurację każdego urządzenia bez konieczności wizyt na miejscu.

Kalkulator mocy zasilania Fibra

Skorzystaj z naszego kalkulatora online, aby upewnić się, że system Fibra pokrywa Twój obiekt. Pomaga to zweryfikować projekt przewodowego systemu alarmowego i zapewnia instalatorom wszystkie niezbędne informacje.

Transmitter Fibra jest instalowany w obudowie urządzenia innego producenta. Urządzenie cechują najmniejsze możliwe wymiary oraz 5-pinowy przewód ułatwiający podłączenie urządzeń innych firm. Nie ma potrzeby mierzyć rezystancji EOL rezystorów - Transmitter może je odczytać i zapisać w ustawieniach.

Najmniejszy możliwy rozmiar modułu, dzięki czemu można go zainstalować w dowolnym urządzeniu

Dodatkowy przewód 5-pinowy do podłączenia urządzenia zewnętrznego - dla łatwiejszej instalacji

Narzędzie do automatycznego skanowania rezystorów EOL

Hassle-free installation

Instalatorzy mogą dodać Transmitter na dwa sposoby: automatycznie skanując linie lub korzystając z kodu QR. Podczas skanowania linii mogą zidentyfikować żądane urządzenie, klikając je w aplikacji lub uruchamiając podłączone urządzenie. Gdy urządzenie zostaje dodane przez instalatora, natychmiast otrzymuje domyślną nazwę i ustawienia odpowiednie dla większości przypadków.

Parowanie za pomocą węzła poprzez skanowanie linii lub kod QR

Identyfikacja urządzenia poprzez wyzwalanie

Optymalne ustawienia standardowe

Fibra scanning lines

Zapomnij o konfiguracji za pomocą klawiatury. Wszystkie testy i konfiguracja mogą być wykonywane w aplikacjach Ajax na urządzenia mobilne i komputery osobiste. Instalator może pracować w imieniu firmy lub jako instalator indywidualny.

Konfiguracja i testowanie zdalnie i na miejscu

Aplikacje komputerowe i mobilne

Konta dla firm i instalatorów

Settings

Korzystając z zastrzeżonych protokołów dowolny system Ajax może przesyłać alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop oraz do zewnętrznych stacji CMS. W przypadku alarmu operator stacji monitorującej wie, co się stało i gdzie należy wysłać patrol interwencyjny. Wszystkie urządzenia Ajax są adresowalne, co pozwala na wysyłanie zdarzeń, typu urządzenia, przypisanej nazwy i miejsca do PRO Desktop lub oprogramowania monitorującego innych firm.

Pełna adresowalność urządzenia

Natychmiastowe powiadomienia w aplikacjach Ajax

Monitorowanie alarmów i zdarzeń w PRO Desktop dla firm monitorujących

Convenient monitoring
  1. 1 - Dotyczy połączeń EOL, 2EOL lub 3EOL.
  2. 2 —Z przewodem U/UTP kat.5 4×2×0,51. Inne typy przewodów mogą mieć różne parametry. Skorzystaj z kalkulatora zasilania Fibra, aby sprawdzić projekt systemu przewodowego przed instalacją.
  3. 3 - Funkcja dzwonka wymaga do działania syreny. Działa jak dzwonek sklepowy: gdy system jest rozbrojony, syreny powiadamiają użytkowników o otwarciu drzwi.
  4. 4 — Lista przekazywanych parametrów może się różnić w zależności od CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego.

Linie produktów Ajax

Linie produktów Superior, Fibra i Baseline są wzajemnie kompatybilne. Otwiera to wiele możliwości budowania systemów w praktycznie dowolnej konfiguracji.