Mając w domu zainstalowane czujniki ruchu, oczekujesz natychmiastowej reakcji na intruzów. Jeśli złodziej przekroczy próg lub włamie się przez okno, uruchomi się alarm. Masz pewność, że każde wysokiej jakości urządzenie alarmowe poradzi sobie z tym zadaniem. Jednak reagowanie na ruch to tylko połowa sukcesu: ważną cechą czujnika jest zdolność określenia, co dokładnie się porusza. Musi on szybko i dokładnie wykryć osobę, ignorując jednocześnie zakłócenia naturalne i zwierzęta domowe, tak aby użytkownik i agencja ochrony byli pewni, że jeśli system bezpieczeństwa włączył alarm, zagrożenie jest realne i należy natychmiast zareagować.

Z artykułu dowiesz się, jak czujniki ruchu na podczerwień widzą otoczenie, jakie technologie są wykorzystywane, by odróżnić owczarka od złocz

Jak działają czujniki ruchu na podczerwień

Czujniki ruchu oparte na sensorach podczerwieni wykrywają promieniowanie podczerwone lub – inaczej mówiąc – ciepło.

ajax pet immunity

Im więcej bieli, tym intensywniejsze promieniowanie i tym cieplejszy obiekt.

Czasami mówi się: „Czujnik ruchu zobaczył człowieka”. Urządzenia te nie widzą jednak przedmiotów, zwierząt ani ludzi, a jedynie przetwarzają dane.

Specjalna zakrzywiona soczewka Fresnela skupia promieniowanie podczerwone na sensorze podczerwieni. Następnie sygnały z czujników są przesyłane do mikroprocesora, który przekształca je na dane cyfrowe. Kolejnym etapem jest analiza i ocena zagrożeń, która stanowi kluczową różnicę między inteligentnymi czujnikami a ich prymitywnymi odpowiednikami. Znając natężenie promieniowania podczerwonego i dynamikę ruchu źródła, algorytmy oprogramowania określają charakter zagrożenia, a czujnik decyduje, czy uruchomić alarm, czy go zignorować.

Jak zaimplementowano funkcję odporności na zwierzęta w czujnikach ruchu Ajax

Czujniki wewnętrzne

Prawidłowo zainstalowane i skonfigurowane wewnętrzne czujniki ruchu MotionProtect, MotionProtect Plus, CombiProtect, MotionCam (PhOD) i MotionCam ignorują zwierzęta o wysokości do 50 cm i wadze do 20 kg. Maksymalna waga to zrozumiały punkt odniesienia, ale w rzeczywistości istotna jest wielkość plamy cieplnej w spektrum podczerwieni. Należy pamiętać, że czujniki nie widzą obiektów, lecz analizują ich promieniowanie podczerwone.

ajax pet immunity

Czujniki ruchu są mniej czułe bliżej ziemi. Zakłada się, że właśnie w tej strefie mogą się poruszać duże zwierzęta domowe.

ajax pet immunity

Do oceny zagrożenia czujniki ruchu wykorzystują algorytm SmartDetect opracowany przez firmę Ajax Systems. Po wykryciu ruchu SmartDetect analizuje przebieg sygnału z czujnika podczerwieni i porównuje go z wartościami charakterystycznymi dla ruchu człowieka. Ponieważ plama cieplna zwierzęcia jest niewielka, a sygnały docierają do dolnej strefy soczewki Fresnela (która przepuszcza mniej promieniowania do czujnika), alarm nie włącza się.

Czujniki ruchu Ajax wykorzystują również system kompensacji temperatury. Zwiększa on czułość czujnika IR, gdy temperatura otoczenia jest zbliżona do temperatury ludzkiego ciała (36°C) i obniża czułość, gdy kontrast temperaturowy między ciałem a otoczeniem jest wysoki. Taki system pomaga czujnikom zachować skuteczność w całym zakresie temperatur i chroni je przed fałszywymi alarmami w niskich temperaturach.

Czujniki zewnętrzne

MotionProtect Outdoor, MotionCam Outdoor (PhOD) i MotionCam Outdoor nie reagują na zwierzęta o wysokości do 80 cm. Aby skutecznie ignorować wszelkie zakłócenia typowe dla warunków zewnętrznych, czujniki te są wyposażone w dwa sensory podczerwieni i odczytują sygnały z dwóch obszarów przestrzennych. Włączają alarm tylko wtedy, gdy oba czujniki wykryją ruch.

ajax pet immunity

Podobnie jak czujniki wewnętrzne Ajax, ich zewnętrzne odpowiedniki wykorzystują algorytm SmartDetect — pierwszy programowy poziom ochrony przed fałszywymi alarmami. Algorytm analizuje i porównuje dane z obu czujników. Zwykle na tym etapie czujnik jest gotowy do podjęcia decyzji o zignorowaniu lub uruchomieniu alarmu. Jeśli jednak sytuacja jest niejednoznaczna, analizowane są składowe widma częstotliwości sygnałów z dwóch czujników. Ten unikalny dla czujników alarmowych system ochrony przed fałszywymi alarmami został nazwany LISA.

