Partner Portal

Hub Hybrid

Hybrydowy panel sterowania systemu alarmowego
 • Hub Hybrid (4G)

Synergia technologii przewodowych i bezprzewodowych

Hub Hybrid to przełomowy produkt wśród profesjonalnych systemów alarmowych. To pierwsza centrala alarmowa firmy Ajax, która obsługuje razem urządzenia Jeweller i Fibra. Powiadomienia informacyjne, fotograficzna weryfikacja alarmów, sterowanie systemem w czasie rzeczywistym z poziomu aplikacji oraz scenariusze automatyzacji – wszystko w celu poprawy bezpieczeństwa.
Zdalne sterowanie i konfiguracja
 • Wings
 • Jeweller
 • Fibra
Do 2,5 dni
działania systemu na baterii zapasowej1
 • Hub Hybrid (4G)
8 linii
do podłączenia przewodowych urządzeń Fibra
Topologia połączenia pierścieniowego
przeciwko sabotażowi
Fotograficzna weryfikacja alarmu w 9 sekund
bez naruszania prywatności
3 kanały komunikacji
gotowe do działania
Automatyzacja bezpieczeństwa
Zdalne sterowanie i konfiguracja
 • Wings
 • Jeweller
 • Fibra
Do 2,5 dni
działania systemu na baterii zapasowej1
 • Hub Hybrid (4g)
8 linii
do podłączenia przewodowych urządzeń Fibra
Topologia połączenia pierścieniowego
przeciwko sabotażowi
Fotograficzna weryfikacja alarmu w 9 sekund
bez naruszania prywatności
3 kanały komunikacji
gotowe do działania
Automatyzacja bezpieczeństwa

To jest urządzenie z linii przewodowych produktów Fibra. Aby kupić, zainstalować i administrować takimi urządzeniami, trzeba być akredytowanym partnerem, przejść szkolenie i uzyskać dostęp.

Poproś o dostęp
Sprzęt

Maksimum bez modułów rozszerzeń

Zapobieganie manipulacji ostrzegające w przypadku otwarcia i demontażu
8 linii obsługujących topologię połączenia pierścieniowego
Anteny Jeweller do sprawnego przekazywania poleceń i zdarzeń
Anteny Wings do stabilnego odbioru weryfikacji fotograficznej
Wbudowany zasilacz w przypadku zasilania głównego 110–240 V~
Miejsce na baterię zapasową 12 V⎓ o pojemności 4, 7 lub 9 Ah

Komunikacja przez stal i beton

Fibra

Technologia łączności Fibra pozwala na poprowadzenie linii o długości do 2 km. Osiem linii w jednym systemie obsługiwanym przez Hub Hybrid minimalizuje potencjalne uszkodzenia. Nawet całkowicie zerwana linia oznacza, że system alarmowy działa w 87%. A dzięki urządzeniom bezprzewodowym procent ten będzie jeszcze wyższy.

Jeweller

Protokół radiowy Jeweller zapewnia dwukierunkową komunikację pomiędzy hubem a urządzeniami bezprzewodowymi na odległość do 2000 metrów, umożliwiając zdalne sterowanie systemem i transmisję alarmów w czasie 0,15 sekundy.

Jeweller wykorzystuje ramki czasowe do synchronizacji komunikacji urządzeń, uwierzytelnianie w celu zapobiegania fałszerstwom oraz szyfrowanie do ochrony danych. Energooszczędny protokół zapewnia urządzeniom bezprzewodowym nawet od 2 do 7 lat pracy na baterii.

Do Hub Hybrid można podłączyć drogą radiową lub przewodowo poprzez sieć Ethernet do 5 podwajaczy zasięgu działających na odległość do 1800 metrów.

Bateria zapasowa zapewnia zasilanie przez ponad dwa dni

Hub Hybrid może być podłączony do trzech dostawców Internetu jednocześnie poprzez kabel Ethernet oraz karty SIM 2G, 3G i LTE. Automatyczne przełączanie między kanałami trwa zaledwie kilka sekund.

Hub jest dostępny w dwóch wersjach: Hub Hybrid (2G) obsługujący sieci komórkowe 2G oraz Hub Hybrid (4G) obsługujący sieci 2G, 3G oraz 4G/LTE.

Ponad dwa dni na baterii zapasowej

Hub Hybrid z zapasową baterią może zasilać system z 30 urządzeniami przewodowymi przez czas do 60 godzin1. Aby sprawdzić projekt systemu i oszacować zużycie energii przez urządzenia, skorzystaj z kalkulatora zasilania Fibra. Urządzenia bezprzewodowe nie wymagają dodatkowego źródła zasilania, ponieważ działają na baterie.

Czujniki Fibra zużywają znacznie mniej energii niż podobne czujniki liniowe innych producentów.
Zabezpieczenie przed sabotażem

Sześć środków zaradczych

Ochrona przed demontażem i otwarciem

Wykrywanie demontażu i otwarcia obudowy

Płyta huba ma dwa elementy zapobiegające manipulacji, które wykrywają próby otwarcia i demontażu.

