Za największą słabość bezprzewodowych systemów bezpieczeństwa uważa się komunikacja radiową. Teoretycznie sygnał da się łatwo zagłuszyć za pomocą urządzeń, które można kupić niemal na każdym rogu, a bez łączności radiowej system alarmowy jest pozbawiony możliwości przeciwstawienia się intruzom. Chroniony obiekt staje się bezbronny.

Ten artykuł rozwiewa mity na temat zagłuszaczy, mówi o ich rzeczywistych możliwościach i o tym, jak w systemie Ajax zaimplementowano przeciwdziałanie sabotażowi tego typu.

Jak komunikacja radiowa jest „zagłuszana”

Zagłuszanie oznacza bezprawne generowanie zakłóceń w kanałach radiowych. Uniemożliwia przesyłanie powiadomień o alarmach w bezprzewodowych systemach alarmowych. Urządzenia do zagłuszania to generatory zakłóceń lub tłumiki sygnałów, potocznie nazywane zagłuszaczami lub jammerami.

Generatory zakłóceń działają w określonym promieniu na częstotliwości urządzenia, którego praca ma być zakłócona. Jeśli częstotliwości urządzenia i zagłuszacza nie są zgodne, zakłócanie nie będzie miało wpływu na działanie urządzenia.

Zagłuszanie może być wymierzone zarówno przeciwko poszczególnym czujnikom, jak i całemu systemowi alarmowemu.

what is a jamming

Próby zagłuszania występują stosunkowo rzadko, tj. nie więcej niż 5 przypadków rocznie na 20 000 chronionych obiektów. Wynika to z faktu, że włamania do mieszkań wyposażonych w systemy alarmowe trwają poniżej 2 minut. Zagłuszanie jest w tym przypadku bezcelowe, bo tylko opóźnia działanie— Siergiej Juriew, ekspert techniczny agencji ochrony Carabiner

Rodzaje zagłuszaczy

Jamming device
Generator zakłóceń może zagłuszać określone pasmo lub być urządzeniem szerokopasmowym sabotującym kilka technologii komunikacyjnych systemów alarmowych jednocześnie.

Na przykład Ajax wykorzystuje do komunikacji 5 pasm częstotliwości:

 • sieci operatorów komórkowych 2G/GSM (900/1800 MHz), 3G/UMTS (2100 MHz), i LTE (900/1800/2600 МHz w zależności od regionu sprzedaży)
 • sieć Wi-Fi (2,4 GHz)
 • łączność radiowa Jeweller (868,0–868,6 MHz lub 868,7–869,2 MHz w zależności od regionu)

Szerokopasmowe generatory zakłóceń, które potrafią zagłuszać kilka sieci jednocześnie (np. Wi-Fi i GSM), mogą być:

  • Ręczne lub przenośne o wielkości telefonu i stosunkowo niewielkiej mocy, dlatego uniemożliwiają transmisję danych na odległość 5-15 metrów (bez przeszkód).
   Jamming device
  • Stacjonarne — takie urządzenia są znacznie mocniejsze i droższe. Im wyższa cena, tym większy zasięg i liczba sieci, które mogą zagłuszać. Im szersze pasmo częstotliwości i większy promień zakłócania, tym potężniejszy musi być generator zakłóceń. Mocne jammery mogą się silnie nagrzewać i wymagać dodatkowego chłodzenia. Ponadto, im niższa częstotliwość zakłócania, tym większy musi być rozmiar anteny generatora zakłóceń. Wszystko to wpływa na wymiary urządzenia, więc zagłuszacze o zasięgu 100 metrów (na otwartej przestrzeni) mają spore gabaryty, potrzebują aktywnego chłodzenia oraz zasilania 230 V.
   Jamming device
  • Domowej roboty — z reguły zagłuszacze małej mocy, które działają na krótkich dystansach. Aby zwiększyć zasięg zagłuszania, potrzebne są drogie wzmacniacze szerokopasmowe, a zbudowanie takich urządzeń wymaga specjalistycznych umiejętności.
   Jamming device

Jak system alarmowy Ajax reaguje na zagłuszanie

Hub wykorzystuje GSM i Ethernet do połączenia z usługą Ajax Cloud oraz do transmisji alarmów do użytkownika i agencji ochrony, a Hub 2 Plus jest prawdziwym unikatem wśród central systemów alarmowych — wykorzystuje jednocześnie cztery autoryzowane kanały komunikacji: Wi-Fi, Ethernet oraz dwa sloty na karty SIM 2G/3G/LTE. Do komunikacji z urządzeniami systemu alarmowego hub wykorzystuje technologię radiową Jeweller.

