Pośród złożonych audytów systemów alarmowych jeden odróżnia się od reszty — Program certyfikacji typu 5. Uwzględnia on najsurowsze wymagania w zakresie jakości i najbardziej wymagające testy w branży. Program ten umożliwia określenie niezawodności i bezpieczeństwa urządzeń oraz stabilności ich produkcji. Producenci systemów alarmowych w Europie boją się i jednocześnie pożądają go, ale nie wszystkim udaje się go uzyskać.

Oto jak wygląda audyt w ramach Programu i co trzeba zrobić, aby go przejść.

Czym jest Program certyfikacji typu 5

Program certyfikacji typu 5 jest regulowany europejską normą ISO/IEC 17067:2013. Program obejmuje testowanie losowo wybranych próbek, jak również kontrolę produkcji i audyt systemu zarządzania firmy.

To zdjęcie zostało zrobione 10 stycznia 2020 r. przed pandemią COVID-19 na Ukrainie.

„Program” to zestaw reguł, wymagań i procedur objętych certyfikacją. Istnieje kilka rodzajów programów:

  • Typ 1. Testuje się jedno lub kilka urządzeń z tej samej partii. Oświadczenie w zakresie jakości dotyczy tylko tej próbki lub partii, a proces produkcji nie jest kontrolowany.
  • Typ 2. Urządzenia są co jakiś czas wybierane do testów na otwartym rynku, ale fabryka nadal nie jest kontrolowana.
  • Typ 3. Testy są przeprowadzane dla różnych urządzeń otrzymanych wyłącznie od producenta. Oceniany jest także proces produkcji.
  • Typ 4. Urządzenia są wybierane na otwartym rynku, przeprowadzane są kontrole produkcji, ale nie obejmują audytu systemu zarządzania.
  • Typ 5. Testowane urządzenia mogą być wybierane w fabryce, z magazynu lub z sieci handlowej na otwartym rynku. Obejmuje on także surową kontrolę produkcji i systemu zarządzania.
  • Typ 6. Certyfikuje procesy i usługi. Urządzenia nie są w ogóle poddawane testom.

Program certyfikacji typu 5 łączy w sobie złożoność i wyzwania wszystkich pozostałych programów, dlatego jest to najbardziej wymagający test w branży.

To zdjęcie zostało zrobione 10 stycznia 2020 r. przed pandemią COVID-19 na Ukrainie.

Kto go potrzebuje i dlaczego

Program certyfikacji typu 5 mówi europejskim dystrybutorom i agencjom ochrony, że z danym producentem warto nawiązać stałą współpracę. Jeśli producent został «wpisany» w typ Programu, oznacza to, że jest w stanie produkować partie nowych urządzeń dzień po dniu, przy zachowaniu stabilności i wysokiej jakości, jednocześnie zapewniając, że wszystkie urządzenia będą zgodne z wytyczonym standardem.

To zdjęcie zostało zrobione 10 stycznia 2020 r. przed pandemią COVID-19 na Ukrainie.

Niedługo po roku 2010, po pojawieniu się na rynku wadliwych urządzeń alarmowych z Chin, Europa zaczęła zwracać większą uwagę na kontrolę produkcji i procedurę wyboru urządzeń do testowania w laboratorium. W roku 2013 pojawiła się bieżąca edycja normy ISO/IEC 17067:2013, która reguluje Program typu 5. Audytorzy sprawdzają każdy proces w zakładzie i losowo wybierają urządzenia do testowania w laboratorium. Eliminuje to możliwość oszustwa ze strony producenta i przekonuje uczestników rynku o stabilności i jakości procesu produkcji.

Testowane urządzenia są wybierane losowo

Dzięki Programowi konsument w Europie zyskuje niezawodną ochronę, instalator ma dostęp do systemu bez wad, a menedżer do świetnej oferty.