Uwierzytelnianie zapobiega fałszerstwom

Ochrona przed fałszowaniem urządzeń

Do uwierzytelniania urządzeń wykorzystywane są unikalne tokeny i właściwości. Hub sprawdza je dla każdej sesji komunikacyjnej. Jeśli jakikolwiek parametr nie przejdzie kontroli, hub ignoruje polecenia urządzenia. Procedura ta wyklucza możliwość sterowania systemem za pomocą obcych urządzeń: breloka, inteligentnego przycisku lub klawiatury.

Powiadomienie o utracie połączenia w ciągu minuty

Wykrywanie utraty połączenia przez huba

Serwer Ajax Cloud odpytuje hub w odstępach 10 sekundowych lub dłuższych. W przypadku zagłuszania częstotliwości komórkowych i odłączenia internetu przewodowego, serwer może poinformować stację monitorowania o całkowitym odizolowaniu obiektu w ciągu zaledwie 1 minuty.

Szyfrowanie i przeskakiwanie częstotliwości w celu ochrony danych

Ochrona danych

Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Komunikacja radiowa wykorzystuje przeskakiwanie częstotliwości, co utrudnia przechwytywanie i zagłuszanie.

Alarm zagłuszania
w ciągu 30 sekund

Wykrywanie zagłuszania

Hub analizuje jakość komunikacji z urządzeniami systemu. Jeśli część pakietów danych zostanie utracona, hub zmienia częstotliwości transmisji i informuje stację monitorującą o wykryciu zakłóceń.

Przekazywanie zdarzeń w 0,15 sekundy

Przekazywanie i dostarczanie zdarzeń

Stacja monitorowania jest powiadamiana o alarmach i zdarzeniach systemowych w czasie 0,15 sekundy. Ze względu na adresowalność urządzeń komunikat zawiera czas, model urządzenia, nazwę urządzenia, typ zdarzenia oraz pomieszczenie.

Fizyczna ochrona linii przed zerwaniem

Hub Hybrid wykorzystuje 8 linii i obsługuje topologię połączeń pierścieniowych — do 4 pierścieni2 w hybrydowym systemie bezpieczeństwa. W przypadku zerwania linii pierścień rozdziela się na dwa działające segmenty, urządzenia kontynuują pracę, a system powiadamia o zdarzeniu agencję ochrony i użytkowników.

Topologia pierścienia jest dostępna wraz z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich 2.16 lub nowszym.

Funkcje

Fotograficzna weryfikacja alarmu w 9 sekund

Urządzenie Hub Hybrid obsługuje czujniki MotionCam. Po wyzwoleniu czujniki wykonują serię zdjęć, pomagając w ocenie sytuacji w obiekcie. Weryfikacja wizualna pomaga bezzwłocznie ocenić sytuację, oszczędzając użytkownikom zmartwień, a agencjom ochrony niepotrzebnych interwencji.
1
Wykrycie ruchu
2
Wyzwolenie alarmu
3
Zebranie dowodów

Automatyzacja bezpieczeństwa i wygody

Hub Hybrid umożliwia stworzenie 32 scenariuszy. Hub umożliwia uzbrajanie i rozbrajanie obiektu lub jego części na podstawie harmonogramu. Wyłącz potencjalne źródło zapłonu i włącz oświetlenie awaryjne w razie pożaru. Odetnij wodę w przypadku wycieku. Włącz wentylację i przywróć równowagę w przypadku dużego wzrostu stężenia CO2. Sterować oświetleniem, zamkami elektrycznymi, roletami i bramami garażowymi — poprzez uzbrajanie/rozbrajanie, naciśnięcie przycisku lub alarm z czujnika.

Dowiedz się więcej
 • Woda
 • LeaksProtect
 • Relay
 • Elektrozawór
 • Uzbrojenie
 • Relay
 • Zamek elektryczny
 • Harmonogram
 • WallSwitch
 • Rolety
 • MotionProtect Outdoor
 • WallSwitch
 • Oświetlenie zewnętrzne
Oprogramowanie

Kompletny zestaw narzędzi biznesowych

Ajax PRO: Tool for Engineers

Podłączanie i konfigurowanie urządzeń zdalnie lub na miejscu.

Przejdź do

PRO Desktop

Zarządzanie systemami alarmowymi i monitorowanie alarmów z weryfikacją fotograficzną.

Przejdź do

Dane aplikacji są chronione przez szyfrowanie i automatyczne kopie zapasowe. Dzięki synchronizacji w chmurze rozpoczęcie pracy na nowym smartfonie lub komputerze zajmuje kilka minut — wystarczy zainstalować program i zalogować się na swoje konto.

Sterownie bezpieczeństwem przez smartfon

Aplikacja Ajax pozwala na sterowanie zabezpieczeniami, inteligentnymi gniazdkami i przekaźnikami. Na miejscu lub zdalnie.

Dostępne są 32 języki interfejsu aplikacji

Alarmy o najwyższym priorytecie

Aplikacja Ajax obsługuje powiadomienia krytyczne — zdarzenia z głośnym dźwiękiem syreny ignorujące tryb cichy smartfona.

