Zasięg łączności radiowej

Na tej stronie omówiono czynniki wpływające na jakość łączności radiowej oraz technologie, które pozwalają urządzeniom Ajax przesyłać bez zakłóceń zdarzenia i alarmy z fotograficzną weryfikacją na duże odległości.
Jeśli jesteś użytkownikiem
systemu, lepiej zrozumiesz specyfikę działania urządzeń, które zapewniają Ci bezpieczeństwo.
Jeśli jesteś profesjonalistą
pracującym z systemem, będziesz mógł w pełni wykorzystać potencjał protokołu radiowego Ajax, unikając błędów przy instalacji urządzeń.
Jeweller
to protokół radiowy, który umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy hubem a urządzeniami zabezpieczającymi Ajax.
Wings
to protokół radiowy odpowiedzialny za wysyłanie fotograficznej weryfikacji alarmów.

Maksymalny zasięg

Łączność radiowa odbywa się przy użyciu fal radiowych. W idealnych warunkach na drodze fal nie ma żadnych przeszkód ani zakłóceń, a fale przemieszczają się od nadajnika do odbiornika najkrótszą drogą. Właśnie na otwartej przestrzeni można uzyskać maksymalny zasięg łączności. Jest to ogólnie przyjęty punkt odniesienia do porównywania możliwości technologii radiowych, a także urządzeń wykorzystujących łączność radiową.
Maksymalny zasięg komunikacji protokołu radiowego Jeweller to 2000, dla Wings — 1700 metrów.

Czynniki wpływające na zasięg łączności radiowej

W warunkach rzeczywistych fale radiowe napotykają przeszkody. Fale przenikają przez niektóre przeszkody bez istotnych strat i odbijają się od innych, ale istnieją też przeszkody, które pochłaniają fale radiowe — właściwości tych obiektów zależą od materiału, kształtu i grubości. Deszcz, śnieg, kurz albo bardzo wilgotne powietrze nie mają wielkiego wpływu, ale są przeszkodami, tak samo jak ludzie. Zasadniczo napotykając przeszkodę, sygnał radiowy jest tłumiony i traci część mocy.
Im więcej przeszkód na drodze sygnału, tym krótszy jest zasięg transmisji danych. Fale radiowe są też odbijane i zmieniają kierunek.

Wpływ materiału przeszkody na sygnał radiowy

Przeszkody, w zależności od materiału, z którego są wykonane, mogą odbijać fale radiowe, pochłaniać je, osłabiać lub nie mieć żadnego wpływu na sygnał radiowy. W ostatnim przypadku są to materiały radiotransparentne. Im wyższy współczynnik pochłaniania sygnału i im grubsza przeszkoda, tym silniejszy wpływ na transmisję radiową.

Niski współczynnik absorpcji sygnału — do 3 dB

50% straty mocy, zasięg transmisji skrócony o 30%
 • Sucha czerwona cegła o grubości 90 mm
 • Płyta gipsowo-kartonowa o grubości 100 mm
 • Suche drewno o grubości 80 mm
 • Szkło o grubości 15 mm

Średni współczynnik pochłaniania sygnału — 5-20 dB

Dziesięciokrotny spadek mocy; zmniejszenie zasięgu transmisji o 60%
 • Cegła o grubości 250 mm
 • Pustak o grubości 200 mm
 • Beton o grubości 100 mm
 • Mur o grubości 200 mm

Ponad 20 dB. Współczynnik pochłaniania sygnału

Stukrotny spadek mocy; zmniejszenie zasięgu transmisji o 70%
 • Beton o grubości 300 mm
 • Żelbet o grubości 200 mm
 • Belki aluminiowe i stalowe
 • Duże akwarium wypełnione wodą

Przeszkody odbijające sygnał

Spadek siły sygnału do 10%

Na naszych częstotliwościach sygnał będzie odbijał się od obiektu o płaskiej powierzchni i wymiarach co najmniej 30×30 cm.
Wszystkie powierzchnie w pewnym stopniu odbijają sygnały radiowe. Jednak metale i lustra robią to w większym stopniu.
Lustro
Metal
Wszystkie powierzchnie w pewnym stopniu odbijają sygnały radiowe. Jednak metale i lustra robią to w większym stopniu.

Obliczanie zasięgu łączności radiowej urządzeń Ajax

Bez teoretyzowania — tylko praktyczne testy urządzeń, które są w sprzedaży. Próby przeprowadzane są na stanowisku testowym o minimalnym szumie radiowym i w sprzyjających warunkach pogodowych: utrzymywana jest stała wymiana danych pomiędzy hubem a urządzeniem, przy czym odległość pomiędzy nimi stopniowo wzrasta. W momencie, gdy hub przestaje potwierdzać odbiór zdarzeń, zasięg łączności zostaje ustalony. Po potwierdzeniu tej wartości kilkoma testami, urządzenie otrzymuje charakterystykę „zasięg łączności”.

Jest to standardowe podejście branżowe do wyznaczania zasięgu łączności, wymagane przy porównywaniu urządzeń w ramach linii produktów lub tego samego producenta oraz konkurencyjnych rozwiązań różnych producentów.