Kto odpowiada za audytu według Programu certyfikacji typu 5

Certyfikacja ISO/IEC 17067:2013 jest przyznawana przez niezależny organ certyfikacji produktów. W Europie jest ich kilka, ale tylko dwa, z Czech i Wielkiej Brytanii, są uznawane za autorytety w tej dziedzinie. Urządzenia alarmowe Ajax posiadają certyfikat zgodności wydawany przez akredytowany organ Trezor Test (Czechy). Laboratoria, w których testowane są urządzenia, jak również firmy prowadzące inspekcję fabryki także muszą posiadać akredytację. W Europie istnieje ograniczona liczba profesjonalnych organizacji, których decyzje i oceny są pod nieustanną obserwacją wszystkich rynkowych graczy.

Gdy ochrona jest sztuką

Konkurenci z zazdrością śledzą certyfikaty wydawane rywalom, często prowadząc własne testy urządzeń, co umożliwia im składanie skarg. Jeśli zostaną one potwierdzone, organizacje zaangażowane w weryfikację mogą utracić akredytację. Stawka jest bardzo wysoka, dlatego każdy etap Programu jest ściśle regulowany, a końcowa certyfikacja obejmuje wyczerpujące uzasadnienie.

W jaki sposób działa Program certyfikacji typu 5

Na drodze do uzyskania certyfikatu stoją trzy główne bariery. Każda z nich może spowodować utratę szansy na uzyskanie certyfikacji.
Bariera 1. Certyfikacja systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015. Przed rozpoczęciem procesu zgodnie z Programem certyfikacji typu 5 producent musi uzyskać ten certyfikat, przechodząc wszystkie testy potwierdzające zgodność z tą normą.
Bariera 2. Centrum testów lub laboratorium. Tutaj testowane są losowo wybrane próbki. Urządzenia alarmowe Ajax są testowane w dwóch centrach w Czechach — TESTALARM i CMI.
Bariera 3. Fabryka. Co roku firma audytorska wysyła do fabryki zespół audytorów i specjalistów technicznych. Monitoruje on stabilność i ciągłe doskonalenie procesów oraz sprawdza system zarządzania firmy.

Laboratoria są akredytowane do prowadzenia testów systemów alarmowych zgodnie z normami.

Centrum testów

Wszystkie urządzenia alarmowe Ajax są testowane pod kątem odporności na czynniki mechaniczne i atmosferyczne, jak również na zewnętrzne zakłócenia wywołane polami elektromagnetycznymi. Sprawdzane są wszystkie cechy funkcjonalne, jakość komunikacji radiowej oraz możliwość wpływania na działanie urządzenia z zewnątrz. Obudowy są uderzane młotkiem i otwierane przy pomocy metalowych płytek. Soczewki są narażone na działanie gorącego powietrza i podświetlane lampami halogenowymi, które symulują działanie promieni słonecznych. Testy są przeprowadzane raz za razem, aby sprawdzić powtarzalność wyników. Urządzenie jest na cały miesiąc umieszczane w komorze o wysokiej wilgotności, a inne testy mogą trwać nawet sześć miesięcy. Nie da się przyspieszyć całego procesu — gdyby do tego doszło, laboratorium ryzykowałoby utratę reputacji i akredytacji.

Hub 2

Inteligentny panel sterowania obsługujący czujniki z fotograficzną weryfikacją alarmów
Dowiedz się więcej

MotionCam

Bezprzewodowy czujnik ruchu z fotograficzną weryfikacją alarmów odporny na zwierzęta
Antywłamaniowy produkt roku 2020
Dowiedz się więcej

MotionProtect Outdoor

Bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu z antymaskingiem odporny na zwierzęta
Dowiedz się więcej

Hub 2 Plus

Inteligentny panel sterowania obsługujący czujniki z fotograficzną weryfikacją alarmów
Dowiedz się więcej

MotionProtect Plus

Bezprzewodowy czujnik ruchu odporny na zwierzęta z sensorem mikrofalowym
Dowiedz się więcej

CombiProtect

Bezprzewodowy czujnik ruchu i stłuczenia szkła odporny na zwierzęta
Dowiedz się więcej

DoorProtect Plus

Bezprzewodowy czujnik magnetyczny z sensorem wykrywającym wibracje i pochylenie
Dowiedz się więcej

