Taal:

Specificaties

FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller

Draadloze branddetector met hitte- en koolmonoxidemelder op netvoeding

FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller

Compatibiliteit van apparaten

Communicatie

Jeweller-communicatietechnologie

Bedrijfseigen draadloze communicatietechnologie voor het verzenden van bevelen, alarmen, en gebeurtenissen.
Belangrijkste functies:
  • Tweerichtingscommunicatie.
  • Geavanceerde antisabotage.
  • Blokversleuteling met een dynamische sleutel.
  • Directe meldingen.
  • Configuratie op afstand via de Ajax-apps.

Frequentiebanden

866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Afhankelijk van de verkoopregio.

Maximaal effectief afgestraald vermogen (ERP)

tot maximaal 20 mW
Automatische stroomregeling om stroomverbruik en ruis te verminderen.

Modulatie van het radiosignaal

GFSK

Bereik van het radiosignaal

tot maximaal 1.700 m
Tussen de detector en de hub (of de signaalversterker) in een open ruimte.

Versleutelde communicatie

Alle opgeslagen en verzonden gegevens worden beschermd door een blokversleuteling met een dynamische sleutel.

Frequency hopping

Radiocommunicatie maakt gebruik van frequency hopping om onderschepping en verstoring te voorkomen.

Gevoelige elementen

hittesensor

CO (koolmonoxide)-sensor

Detectie van gevaarlijke temperaturen

Gevoelig element

volgens de vereisten voor de klasse A1R-hittedetectoren
Vereisten van EN 54-5- en BS 5446-2-normen.

Alarm bij hoge temperaturen

bij temperaturen boven de 64 °C

Alarm bij temperatuurpieken

wanneer de temperatuur met meer dan 10 °Cstijgt in minder dan 1 minuut.

Detectie van koolmonoxide (CO)

Gevoelig element

chemische CO-sensor

Alarm als de opgebouwde hoeveelheid CO wordt overschreden

meer dan 50 ppm (0,005%) — in minder dan 90 minuten
meer dan 100 ppm (0,01%) — in minder dan 40 minuten
meer dan 300 ppm (0,03%) — in minder dan 3 minuten
Een CO-concentratie van meer dan 400 ppm (0,04%) binnen een tijdsbestek van 3 uur vormt een levensbedreigend risico. De detector stopt de meldingen over gevaarlijke koolmonoxideniveaus zodra de concentratie daalt tot 50 ppm (0,005%) in minder dan 1 minuut.

Levensduur sensor

10 jaar
Na 10 jaar gebruik moet de detector worden vervangen door een nieuwe.

Extra functies

Ingebouwde sirene

85 dB op een afstand van 3 meter
Geluidsmelding van alarmen. Blijft actief tot de oorzaak van het activeren is uitgeschakeld of totdat de gebruiker de notificatie handmatig uitschakelt.

Alarmen van gekoppelde branddetectoren

via primaire koppeling
Als een van de branddetectoren in het systeem een gevaar detecteert, stuurt deze een alarm naar de hub. Binnen 20 seconden zet de hub een gekoppeld alarm in werking en stuurt het de gegevens naar Ajax-apps.
via terugvalverbinding
De initiërende detector stuurt direct een alarm naar de andere detectoren op het moment dat het een melding verstuurt aan de hub. Alle aangesloten detectoren activeren de zoemer binnen een minuut. Het werkt zelfs wanneer de verbinding met de hub verloren wordt.

Led-indicatie

groen geeft vermogen aan
Een led-indicator op de behuizing van het apparaat brandt continu wanneer het deze wordt gevoed door een externe voedingsbron. Als het apparaat de back-upbatterij gebruikt, brandt de led-indicator één keer elke 56 seconden. Deze indicatie voldoet aan de vereisten van de normen EN 14604 en EN 50291.
geel geeft een storing aan
Een led-indicator op de behuizing van het apparaat licht op om gedetecteerde storingen aan te geven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de batterij leeg is, de rookkamer vervuild raakt, of het einde van de levensduur is bereikt.
rood geeft een brandalarm aan
Een led-indicatie op de behuizing van het apparaat licht op wanneer het apparaat een brandalarm registreert.

Knop op het voorpaneel van de detector

In de normale modus wordt de rookkamertest gestart door op de knop te drukken. Bij een alarm of storing wordt door het indrukken van de knop de geluidsmelding van de detector uitgezet.

Externe voeding

110–240 V~, 50/60 Hz
De fase- en nuldraad van de externe voeding moeten worden aangesloten op de WAGO-aansluitklemmen op het SmartBracket-montagepaneel. Om de detector uit de SmartBracket te halen, hoeven de voedingskabels niet losgekoppeld te worden.

Aanbevelingen

Het apparaat is alleen ontworpen voor installatie binnenshuis. Dankzij het SmartBracket-montagepaneel kan de positie van de detector na installatie worden aangepast.

Beveiliging tegen sabotage

Sabotagealarm

Waarschuwingen van pogingen om de detector los te maken van het oppervlak of om de detector te verwijderen van het montagepaneel.

Bescherming tegen spoofen

apparaatverificatie

Detectie van communicatieverlies

binnen 15 minuten
De tijd die nodig is om communicatieverlies te detecteren hangt af van de instellingen voor het aantal niet-geleverde datapakketten (gespecificeerd in de Jeweller- of Jeweller/Fibra-instellingen).

Voeding

Hoofd

110–240 V~, 50/60 Hz
Tot maximaal 2 W aan netstroomverbruik.

Reserve

1 niet-vervangbare lithiumbatterij CR-2/3AZ
Hiermee kan de detector zelfstandig werken zonder voeding van de hoofdbron.

Behuizing

Afmetingen

122 × 122 × 54 mm

Gewicht

305 g

Operationeel temperatuurbereik

van 0 °С tot +50 °С

Operationele luchtvochtigheid

tot 80%

Kleuren

Zwart
Wit

Volledige set

FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller
SmartBracket-montagepaneel
Aansluitklem voor WAGO 221 3-geleider — 2 stuks.
(voorgeïnstalleerd in SmartBracket)
Installatieset
Snelstartgids

Extra informatie

Naleving van de normen

Levensduur

10 jaar

Garantie

24 maanden

Gebruikershandleiding