Kraj:
Polska
Język:

Partner Portal

Zaawansowana ochrona z topologią pierścienia dla linii produktów Fibra

Zaawansowana ochrona z topologią pierścienia dla linii produktów Fibra

Wraz z OS Malevich 2.16 stało się możliwe podłączenie urządzeń przewodowych Ajax do huba za pośrednictwem topologii pierścienia. Oznacza to, że, linia Fibra korzysta teraz z ochrony przed uszkodzeniem zarówno na poziomie oprogramowania, jak i fizycznie. Ponadto topologia pierścienia zapewnia lepszą kompatybilność z istniejącym okablowaniem w obiekcie.

Technologia Fibra: Przewodowa rewolucja

Fibra to protokół do komunikacji danych pomiędzy hubem a podłączonymi do niego przewodowymi urządzeniami Ajax. Fibra ma wszystkie zalety produktów bezprzewodowych Ajax, w tym łączność do 2000 m, 60 godzin pracy z zapasowej baterii dla systemu na 30 urządzeń, zaawansowaną ochronę przed sabotażem, weryfikację zdjęć, prostą instalację i zdalną konfigurację za pomocą aplikacji mobilnych i PC.

👉Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Fibra

Aby podłączyć urządzenia Fibra do huba, instalator używa 4-żyłowego kabla i 2 topologii: promieniowej i topologii pierścienia. Przed OS Malevich 2.16 dostępna była tylko topologia promieniowa. Do jednego huba można podłączyć do 8 linii. Wraz z nową wersją oprogramowania sprzętowego możliwe stało się podłączanie urządzeń do huba w topologii pierścienia.

Aby utworzyć topologię pierścienia, początek linii Fibra musi być podłączony do jednego z zacisków huba, a koniec linii musi być podłączony do innego zacisku.

Po fizycznym podłączeniu pierścienia instalatorzy mogą łatwo skonfigurować topologię za pośrednictwem aplikacji Ajax PRO. Hub określa, które linie są używane do utworzenia topologii pierścienia i wysyła powiadomienie z opcją dodania pierścienia do systemu.

Aby dodać pierścień automatycznie:

  1. Otwórz aplikację Ajax PRO. Wybierz hub, do którego ma zostać dodany pierścień.
  2. W stanach panelu sterowania zobaczysz opcję rejestrowania wykrytych pierścieni.
  3. Kliknij Rejestruj.

Aby dodać pierścień ręcznie:

  1. Otwórz aplikację Ajax PRO. Wybierz hub, do którego ma zostać dodany pierścień.
  2. Przejdź do karty Ustawienia i naciśnij Linie.
  3. Wybierz Połączenie pierścieniowe i kliknij ✚.
  4. Wybierz liczbę linii wejściowych i wyjściowych. Liczby muszą być inne.
  5. Naciśnij Dodaj. Aby zapisać zmiany, kliknij Powrót.

W przypadku przerwania linii pierścień zostaje podzielony na dwa w pełni działające segmenty, a agencja ochrony i użytkownicy zostają powiadomieni o zdarzeniu.

Różnica między topologią promieniową a topologią pierścienia

Połączenie promieniowe wykorzystuje jedną linię Fibra i nie wymaga dodatkowych ustawień. W przypadku przerwania linii działa tylko segment fizycznie podłączony do huba. Wszystkie urządzenia podłączone za punktem przerwania stracą połączenie. Użytkownicy i agencja ochrony zostaną powiadomieni o zdarzeniu, gdy hub wykryje utratę połączenia z urządzeniami.

*Urządzenia są podłączane do linii Fibra jedno po drugim, jak pokazano na rysunku. Rozgałęzianie linii jest niedozwolone.

👉Tps do instalacji i konfiguracji przewodowych urządzeń Fibra

Połączenie pierścieniowe obejmuje 2 linie Fibra i umożliwia instalatorowi fizyczne zabezpieczenie linii przed przerwaniem. Jeśli pierścień zostanie przerwany w jednym miejscu, żadne urządzenie nie ulegnie awarii: zostaną utworzone dwa połączenia promieniowe, a urządzenia na tych liniach będą nadal działać i przesyłać alarmy i zdarzenia do huba. Co więcej, użytkownicy i agencja ochrony otrzymują powiadomienie o takim naruszeniu w ciągu 10 sekund od sabotażu.