StreetSiren

Bezprzewodowa syrena zewnętrzna
Dowiedz się więcej

GlassProtect

Bezprzewodowy czujnik stłuczenia szkła
Dowiedz się więcej

MotionProtect Curtain

Bezprzewodowy, wewnętrzny, kurtynowy czujnik ruchu
Dowiedz się więcej

FireProtect Plus

Bezprzewodowy czujnik dymu, ciepła i tlenku węgla z wbudowanym sygnalizatorem
Dowiedz się więcej

StreetSiren DoubleDeck

Bezprzewodowa syrena zewnętrzna z klipsem mocującym szyld z nazwą marki
Dowiedz się więcej

HomeSiren

Bezprzewodowa syrena wewnętrzna
Dowiedz się więcej

KeyPad

Dwukierunkowa klawiatura bezprzewodowa
Dowiedz się więcej

Button

Bezprzewodowy przycisk alarmowy / zdalne sterowanie scenariuszami
Dowiedz się więcej

DoubleButton

Bezprzewodowy przycisk awaryjny z ochroną przed przypadkowym naciśnięciem
Dowiedz się więcej

Wyniki testów są zapisywane w protokołach, kontrolowanych przez jednostkę certyfikującą.

Przeczytaj także: Czym są klasy i dlaczego spełnienie ich wymagań jest tak ważne dla systemu alarmowego

Kontrola produkcji

Jeszcze przed rozpoczęciem inspekcji audytorzy proszą producenta o dostęp do księgi jakości, która stanowi swego rodzaju konstytucję dla jakości systemu produkcji. Analizując ten dokument, audytorzy mogą zrozumieć, w jaki sposób zorganizowane są procesy produkcyjne, aby później potwierdzić stan faktyczny po przybyciu do fabryki.

Duży nacisk jest kładziony na sprzęt do testów, jego prawidłową i terminową konserwację, jak również na obiektywność rejestrowanych wyników testów. Kwalifikacje pracowników muszą zostać potwierdzone, a dyplomy są losowo skanowane i sprawdzane w państwowych rejestrach. Kwalifikacje personelu muszą być nieustannie podnoszone. Testowany jest system szkoleniowy, a ustanowione standardy muszą być regularnie potwierdzane. Warunki produkcji muszą umożliwiać prawidłowe wykonywanie zadań przez personel.

Zadymienie, słabe oświetlenie, drgania ani nadmierny hałas nie są dopuszczalne.

W trakcie audytu mobilizowane są wszystkie oddziały firmy. Audytorzy zadają pytania projektantom R&D (czy płytki drukowane i obudowy są bezpieczne i niezawodne?) i sprzedawcom (jak budują plany sprzedażowe i komunikują się z klientami?). Audytorzy sprawdzają też pracę działu zamówień (w jaki sposób tworzone są oceny dostawców?). Interesuje ich praca zespołu ds. wsparcia i działu marketingu (jak wdrażane są opinie klientów?), jak również zespołu HR (jak przeprowadzane są szkolenia pracowników?).

W trakcie audytu komisja musi upewnić się, że ma do czynienia z prawdziwą fabryką, a nie z fałszywym przedsięwzięciem, które powstało tylko w celu przejścia kontroli procesu produkcji. Firma audytorska upewnia się, że procesy w fabryce zapewniają stałą jakość zgodną z wymaganiami normy.

Program certyfikacji typu 5 i Ajax

W czerwcu 2018 r. firma Ajax po raz pierwszy otrzymała certyfikat zgodności z normami europejskimi dla systemów alarmowych według Programu certyfikacji typu 5. Certyfikat jest wydawany na trzy lata, ale co roku firma przechodzi audyt nadzorczy i okresowe testy urządzeń, aby potwierdzić ich jakość. W trakcie testowania urządzeń i kontroli produkcji w laboratoriach w Czechach i w fabryce na Ukrainie firma Ajax wykazuje zgodność z normą jakości według Programu certyfikacji typu 5.