Dwukierunkowy zewnętrzny kurtynowy czujnik ruchu DualCurtain Outdoor jest wyposażony w dwa układy dwóch sensorów podczerwieni. Ma wąski kąt wykrywania w poziomie i wykorzystuje 3-stopniowy cyfrowy algorytm ELSA. Po wzbudzeniu czujnik sekwencyjnie porównuje kształty, wzory i przedziały czasowe sygnałów z sensorów, aby odfiltrować fałszywe alarmy.

👉 Dowiedz się więcej o czujnikach zewnętrznych Ajax

Kwestie, które należy wziąć pod uwagę, aby czujniki ruchu ignorowały zwierzęta

1. Upewnij się, że czujnik ruchu jest zainstalowany na optymalnej wysokości.

Czujniki wewnętrzne MotionProtect, MotionProtect Plus, CombiProtect, MotionCam (PhOD) i MotionCam są instalowane na wysokości 2,4 m. Kurtynowe czujniki ruchu, takie jak MotionProtect Curtain, stosowane w pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta, powinny być montowane do góry nogami, powyżej wysokości zwierzęcia.

Przewodniki: MotionProtect, MotionProtect Plus, CombiProtect, MotionCam (PhOD), MotionCam, MotionProtect Curtain

Czujki zewnętrzne instaluje się na wysokości 0,8-1,3 m. Linia widzenia górnej soczewki powinna być równoległa do płaszczyzny podłoża. Nawet niezauważalne odchylenie linii widzenia przy dużych odległościach spowoduje przesunięcie pola obserwacji górnej soczewki powyżej wzrostu człowieka lub skierowanie go na ziemię. Dlatego ważne jest przeprowadzenie testów stref wykrywania.

Przewodniki: MotionProtect Outdoor, MotionCam Outdoor (PhOD), MotionCam Outdoor, DualCurtain Outdoor

Jeśli wewnętrzne czujniki ruchu zostaną zainstalowane niżej niż zalecana wysokość, zwierzęta będą poruszać się w obszarze wysokiej czułości. Owczarek stojący na tylnych nogach, a nawet mały spaniel skaczący na fotelu, mogą wywołać alarm.

ajax pet immunity

Na zewnątrz trzeba wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu chronionego obszaru. Jeśli duży pies wejdzie w obszar wykrywania obu soczewek czujnika zewnętrznego, funkcja odporności na zwierzęta może sobie z tym nie poradzić i system wywoła alarm.

ajax pet immunity

2. Ustaw odpowiednią czułość czujników.

W przypadku ochrony pomieszczeń, do których mają dostęp zwierzęta, czujniki MotionProtect, MotionProtect Plus, MotionCam (PhOD), MotionCam i CombiProtect ustawia się na średnią lub niską czułość, w zależności od rozmiarów zwierzęcia.

3. Upewnij się, że zwierzę nie może zbliżyć się do soczewki czujnika w pomieszczeniu.

Im bardziej ruchomy obiekt zbliża się do soczewki, tym większa staje się jego plama termiczna. Jeśli zwinny pies wskoczy na poziom czujnika w bezpośredniej bliskości soczewki, zostanie uruchomiony alarm. To samo dotyczy kota, który wskoczy na szafę, aby zbliżyć się do czujnika.

ajax pet immunity

Należy pamiętać, że włączenie funkcji Wykrywanie w bliskim obszarze (Near area detection) czujnika DualCurtain Outdoor znacznie zmniejsza skuteczność odporności na zwierzęta. Użyj tej funkcji, aby zabezpieczyć okna i inne przejścia, które nie są dostępne dla zwierząt domowych. Tryb Wykrywanie w bliskim obszarze jest aktywowany z tyłu obudowy czujnika oddzielnie dla każdej strony.


Aby uniknąć nawet cienia niepokoju i niepotrzebnych wyjazdów patroli z powodu wyzwolenia alarmu przez zwierzęta, zastosuj nowe czujniki ruchu MotionCam, MotionCam (PhOD), MotionCam Outdoor (PhOD) lub MotionCam Outdoor z fotograficzną weryfikacją alarmów. Po wykryciu ruchu wykonują zdjęcie lub serię 2-5 zdjęć. Zarówno właściciel, jak i agencja ochrony mogą dokładnie zobaczyć, co było przyczyną alarmu: bawiący się zwierzak czy złodziej włamujący się do domu.

 

Dowiedz się więcej o funkcjach MotionCam i MotionCam Outdoor