Więcej szczegółów

Topologia promieniowa

Topologia pierścienia

wykorzystuje 1 linię Fibra

wykorzystuje 2 linie Fibra

do 8 promieni na jednym hubie

do 4 pierścieni na jednym hubie

do 2000 m zasięgu łączności przewodowej w jednej linii promienia

do 500 m zasięgu łączności przewodowej w jednym pierścieniu

na końcu linii zainstalowany jest rezystor końcowy

bez rezystorów końcowych

nie wymaga dodatkowych ustawień

wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Ajax PRO

Obie topologie mogą być wykorzystywane w tym samym hubie. Przykładowo, instalator może wdrożyć dwa połączenia w topologii pierścienia i cztery połączenia promieniowe w jednym Hub Hybrid.

Zalecane jest w miarę możliwości łączenie urządzeń przy użyciu topologii pierścienia (hub-urządzenia-hub). Poprawia to ochronę przed sabotażem całego systemu.

Wzmocniona ochrona obszarów o dużym zagrożeniu sabotażem

Jak wygląda topologia pierścienia

Korzystając z topologii pierścienia, instalatorzy mogą fizycznie chronić linie Fibra. Zatem, aby zapewnić większy poziom bezpieczeństwa, topologia pierścienia może być stosowana w obszarach, w których ryzyko sabotażu jest wyższe. Mogą to być miejsca takie jak: pomieszczenia z oknami, drzwiami wejściowymi, pomieszczenia, w których przechowywane są kosztowności i urządzenia umieszczone na zewnątrz budynku itp. Połączenie pierścieniowe można stosować np. na liniach z StreetSiren DoubleDeck zainstalowanymi na zewnątrz lub z KeyPad w głównym korytarzu.

Ponieważ zarówno topologia pierścienia, jak i promieniowa mogą być zaimplementowane w tym samym hubie, instalatorzy mają większą elastyczność i mobilność w instalacji systemu alarmowego.

Na przykład biuro na pierwszym piętrze ma korytarz i cztery duże pokoje. Tylko dwa pokoje mają okna wychodzące na zewnątrz, które mogą stać się potencjalnym celem dla intruzów. Korytarz, w którym znajdują się drzwi wejściowe, również znajduje się w strefie wysokiego ryzyka.

W takim przypadku instalatorzy mogą użyć trzech połączeń pierścieniowych – dwóch w pokojach z oknami i jednego na korytarzu. W pozostałych dwóch pokojach bez okien można wykorzystać dwa połączenia promieniowe.

Oba połączenia są kompatybilne z dowolnym urządzeniem Ajax Fibra: czujnikami magnetycznymi, czujnikami ruchu z weryfikacją fotograficzną, syrenami, klawiaturami itp.

Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. Jedynym ograniczeniem jest układ pomieszczenia oraz długość przewodu, która wynosi 2000 m dla topologii promieniowej i 500 m dla topologii pierścienia.

Renowacja przestarzałych systemów alarmowych

Topologia pierścienia z linią Fibra to także świetna okazja do unowocześnienia przestarzałych systemów alarmowych, które już wykorzystują technologię topologii pierścienia.

Instalatorzy mogą wykorzystać istniejące przewody, zastępując przestarzały sprzęt urządzeniami Fibra. Nie będzie to wymagać ponownej konfiguracji przewodów, co pozwoli zaoszczędzić czas i wysiłek instalatorom podczas instalacji systemu. Także klient oszczędza pieniądze i środki na prace naprawcze, które byłyby niezbędne do wymiany przewodów na nowe.

Jak pracować z produktami Fibra

Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, instalować i administrować produktami Fibra. Skorzystaj z tego formularza, aby uzyskać dostęp do linii produktów Fibra. Jeśli nie jesteś jeszcze partnerem Ajax Systems, wypełnij formularz Zostań partnerem.