1. Zagłuszanie kanału GSM

Zakłócanie kanału GSM może być skuteczne tylko wtedy, gdy sygnał GSM jest słaby. Zagłuszanie silnego sygnału jest praktycznie niemożliwe ze względu na dużą moc wieży nadawczej operatora komórkowego.

Gdy komunikacja przez kanał GSM zostanie utracona, do licznika błędów dodawane jest „1” (czerwony znacznik) na ikonie huba w aplikacji Ajax.

what is a jamming
W tym czasie hub nadal działa prawidłowo przez sieć Ethernet (i/lub Wi-Fi w przypadku Hub Plus/Hub 2 Plus). Jeśli inne kanały komunikacyjne są niedostępne lub rozłączone, hub traci połączenie z serwerem, który wysyła alarm do użytkowników systemu alarmowego i agencji ochrony. W tym czasie system nadal działa w trybie offline, rejestrując alarmy z czujników i wysyłając odpowiednie alarmy za pomocą syren HomeSiren / StreetSiren / StreetSiren DoubleDeck.

Po przywróceniu łączności wszystkie alarmy są dostarczane do aplikacji i agencji ochrony.

2. Zagłuszanie częstotliwości Jeweller

Hub i podłączone do niego urządzenia stale mierzą poziom szumów w kanale radiowym na częstotliwościach Jeweller.

what is a jamming
System bezpieczeństwa Ajax wykrywa zagłuszanie, jeśli poziom mocy szumu przekracza -70 dBm w ciągu 30 sekund. Następnie hub automatycznie wysyła powiadomienie o zagłuszaniu do wszystkich użytkowników i agencji ochrony. W związku z tym, aby uniknąć utraty połączenia, hub przełącza się na częstotliwość o mniejszym zaszumieniu.

Jeśli natomiast hub utraci łączność z czujnikiem lub urządzeniem, wysyła odpowiednie powiadomienia do użytkowników systemu alarmowego i agencji ochrony.

Zagłuszanie mogą wykryć nie tylko huby, ale również wzmacniacze sygnału radiowego.

3. Zagłuszanie Wi-Fi

W przypadku zakłóceń Hub Plus kontynuuje prawidłowe działanie za pośrednictwem sieci Ethernet i karty SIM, jeżeli te kanały komunikacyjne są używane. Gdy połączenie Wi-Fi zostanie przerwane, do licznika błędów dodawane jest „1” (czerwony znacznik) na ikonie huba w aplikacji Ajax.

what is a jamming
Jeśli inne kanały komunikacyjne są niedostępne lub rozłączone, hub traci łączność z serwerem, który powiadamia użytkowników systemu alarmowego i agencję ochrony. W tym czasie system nadal działa w trybie offline, rejestrując alarmy z czujników i wysyłając odpowiednie alarmy za pomocą syren HomeSiren / StreetSiren / StreetSiren DoubleDeck.

4. Zagłuszanie GSM, Wi-Fi, Jeweller

Generatory zakłóceń zdolne do zagłuszania pasm 2G/3G/LTE, Wi-Fi i Jeweler w tym samym czasie na dużym obszarze (z uwzględnieniem ścian, sufitów i obiektów, które odbijają sygnały wewnątrz pomieszczeń) to duże i drogie urządzenia, które nie są ogólnie dostępne na rynku.