Dostępne są 32 języki interfejsu aplikacji

Alarmy o najwyższym priorytecie

Aplikacja Ajax obsługuje powiadomienia krytyczne — zdarzenia z głośnym dźwiękiem syreny ignorujące tryb cichy smartfona.

Natychmiastowa synchronizacja w chmurze

Aplikacje Ajax i systemy alarmowe komunikują się poprzez serwer Ajax Cloud. Serwer wykorzystuje oryginalny protokół binarny i automatyczne równoważenie obciążenia w celu nieprzerwanego przetwarzania milionów pakietów danych na minutę. Serwer jest fizycznie zlokalizowany w kilku centrach danych. Taka infrastruktura zapewnia dostępność serwerów na poziomie 99,995%3.

99,995% Dostępność serwera w 2021 r.

Postęp na pierwszym planie

Hub Hybrid działa na OS Malevich — systemie operacyjnym czasu rzeczywistego opracowanym przez Ajax Systems. System jest odporny na wirusy, zabezpieczony przed cyberatakami i niezwykle niezawodny. Konfiguracja sprzętowa pozwala, aby Hub Hybrid ewoluował i pozostał na czasie przez wiele lat.

Jak aktualizujemy OS Malevich

Nowe funkcje są gotowe do użycia

Aktualizacje huba są przeprowadzane automatycznie lub na podstawie polecenia przesyłanego przez inżyniera przez internet. Proces rozpoczyna się w momencie rozbrojenia systemu i trwa mniej niż minutę. Każda aktualizacja ulepsza system i dodaje nowe funkcje.

Instalacja

Wygoda w szczegółach

 • Wstępnie zainstalowane moduły komunikacyjne ×2 SIM Ethernet
 • Wbudowany zasilacz 110–230 V~
 • Zaciski śrubowe
 • Szyny do mocowania baterii zapasowej
 • 20 łączników do mocowania kabli
 • 5 perforowanych stref do prowadzenia kabli

Większa swoboda dzięki technologii Fibra

Dzięki Hub Hybrid nie ma potrzeby zużywania dodatkowych odcinków kabli. Centrala ma 8 zacisków zgodnych ze wszystkimi urządzeniami Fibra niezależnie od ich typu. Czujniki bezpieczeństwa z funkcją weryfikacji fotograficznej, klawiatury lub syreny podłącza się do tej samej linii i wykorzystuje do zabezpieczania określonej strefy. Fizyczne połączenie kablowe i podział urządzeń na pomieszczenia i grupy w aplikacji nie są ze sobą powiązane.

Bez programowania

Hub Hybrid jest podłączany i konfigurowany za pomocą aplikacji na smartfony lub komputery stacjonarne – zapomnij o programowaniu z wiersza poleceń. Interfejs aplikacji zwiększa szybkość instalacji i minimalizuje błędy.

Dostępne są 32 języki interfejsu aplikacji

Test obciążeniowy zasilacza

Hub Hybrid ma unikalny mechanizm testujący, który sprawdza zasilanie wszystkich urządzeń przewodowych w systemie. Uruchamiany w aplikacji test symuluje maksymalne możliwe zużycie mocy: czujniki generują alarmy, a klawiatury i syreny są włączane. Jeśli system przejdzie pomyślnie test, możesz mieć pewność, że jego wszystkie urządzenia zawsze będą miały wystarczające zasilanie.

100 urządzeń w 10 minut

Skanowanie linii

Proces parowania przebiega automatycznie. Funkcja skanowania linii pokazuje wszystkie urządzenia podłączone do huba, umożliwiając szybkie ustawienie nazw, oddzielnych grup ochrony i wirtualnych pomieszczeń.

Identyfikacja urządzeń

Istnieją dwa sposoby, aby określić, jakie urządzenie masz przed sobą: włączenie diody LED i wyzwalanie. Pozwalają one na punktowe powiązanie i testowanie działania urządzeń.

Synchronizacja ze stacją monitorowania alarmów

Inżynier stacji monitorowania nie musi ręcznie konfigurować stref. Wszystkie informacje o urządzeniach huba są automatycznie synchronizowane przez panel monitorowania PRO Desktop.

Skanownie QR

Aby dodać urządzenie, wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na jego obudowie za pomocą aplikacji Ajax. Następnie należy ustawić nazwę, wybrać pomieszczenie i grupę ochrony.

Synchronizacja ze stacją monitorowania alarmów

Inżynier stacji monitorowania nie musi ręcznie konfigurować pętli. Wszystkie informacje o urządzeniach huba są automatycznie synchronizowane przez panel monitorowania PRO Desktop.

Kompatybilne urządzenia

1 Hub Hybrid z zapasową baterią może zasilać system złożony z 30 urządzeń przewodowych nawet przez 60 godzin, gdy używana jest karta SIM z nieaktywnym połączeniem Ethernet. Czas pracy na baterii zapasowej z włączoną funkcją Oszczędzanie baterii wynosi do 200 godzin. Dowiedz się więcej.
2 Topologia pierścienia jest dostępna wraz z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich 2.16 lub nowszym.
3 Czas sprawności serwerów w chmurze w 2021 r
Jeśli zauważysz błąd, zaznacz tekst i naciśnij Ctrl + Enter

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: