Wersja OS Malevich 2.16 przynosi trzy niezwykle istotne aktualizacje. Ajax analizuje zapotrzebowanie i wymagania rynku, aby zapewnić bezpieczniejsze i lepsze doświadczenie dla każdego użytkownika i PRO.

Każda wprowadzana przez nas aktualizacja ma ogromny wpływ na niezawodność, łatwość i płynność użytkowania. OS Malevich 2.16 pozwala na korzystanie z zaawansowanej logiki opóźnień wejścia/wyjścia, zapewnia połączenie w topologii pierścienia dla urządzeń Fibra oraz umożliwia bardziej elastyczne połączenie bezpośrednie SIA.

Zaawansowana logika opóźnienia wejścia/wyjścia

Ajax Systems jako firma globalna dąży do przestrzegania międzynarodowych i lokalnych standardów. Dlatego też przemyśleliśmy naszą logikę wejścia/wyjścia, aby uczynić ją bezpieczniejszą, tak aby spełniała wymagane standardy bez wpływu na wrażenia użytkownika Ajax.

Od teraz PRO i użytkownicy mogą zbudować system logiki opóźnienia oparty nie tylko na timerach, ale także na wyzwalaniu innych czujników. Aktualnie w trybie pracy dostępna jest nowa funkcja Follower.

ajax malevich

Przed aktualizacją OS Malevich 2.16 wszystkie czujniki z funkcją opóźnienia działały w trybie wejścia/wyjścia. Obecność kilku czujników na obiekcie powodowała, że użytkownik musiał ustawić opóźnienia czasowe dla każdej z nich, tak aby zachować czas na ich rozbrojenie. Poprzednia logika wejścia/wyjścia wykluczała możliwość skonfigurowania opóźnienia osobno dla każdego z czujników zainstalowanych na wybranym obiekcie. Przeanalizowaliśmy naszą poprzednią logikę i dodaliśmy funkcję Follower.

Nowa logika wejścia/wyjścia korzysta z funkcji Follower. Zgodnie z jej założeniami, czujnik w trybie wejścia/wyjścia uruchamia timer, podczas gdy inne czujniki w trybie Follower dziedziczą swoje opóźnienia. Oznacza to, że czujniki pracujące w trybie Follower nie podniosą alarmu, dopóki nie upłynie czas opóźnienia wejścia/wyjścia. Jednak gdy Follower zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast podnosi alarm. Na przykład, gdy ktoś wchodzi do budynku, uruchamia się licznik czasu opóźnienia dla DoorProtect (czujnik wejścia/wyjścia). Tymczasem czujnik MotionProtect nie podniesie alarmu. Czujnik będzie oczekiwał na koniec opóźnienia DoorProtect.

Dzięki naszej nowej logice wejścia/wyjścia możliwe stało się opracowanie bardziej złożonej ochrony obiektów. Jednocześnie zastosowanie nowej logiki nie zmienia poprzednich ustawień. Niemniej korzystając z aplikacji mobilnej lub komputerowej, można w szybki i łatwy sposób skonfigurować logikę wejścia/wyjścia oraz wybrać czujniki dla trybu Follower.

Dobrze przemyślana logika to wygodne rozwiązanie dla biznesu, mające trzy główne zalety:

  • Niezawodny system alarmowy, z którym chcą współpracować firmy ubezpieczeniowe;
  • Pełna zgodność z normą EN50131 dla złożonych instalacji i postęp w kierunku zgodności Ajax Systems z przepisami F&P Grade 30;
  • Bardziej odpowiednie rozwiązanie dla projektów SMB (małych i średnich firm).

Obsługa topologii pierścienia

ajax malevich

Fibra to technologia przewodowa cyfrowej generacji, która łączy przewodowe urządzenia Ajax. Technologia ta oferuje niezawodność przewodów ze swobodą technologii radiowej Jeweller. Korzystając z zalet technologii radiowej Jeweller, urządzenia Fibra zużywają mniej energii. Dzięki temu PRO mogą zainstalować więcej urządzeń z pojedynczą linią o długości do 2 km.

Wcześniej istniał tylko jeden rodzaj połączenia między hubem a urządzeniami – wykorzystujący topologię promieniową. Topologia promieniowa obejmuje pojedynczą linię huba i nie wymaga dodatkowej konfiguracji. W przypadku sabotażu nadal działać będzie tylko segment fizycznie połączony z hubem. Jednak komunikacja z urządzeniami za punktem rozłączenia zostanie utracona.

Wraz z wypuszczeniem OS Malevich 2.16 możliwe będzie korzystanie z topologi pierścienia. Za sprawą nowego typu połączenia, PRO mogą wykorzystać Hub Hybrid do utworzenia do 4 topologii pierścienia bez dodatkowych modułów. Jak to działa: instalator podłącza początek linii do jednego zacisku, a koniec linii do drugiego.

Topologia pierścienia zakłada, że w przypadku rozłączenia utworzone zostaną dwa w pełni funkcjonalne segmenty. Urządzenia będą nadal działać, a system powiadomi agencję ochrony i użytkowników o zdarzeniu. W ten sposób topologia pierścienia zapewnia fizyczną ochronę przed odłączeniem linii Fibra.

W przypadku zerwania linii pierścień rozdziela się na dwa działające segmenty, urządzenia kontynuują swoją pracę, a system informuje o zdarzeniu agencję ochrony i użytkowników.

Topologię pierścienia można także wykorzystać do renowacji. Jeśli dotychczasowy system wykorzystuje pierścienie, to przestarzały sprzęt można wymienić na urządzenia Fibra bez konieczności zmiany konfiguracji przewodów.

Technologia Fibra jest dostępna wyłącznie dla autoryzowanych partnerów Ajax. Jeśli chcesz zostać partnerem Ajax Systems, wypełnij formularz.

Większe bezpieczeństwo połączenia bezpośredniego SIA

Wraz z OS Malevich 2.16 pojawią się zmiany związane z hubami korzystającymi z połączenia bezpośredniego SIA. Od teraz huby mają możliwość łączenia się z różnymi portami lub nawet adresami za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji. Odbiornik SIA może zatem określić, który kanał jest odłączony i wysłać odpowiednią wiadomość do operatora CMS.

ajax malevich

Dodaliśmy możliwość połączenia się z jednym adresem przez Ethernet, drugim adresem przez GSM (jedno IP dla dwóch kart SIM) i trzecim adresem przez Wi-Fi. W ten sposób CMS rozumie, że jeśli na pierwszym adresie nie ma komunikatów Null z huba, to występuje problem z siecią Ethernet.

  • Tryb połączenia na żądanie. Brak komunikatów Null. W tym trybie hub nie łączy się z CMS przez cały czas, ale aktywuje połączenie tylko wtedy, gdy pojawi się nowe zdarzenie.
    ajax malevich
  • Oddzielne adresy dla kanałów. Wiadomości Null będą wysyłane tylko na jeden adres. W związku z tym Hub nie wysyła wiadomości na drugi adres, jeśli główny jest dostępny.

Jak uzyskać aktualizację

Aktualizacja jest instalowana automatycznie, gdy system alarmowy jest rozbrojony, a hub podłączony do zewnętrznego źródła zasilania.

Jeśli z jakiegoś powodu nie otrzymałeś aktualizacji, sprawdź, czy w ustawieniach usług huba włączona jest automatyczna aktualizacja oprogramowania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem pomocy technicznej.

Pamiętaj o aktualizacji aplikacji Ajax, aby korzystać z nowych funkcji.

👉 Jak zaktualizować aplikację mobilną systemu alarmowego Ajax