Jeśli jednak włamywacze posiadają taki szerokopasmowy generator zakłóceń, system alarmowy Ajax wykryje wysoki poziom szumu na częstotliwościach Jeweller i wyśle odpowiednie alarmy do użytkowników i agencji ochrony przez sieć Ethernet (jeśli jest podłączona). W aplikacjach Ajax widać, że połączenia przez Wi-Fi i sieci 2G/3G/LTE są nieaktywne. Jeśli połączenie Ethernet nie zostanie nawiązane, hub utraci komunikację z serwerem. Serwer powiadomi o problemie, wysyłając alert do użytkowników systemu alarmowego i agencji ochrony.

Jak chronić system alarmowy przed zagłuszaniem

what is a jamming
Zainstaluj hub w miejscu ukrytym przed osobami trzecimi, z dala od drzwi i okien. Podczas instalacji pamiętaj, że lokalizacja huba musi zapewniać stabilną siłę sygnału dla wszystkich urządzeń Ajax.

Wykorzystaj wszystkie dostępne kanały komunikacji.

Hub: karta SIM i Ethernet.

Hub 2: dwie karty SIM od różnych operatorów i Ethernet. Jeśli połączenie Ethernet zostanie utracone, hub przełącza się na kartę SIM. Jeśli dane nie są przesyłane przez mobilny Internet, hub włącza drugą kartę SIM. Przełączenie karty SIM trwa do 4 minut, podczas gdy standardem dla systemów alarmowych jest 17 minut.

Korzystanie z dwóch kart SIM nie chroni przed zagłuszaniem GSM (ponieważ obie karty SIM używają tych samych częstotliwości), ale pomaga w przypadkach, gdy jedna z kart SIM przestaje z jakiegokolwiek powodu odpowiadać. Na przykład w przypadku awarii po stronie operatora sieci komórkowej.

Hub Plus lub Hub 2 Plus: dwie karty SIM różnych operatorów obsługujące sieci 3G (LTE dla Hub 2 Plus), Ethernet i Wi-Fi z różnych punktów dostępu do Internetu od różnych dostawców.

W przypadku utraty połączeń Wi-Fi i Ethernet Hub Plus/Hub 2 Plus przełącza się na kartę SIM i korzysta z sieci 3G (lub LTE w przypadku Hub 2 Plus). Jeśli dane nie są przesyłane przez Internet 3G/LTE, hub przełącza się na 2G w ciągu kilku sekund. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, używa drugiej karty SIM zgodnie z tą samą logiką: 3G/LTE jako sieć główna i 2G jako sieć zapasowa. Przełączenie karty SIM trwa do 4 minut, podczas gdy standardem dla systemów alarmowych jest 17 minut.

Korzystanie z dwóch kart SIM nie chroni przed zagłuszaniem GSM (ponieważ obie karty SIM używają tych samych częstotliwości), ale pomaga w przypadkach, gdy jedna z kart SIM przestaje z jakiegokolwiek powodu odpowiadać. Na przykład w przypadku awarii po stronie operatora sieci komórkowej.

W większości przypadków przestępcy działają według następującego schematu:
1) Włączenie jammera.
2) Włamanie do obiektu.
3) Znalezienie panelu sterowania systemu alarmowego i odłączenie zasilanie głównego oraz zapasowego.
4) Ukrycie się w pobliżu i oczekiwanie na reakcję agencji ochrony.
Jeśli nie ma reakcji ze strony agencji ochrony, złodzieje mogą przystąpić do rabunku.— Siergiej Juriew, ekspert techniczny agencji ochrony Carabiner

Podsumowanie:

 1. Zagłuszenie wszystkich dostępnych kanałów łączności radiowej profesjonalnych systemów alarmowych na dużym obszarze można osiągnąć jedynie przy użyciu dużych i drogich generatorów zakłóceń.
 2. Niezawodny system alarmowy nie opiera się na jednym kanale komunikacji bezprzewodowej ze światem zewnętrznym, a połączenie bezprzewodowe powinno uzupełniać przewodowe połączenie z Internetem.
 3. Nawet jeśli intruzom uda się całkowicie odizolować profesjonalny system alarmowy, użytkownik i agencja ochrony zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji.
 4. W przypadku utraty łączności z systemem alarmowym należy jak najszybciej sprawdzić obiekt na miejscu. Agencje ochrony w takich przypadkach natychmiast wysyłają patrole interwencyjne.