Dlaczego urządzenia Ajax mają różne zasięgi łączności radiowej

Po stronie urządzenia zasięg transmisji danych zależy od siły sygnału nadajnika, parametrów anteny oraz czułości odbiornika. Protokół radiowy Jeweller zapewnia dwukierunkową komunikację pomiędzy urządzeniami. To znaczy, że każde urządzenie zarówno nadaje, jak i odbiera sygnały.
Czujniki, przekaźniki i inne urządzenia Ajax mają różne komponenty sprzętowe i anteny, różne materiały obudowy i pobory mocy — wszystko to wpływa na maksymalny zasięg transmisji i odbioru danych.
Oceniając zasięg łączności pomiędzy dwoma urządzeniami, należy skupić się na urządzeniu o mniejszym maksymalnym zasięgu łączności. Na przykład, jeśli Hub ma zasięg 2000 metrów, a MotionProtect 1700 metrów, urządzenia te będą mogły wymieniać dane w odległości do 1700 metrów.
Zasięg łączności radiowej urządzenia Ajax jest podany na opakowaniu, w instrukcji obsługi oraz na stronie produktu w oficjalnej witrynie internetowej.

Jak zapewniona jest niezawodność łączności radiowej w systemach Ajax

Anteny wielokierunkowe

Hub/podwajacz zasięgu sygnału ma dwie wielokierunkowe anteny dla częstotliwości Jeweller ustawione względem siebie pod kątem 90 stopni.

Koncentratory z obsługą weryfikacji fotograficznej posiadają anteny dedykowane dla częstotliwości Wings. Co więcej, są one ustawione względem siebie pod kątem 90 stopni.

Płyty o niskim poziomie szumu

Dobór komponentów o wysokiej jakości minimalizuje szumy wewnętrzne płyty i urządzeń.

Potwierdzenie dostarczenia zdarzenia

Komunikacja pomiędzy hubem a urządzeniami systemu Ajax jest dwustronna. Dzięki temu przy przesyłaniu zdarzenia, alarmu lub zdjęcia czujnik wie, że pakiety zostały odebrane przez hub, zaś hub jest informowany o pomyślnym odebraniu polecenia przez czujnik (na przykład dotyczącego zmiany ustawień). Jeżeli z jakiegoś powodu dane nie zostaną dostarczone do adresata, wysyłanie jest powtarzane aż do potwierdzenia odbioru.

Wysoka częstotliwość odpytywania urządzeń

Ajax umożliwia ustawienie częstotliwości odpytywania urządzeń przez hub w zakresie od 12 do 300 sekund. W przypadku minimalnej wartości odpytywania hub potrzebuje tylko 36 sekund, aby stwierdzić, że połączenie zostało przerwane lub urządzenie uległo uszkodzeniu. A już 0,15 sekundy później agencja ochrony i użytkownicy otrzymują powiadomienie o problemie.

Skokowa zmiana częstotliwości radiowej

Huby Ajax wykorzystują skokową zmianę częstotliwości radiowych — automatycznie zmieniając częstotliwości sygnału w obrębie danego pasma według określonego wzorca. Zapewnia to skuteczną ochronę przed zakłóceniami radiowymi i przechwytywaniem sygnałów: wiadomości podzielone na małe pakiety są nadawane na różnych częstotliwościach, a jeśli pakiet nie zostanie odebrany przez adresata, przy ponownym nadawaniu jest wysyłany na innej częstotliwości. System Ajax wykrywa zagłuszanie sygnału radiowego i powiadamia o tym agencję ochrony oraz użytkowników.

Automatyczna regulacja mocy nadajnika radiowego

Nie jest wskazane regularne wykorzystywanie maksymalnej mocy nadajników radiowych w urządzeniach systemu — powoduje to zakłócenia i zwiększa zużycie energii, przyspieszając rozładowywanie baterii. Hub analizuje siłę sygnału podłączonych urządzeń i dostosowuje moc ich nadajników, biorąc pod uwagę faktyczne otoczenie radiowe obiektu.

Kalkulator zasięgu łączności radiowej Ajax

Kalkulator jest narzędziem służącym do obliczania teoretycznej jakości łączności między urządzeniem a hubem/podwajaczem zasięgu sygnału przy określonej odległości, liczbie i rodzaju przeszkód. Nie uwzględnia ona wszystkich czynników wpływających na łączność radiową i nie może być wykorzystywany do tworzenia mapy pokrycia radiowego obiektu. Należy wykonać test łączności radiowej Ajax podczas instalacji.

Odległość pomiędzy hubem a urządzeniem

Przeszkoda

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość

Grubość


Jeweller

Jeweller

Wings

Odległość m
Hub

Zalecamy stosowanie podwajacza zasięgu sygnału radiowego w celu zwiększenia odległości łączności radiowej Jeweller

Dowiedz się więcejZalecamy stosowanie podwajacza zasięgu sygnału radiowego w celu zwiększenia odległości łączności radiowej Jeweller i Wings

Dowiedz się więcejBiorąc pod uwagę liczbę i zmienność czynników, a także złożoność oceny ich wpływu na łączność radiową między urządzeniami w rzeczywistych warunkach w miejscu instalacji, zwracamy uwagę na konieczność przeprowadzenia badania radiowego i testu łączności radiowej przy wyborze lokalizacji urządzeń Ajax.
Jeśli zauważysz błąd, zaznacz tekst i naciśnij Ctrl + Enter

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: